Çıkmış Soru ve Cevaplar https://cikmissoruvecevaplar.com Sitemizde Tamamiyle Ücretsizdir Mon, 23 Oct 2017 16:10:11 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 https://i1.wp.com/cikmissoruvecevaplar.com/wp-content/uploads/2017/10/logo3xs-4.png?fit=32%2C15&ssl=1 Çıkmış Soru ve Cevaplar https://cikmissoruvecevaplar.com 32 32 134408237 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Konu Anlatımı https://cikmissoruvecevaplar.com/20-yuzyilda-osmanli-devleti-konu-anlatimi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/20-yuzyilda-osmanli-devleti-konu-anlatimi.html#respond Mon, 23 Oct 2017 16:10:11 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/20-yuzyilda-osmanli-devleti-konu-anlatimi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Konu Anlatımı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler XX. Yüzyıl Savaşları ve Siyasal Gelişmeleri

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Konu Anlatımı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler


XX. Yüzyıl Savaşları ve Siyasal Gelişmeleri

Bu dönemin başında bazı siyasal olaylar yaşanmıştır;
* Bulgaristan’ın bağımsızlık kazanmış.
* Giritli Rumlar Yunanistan’a bağlanmış.
* Avusturya’nın Bosna – Hersek’i ilhak etmiştir. (İlhak: Bir devletin başka bir devletin toprağını koparıp kendisine katmasıdır)

* Almanya ve İtalya bağımsızlıklarını çok geç kazandılar ve hemen sömürge arayışına girdiler. Hatta Almanya’dan korkan İngiltere politikasını değiştirmiş, Osmanlının topraklarını korumaktan vazgeçmiş, Rusya ile paylaşma yoluna gitmiştir. Çünkü İngiltere, Almanya’nın dışında bir de güçlü bir Rusya ile düşman olmak istemiyordu.

Trablusgarp Savaşı
* İtalya sömürge bulabilmek için gözüne kestirdiği ilk yer Osmanlı toprağı olan Trablusgarp (Şimdiki Libya).

Neden? (Trablusgarp: O kadar sömürülecek çok ülke varken neden ben .s.S)
* Coğrafi konumunun uygun olması. (İtalya’nın hemen karşısında)
* Trablusgarp’ın Osmanlı’nın merkezine bir hayli uzak olması. (İşgal durumunda Osmanlı ordusunun çok uzun bir yok alması gerekli)
* O dönemde Fas, Tunus ve Cezayir’de Fransa, Mısırda İngiltere sömürgesiydi. (İtalya benimde bir sömürgem olsa diyor, baba bana niye sömürge almıyorsunuz diyor :))
* Bu güçlü devletler bizim aramıza güçlü bir Almanya geleceğine, zayıf bir İtalya gelsin deyip karşı çıkmayıp hatta seviniyorlar.
* Osmanlı ordusu karadan gelemez. Çünkü Mısır İngiltere’nin elinde. İngiltere İtalyayı destekliyor. Osmanlı donanması da yok. Hiçbir yerden ordu Trablusgarp’a ulaşamaz.!

Gelişmeler
* Bu gibi faktörler İtalya’yı cesaretlendirmiştir.
* İtalya Avrupa’nın desteği ile Trablusgarp’a saldırır.
* Trablusgarp Savaşı bir gayrinizami savaştır. Çünkü orduyla yapılmamıştır. Düzenli orduyla yapılan savaşlara nizami savaş halkın manevi ve maddi değerleriyle desteklediği savaş ise topyekün savaştır.

Savaşın asıl nedeni nedir?
* İtalya’nın Trablusgarp’ı sömürgesi yapmak istemesi, ve Batı’nın da iyi oldu çokta güzel oldu tamam mı? demesidir 🙂 )

Osmanlı ordusu Trablusgarp’a gidemiyor dediniz peki hiç savunmadılar mı?
* Mustafa Kemal (gazeteci rolünde şerif takma adıyla) ve arkadaşları Trablusgarp’a gidiyorlar, Arap halkı örgütleyerek orada milis (bölgesel) bir direniş başlatıyorlar ve ilk etapta başarılı olurlar. Hatta Derne, Tobruk gibi yerler geri bile alınır. Fakat, İstanbul da birtakım siyasal sorunların olması bölgeye yeterince yardım edilememesine yol açtı. Bunun üzerine İtalya on iki adada da etkili olup savaşı kazandı. Osmanlı Balkan Savaşlarının başlamak üzeri olması yüzünden pek ilgilenilemedi. Antlaşma imzalamak zorunda kaldı.

Mustafa Kemal Kılık Değiştirmiş Ve Halkı Örgütlerken

Uşi Antlaşması
* Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya verilir. (İtalya amacına ulaşmış olur)
* On iki ada İtalyanların koruyuculuğuna verildi. (İtalya zaten Balkan savaşı başlıyor sen koruyamazsın bana ver ben koruyayım sonra geri veririm dedi. Uzun bir süre ellerinde kaldı. Daha sonra 1942 yılında Yunanlılara verildi. Bir daha 12 adayı görmedik 🙁 )
* Osmanlı Kuzey Afrika’daki son toprağını kaybetmiş ve 3 kıta da toprak sahibi olan devlet olmaktan çıkmıştır.

Uşi Antlaşması İmzalanırken

I. Balkan Savaşı (Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ vs Osmanlı)
* Savaşılan devletlere bakılırsa zaten bağımsız olan devletler. (Bağımsızlık için yapılmamış)
* (Bu devletlere Rusya gaz veriyor. Siz hepiniz Balkan devleti ve Ortodokssunuz hadi aslanlarım gün birleşme günüdür diyor)

Nedenler
* Milliyetçilik (Bağımsız devlet ama geçmişin intikamı alalım diyorlar)
* Sömürgecilikte önemli bir etkendir.
* Toprak almak istiyorlar (Zaten Avrupa’nın piyonu olan bu devletler aslında Avrupa’nın isteği üzerine bu savaşı yapıyorlar)

Not1: I. Dünya Savaşı bir oyunsa, I. Balkan Savaşı bu oyunun provasıdır. (Balkan savaşlarında yardımcı karakterler oyunu oynarken, I. Dünya Savaşında başrol oyuncuları oynamaktadır)

Gelişmeler
* Savaşın kaybedilmesinin en önemli nedeni ordunun siyasete karışmasıdır. Ordunun görevi savaşmaktır, siyaset yapmak değil. İttihat ve Terakki askeri kökenli bir partiydi. Antlaşma imzalanır.

Londra Antlaşması
* Midye – Enez Hattının batısındaki tüm toprakları kaybeder.
* Toprakların büyük bölümünü Bulgaristan alır. (II. Balkan Savaşının nedeni)
* Arnavutluk bağımsız olur. (Savaştan çıkan karışıklıktan yararlanırlar. Balkanlar en son ayaklanan ve bağımsızlık kazanan ulustur)
* Ege Adaları Yunanistan benimdir der ve Osmanlı bunu kabul etmez benimdir der. Adalar konusunda antlaşma sağlanamaz.

Not2: Osmanlı aslıdan savaşlarda başarılı olmasına rağmen çoğu zaman diplomatik olarak başarılı olamamıştır. Örneğin, Yunan Adaları güzel bir şekilde korumuşken diplomatik olarak bir kazanç elde edilemedi. Aynı durum Kırım Savaşının sonunda imzalanan Paris Antlaşmasında da vardı. Paris Antlaşması İçin Tıklayın (Bkz. 4. Madde)

* Londra Antlaşması imzalanırken içerisi fena halde karışıktır.

Bab-ı Ali Baskını
* Baskını gerçekleştiren İttihat ve Terakkidir.
Amaç
* Hükumeti tamamen ele geçirmek. Hükumet üyelerine alıp kendi adamlarını yerleştirmek istediler ve başarılı oldular.
Peki neden?
* Balkan yenilgisi ve bunun sorumlusunun İttihat ve Terakki olarak gösterilmesi. Bu kargaşa ortamını kaldırıp kendi lehine çevirmek yönetimi kontrol almak için yapılmıştır.

Sonuçları
İttihatçılar yönetimde etkili oldular.

Meraklısına;
Not3: Kim bu İttihat ve Terakki?
İttifak ve Terakkiyi biz şu ana kadar nelerde görük? II. Meşrutiyeti ilan ettiler. 31 Mart Ayaklanmasını bastırdılar. Yönetimde etki olmaya bu zaman başlamışlardı zaten. Balkan Savaşlarında yenildiler bunlar için olumsuz bir durum oldu. Sonra Bab-ı Ali Baskınını yaparak etkinliklerini güçlenerek arttırdılar. Daha sonra I. Dünya Savaşına girmemize neden olan grup yine İttihat ve Terakkidir. Savaş kaybedilip Mondros Anlaşması imzalanınca ülkede bir İttihatçı avı başlar. Savaşın faturası onlara çıkartılır. Fakat bu savaşta baş aktörler olduğu için ikinci bir Bab-ı Ali baskını yapamaz. İttihatçılar adım adım Vatan Kahramanlığından Vatan Ahinliğine doğru yol almışlardır.

II. Balkan Savaşı (Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Osmanlı vs Bulgaristan)
Nedeni
* Balkan devletleri kendi aralarında ittifak kurarlar. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya birlik olup Bulgaristan’a saldırır. Nedeni iste neredeyse tüm toprakların Bulgaristan tarafından alınmasıdır.

Gelişmeleri
* Diğer devletlerin saldırısına tutunamayan Bulgaristan güçsüz duruma düşer. Osmanlı savaşın sonlarına doğru, kaybettiği toprakları almak için savaşa girer. Edirne ve Kırklareli’yi geri almak ister. Bulgaristan barış ister ve kaybeder. Osmanlı iki farklı devlet ile antlaşma imzalar.

İstanbul Antlaşması (Bulgaristan vs Osmanlı)
* Edirne ve Kırklareli geri alınır.
* Bulgaristan ile Meriç nehri sınır olur.
* Kavala ve Dedeağaç gibi yerler alınamaz.
(Osmanlı savaşa girmekteki amacını bu antlaşma ile hemen hemen gerçekleştirmiştir)

Atina Antlaşması (Yunanistan vs Osmanlı)
* Ege Adaları ile ilgili kesin bir sonuç alamamış. Bir konferans toplanması amaçlanmıştır. (Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla birlikte konferans iptal olmuştur)
* Girit’in Yunan toprağı olması resmiyet kazanmıştır.
* Batı Trakya’daki Türkler azınlık statüsüne sahip olması kararı alınır. (Fakat bu statünün neler olduğu ayrıntılı olarak belli olmadığından günümüze kadar sürecek olan Batı Trakya sorununu doğurur)


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/20-yuzyilda-osmanli-devleti-konu-anlatimi.html/feed 0 10391
Arayış Yılları Konu Anlatımı https://cikmissoruvecevaplar.com/arayis-yillari-konu-anlatimi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/arayis-yillari-konu-anlatimi.html#respond Mon, 23 Oct 2017 15:09:07 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/arayis-yillari-konu-anlatimi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Arayış Yılları Konu Anlatımı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler Arayış Yılları Konu Anlatımı – ÜniversiteGO OSMANLI DURAKLAMA

Arayış Yılları Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Arayış Yılları Konu Anlatımı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler


Arayış Yılları Konu Anlatımı – ÜniversiteGO

OSMANLI DURAKLAMA DÖNEMİ (1579 – 1699)

III. Murat (1574 –1595)
II. Mehmet (1595 – 1603)
I. Ahmet (1603 – 1617)
I. Mustafa (1617 – 1618)
II. Osman (1618 – 1622)
I. Mustafa – Tekrar (1622 – 1623)
IV. Murat (1623 – 1640)
Sultan İbrahim (1640 – 1648)
IV. Mehmet (1648 – 1687)
II. Süleyman (1687 – 1691)
II. Ahmet (1691 – 1695)
II. Mustafa (1695 – 1703)
¨ 17. yy.’da Dış Siyaset: Osmanlı Devleti sınırlarını genişletmek ve mevcut topraklarını korumak amacıyla İran, Lehistan, Venedik ve Avusturya ile mücadelelere girmiştir.
¨ 17. yy.’da İç Siyaset: Önemli bir mağlubiyet olmasa bile savaşların uzun sürmesi ve içte meydana gelen isyan hareketleri birtakım ıslahatların yapılmasına sebep olmuştur.

DURAKLAMANIN SEBEPLERİ

– İç Sebepler :
¨ Merkezi yönetimin bozulması
¨ Toprak sisteminin bozulması
¨ Ordu ve donanmanın bozulması
¨ Maliyenin bozulması
¨ İlmiye sınıfının bozulması
¨ Eyalet yönetiminin bozulması
¨ Toplum yapısının bozulması
¨ Osmanlı toplumunun kozmopolit yapısı
Dış Sebepler :
¨ Avrupa devletlerindeki haçlı zihniyeti
¨ Coğrafi Keşifler
¨ Bilim ve Teknik alanındaki gelişmeler
¨ Doğal sınırlara ulaşılması

XVII. YÜZYIL SİYASİ OLAYLARI OSMANLI – İRAN İLİŞKİLERİ
*1577 – 1590 Savaşları: Sınırlardaki karışıklıklar yüzünden yeniden başlayan savaşlar uzun süre devam etmiş, Osmanlı’nın galibiyeti ile sonuçlanmıştır. 1590 Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması’na göre Nahçıvan Azerbaycan ve çevresi Osmanlı’ya bırakılmış, sınırlar Hazar Denizi’ne kadar ulaşmıştır.

Not : Osmanlı’nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmadır.
*1603 – 1611 Savaşları: Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile savaş halinde olması, aynı zamanda Celali isyanlarıyla uğraşmasından faydalanmak isteyen İran kaybettiği toprakları geri alabilmek düşüncesiyle Osmanlı ülkesine saldırmış ve başarılar kazanmıştır. 1611 Nasuh Paşa Antlaşması’na göre Ferhat Paşa Antlaşması’yla alınan yerler geri verilmiş, eski sınırlara dönülmüştür. Ayrıca İran yılda iki yüz deve yükü ipek vergi vermeyi kabul etmiştir.
*1617 – 1618 Savaşları: İran’ın Nasuh Paşa’da vaat ettiği vergiyi ödememesi üzerine yapılan savaşlar sonucunda 1618 Serav Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre Nasuh Paşa’nın şartları tekrar edilmiş, yani İran vergiyi ödemeyi tekrar kabul etmiştir.
*1623 – 1639 Savaşları: İran, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu karışık durumdan faydalanarak Revan’ı Bağdat’ı ele geçirmiş ve buranın ileri gelenlerinin işkence ile öldürmüştür. IV. Murat içte asayişi sağladıktan sonra 1635 Revan, 1638 Bağdat seferleriyle bu bölgeleri ele geçirmiştir. 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması’na göre, Bağdat Osmanlılarda kalacak, Revan ve Azerbaycan İran’a bırakılacak, Zağros Dağları sınır kabul edilecektir.
Not: Bugünkü Türk-İran sınırları çizilmiş ve uzun süren bir barış dönemi başlamıştır.

OSMANLI – VENEDİK İLİŞKİLERİ (1645 – 1669):

Ege Denizi ile Akdeniz’in sınırını oluşturan Girit çok önemli bir stratejik konuma sahiptir. Bölgenin güvenliği için adanın alınması gerekmektedir. Hacca giden bir gemimize saldırılması üzerine başlayan savaşlar 25 yıl kadar devam eder. Fazıl Ahmet Paşa zamanında Girit’in fethi tamamlanır.
Not-1: Sicilya Adası’nın doğusundan itibaren Akdeniz, Türk hakimiyetine girmiştir.
Not-2: Girit’in fethinden sonra donanmaya gereken önem verilmemiştir.

OSMANLI – LEHİSTAN İLİŞKİLERİ:

– 1621 Hotin Seferi: Lehistan’ın Boğdan’ın iç işlerine karışması yüzünden ilişkiler bozulmuş, II. Osman Hotin seferine çıkmış, fakat yeniçerilerin gevşekliği yüzünden kale alınamamıştır.
– 1621 Hotin Antlaşması: Önemli bir sınır değişikliği olmamış ve Lehistan vergi vermeye razı olmuştur.
Önemi: İlk kez bu olayla beraber Yeniçeri Ocağını kaldırma fikri II. (Genç) Osman tarafından ortaya atılmıştır.
– 1672 Lehistan Seferi ve Bucaş Antlaşması: Lehistan’ın Osmanlı himayesindeki Ukrayna Kazakları’na saldırmasıyla savaşlar başlamış, Fazıl Ahmet Paşa Sultan IV. Mehmet’le beraber sefere çıkarak Lehistan’ı mağlup etmiş ve 1672 Bucaş Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre, Podolya ve Ukrayna Osmanlı topraklarına katılmış ve Lehistan vergi ödemeyi kabul etmiştir.
Not: Bu arada Lehistan tahtına geçen Jan Sobyesky vergi maddesini kabul etmemiş ve savaş 4 yıl daha devam etmiş, 1676’da vergi maddesi kaldırılarak antlaşma yenilenmiştir.
Önemi: Topraklarımıza toprak kattığımız en son antlaşmadır.

OSMANLI – AVUSTURYA İLİŞKİLERİ:

– 1593 – 1606 Savaşları: Bosna beylerbeyinin tuzağa düşürülmesi ve Avusturya’nın sınırlarda karışıklık çıkarması ile başlayan savaşlar uzun süre devam etmiştir. 1595’de tahta geçen III. Mehmet devlet adamlarının ısrarı ile ordunun başında sefere çıkmıştır. Eğri, Kanije, Estergon kaleleri alınmış, 1596 Haçova Meydan Savaşı kazanılmıştır. Doğuda İran Savaşları, içeride Celali İsyanları nedeniyle barışa razı olunmuştur.
1606 Zitvatorok Antlaşması :
– Eğri, Kanije, Estergon kaleleri Osmanlı’da kalacak
– Avusturya ödemekte olduğu vergiyi bundan sonra vermeyecek, sadece bir kereye mahsus 200.000 kara kuruş savaş tazminatı ödeyecek.
– Avusturya arşidükası Roma Çeşarı kabul edilecek, protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit sayılacaktır.
Not: Osmanlı’nın Avusturya karşısındaki üstünlüğünü kaybettiği antlaşmadır.
* 1662 – 1664 Savaşları: Erdel sorunu yüzünden savaşlar yeniden başlamış, Fazıl Ahmet Paşa, alınması çok zor bir kale olan Uyvar’ı ele geçirmiş, Avusturyalılar barış istemişlerdir.
* 1664 – Vasvar Antlaşması :
– Uyvar ve Novigrad kaleleri Osmanlı’ya bırakılacak
– Erdel Osmanlı’ya bağlı kalacak
– Avusturya savaş tazminatı ödeyecek
Not: Avusturya’dan toprak kazanılan son antlaşmadır. Son kez savaş tazminatı alınmıştır.
* II. Viyana Kuşatması ve Kutsal İttifak Savaşları (1683 – 1699): Avusturya’nın baskısı karşısında Macarlar’ın yardım istemesiyle başlayan savaşlar, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın devleti eski ihtişamına ulaştırabilme düşüncesiyle Viyana’yı kuşatmasına sebep olmuştur. Fakat, Viyana önlerinde büyük bir bozgun yaşanmıştır. Oluşturulan Kutsal ittifak ile (Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta, Rusya) 16 yıl süren savaşlarda mağlup olunarak Belgrad önlerine kadar geri çekilmek zorunda kalınmıştır.
* 1699 Karlofça Antlaşması :
– Banat ve Temeşvar hariç Macaristan’ın büyük bir bölümü ve Erdel Avusturya’ya
– Podolya ve Ukrayna Lehistan’a
– Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e verilmiştir.
– Barış 25 yıl sürecek ve Avusturya’nın Garantörlüğünde bulunacaktır.
Önemi: Osmanlı ilk kez büyük ölçüde toprak kaybına uğramış ve gerileme dönemi başlamıştır.
Not-1: Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri üzerindeki yaptırım gücü sona ermiştir.
Not-2: Rusya ile yapılan ilk resmi antlaşma Bahçesaray Antlaşması’dır (1681).
1700 İstanbul Antlaşması:
– Azak kalesi Rusya’ya bırakılacak
– Ruslar kutsal yerleri ziyaret edebilecekler
– İstanbul’da elçi bulundurabileceklerdir.
Not: Rusya ilk kez Karadeniz’e inme imkanı bulmuştur.

17. YÜZYILDA İÇ İSYANLAR

* Merkezi (İstanbul) İsyanları: III. Murat, II. Osman, IV. Murat, IV. Mehmet zamanlarında görüldü. Kapıkulu askerleri, zaman zaman da halk ve ulema sınıfının katılımıyla gerçekleşmiştir. En büyükleri II. Osman’ın tahttan indirilerek öldürüldüğü isyan ile IV. Mehmet zamanında Vakay-ı Vakvakiye (Çınar Vakası) adıyla gerçekleşen isyanlardır.
* Celali İsyanları (Anadolu): İlk defa Yavuz zamanında görülür. Anadolu’da çıkan isyanlardır. Bu isyanların en önemlileri; Canbolatoğlu, Karayazıcı, Kalenderoğlu, Deli Hasan, Vardar Ali Paşa isyanlarıdır.
* Eyalet İsyanları: Merkezi otoritenin bozulmasından faydalanarak devletten kopmak amacıyla Erdel, Eflak, Boğdan gibi yarı bağımlı eyaletlerde çıkan isyanlardır.

17. YÜZYILDAKİ ISLAHAT HAREKETLERİ:

II. Osman: Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı düşünmüştür. Sarayı halka açmaya çalışmıştır. Sosyal alanda ıslahat yapan ilk padişahtır.
IV. Murat: İstanbul ve Celali İsyanlarını bastırmış, devlet üzerindeki kadınlar ve saray ağaları saltanatına son vermiştir. Şiddet ve korku politikasıyla nizamı sağlamış, içki, tütün ve gece sokağa çıkma yasağı getirerek ahlaki alanda ıslahatlar yapmıştır. Koçi Bey’e raporlar hazırlatarak köklü ıslahatlar gerçekleştirmeyi düşünmüşse de ömrü yetmemiştir.
* Devlet adamları:
Kuyucu Murat Paşa: Celali İsyanlarını şiddetle bastırmıştır. I. Ahmet dönemi vezirlerindendir.
Tarhuncu Ahmet Paşa: Osmanlı’da ilk defa resmi devlet bütçesini hazırlayarak, saray masraflarını kısma yoluna gitmiş, bunu hayatıyla ödemiştir. IV. Mehmet dönemi veziridir.
Köprülü Mehmet Paşa: Şartlı olarak başa geçmiş, baskı ve şiddet yoluyla isyanları bastırmıştır.
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa: Kısa bir dönemde olsa devlete eski günlerini yaşatmış, ordu, donanma ve maliyede düzenlemeler yapmıştır.
* Fikir Adamları:
Koçi Bey: Büyük bir fikir ve bilim adamıdır. Duraklama ve gerilemenin sebeplerini, bunun önlem ve çarelerini iki rapor halinde hazırlayarak IV. Murat’a sunmuştur.

17. YÜZYIL ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

– Avrupa örnek alınmamıştır.
– Yüzeyseldir, baskı ve şiddete dayanır.
– Devlet politikası haline gelmemiş, gelişme imkanı bulamamışlardır.
– Yeniçeri, ulema ve halkın tepkisiyle karşılaşmıştır.
– Genel olarak başarılı olamamıştır.
– Yönetim, hukuk ve teknik alanlarda ıslahat yapılmamıştır.
– Duraklamaya çözüm olmamışlardır. 


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Arayış Yılları Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/arayis-yillari-konu-anlatimi.html/feed 0 10389
Atatürkçülük Konu Anlatımı https://cikmissoruvecevaplar.com/ataturkculuk-konu-anlatimi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/ataturkculuk-konu-anlatimi.html#respond Mon, 23 Oct 2017 14:07:23 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/ataturkculuk-konu-anlatimi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Atatürkçülük Konu Anlatımı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler Esasları Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik

Atatürkçülük Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Atatürkçülük Konu Anlatımı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler


Esasları Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir. Atatürkçülük; Türk milletinin, bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde, Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacını hedef alır.

Atatürkçülüğün Nitelikleri

 • Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler bir bütündür. Birbirlerinin devamı ve tamamlayıcısıdır. Bir sistemin, uyum içinde işleyen parçaları gibidir.
 • Atatürkçülük, kişi hak ve hürriyetlerine önem verir, yurtta ve dünyada barışın korunmasından yanadır.
 • Atatürkçülük durağan değildir. Gelişmeye açık olduğu için dinamik ve canlıdır.
 • Atatürkçülük insanlığın ortak değerlerini kapsadığı için evrenseldir. Yani gelişme yolundaki ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikler taşır.
 • Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.
 • Türk milletinin çağdaşlaşma inancından çıkmıştır. Dışarıdan alınmış, yabancı bir ideoloji değildir.


ATATÜRK İLKELERİ

Kurtuluş Savaşı başarı ile sonuçlanıp cumhuriyet ilan edildikten sonra Türk toplumunu geliştirmek, çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak gerekliydi. Bu nedenle de her alanda değişiklikler yapılmaydı. Belirli ilkeler üzerine dayandırılmış yeni bir devlet yapısı kurulmalıydı. Yeni Türk devletinin dayandığı ilkeler, Atatürk ilkeleridir. Bunlar; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılıktır. Bu ilkeler 5 Şubat 1937 yılında, 1924 Anayasasına girmiştir.


Atatürk İlkeleri’nin Ortak Özellikleri

 • İlkeler Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Temelinde milli kültürümüz vardır. Bunların kabul edilmelerinde ve benimsenmelerinde dış baskı ve zorlama yoktur.
 • İlkeler, akla ve mantığa uygundur. Aşırı ve pürüzlü yanları yoktur.
 • İlkeler, Atatürk tarafından hem sözle hem de uygulama ile belirlenmiştir.
 • İlkeler, birbirinden ayrılamaz, tek tek değerlendirilemez. Bunlar bir bütünü oluşturan öğelerdir.


Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Dayandığı Temel Esaslar

 • Milli tarih bilinci
 • Vatan ve millet sevgisi
 • Milli dil
 • Bağımsızlık ve özgürlük
 • Egemenliğin millete ait olması
 • Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine yükselme
 • Milli kültürün geliştirilmesi
 • Türk milletine inanmak ve güvenmek
 • Milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü
 • Barışçılık (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh)
 • Akılcılık (Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.) prensibi

 

1- CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyetçilik ilkesi, devlet yönetiminin cumhuriyet olmasını öngörür. Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şekline “Cumhuriyet” denir.

Cumhuriyetçilik; cumhuriyet yönetimine bağlılık, onu korumak, yüceltmek ve yaşatmak demektir.


Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikler
i

 • Temel ilkedir. Taviz verilemez.
 • Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.
 • Karar verecek en önemli unsur millettir(Seçim).
 •  Devlet başkanlığında ve diğer kademelerde ömür boyu kalmaya karşıdır.

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar:

 • TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920).
 • 1921ve 1924 Anayasalarının hazırlanması.
 • Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923)
 • Siyasi partilerin kurulması (9 Eylül 1923).
 • Ordunun siyasetten ayrılması (19 Aralık 1924).
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi (1930’dan başlayıp 1934 yılına kadar devam eden süreç).

 Cumhuriyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

 1. Bütün vatandaşların devlet yönetimine eşit şekilde katılımını sağlamıştır.
 2. Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır.
 3. Demokratik ortamın oluşmasına ortam hazırlamıştır.

Not: “Türkiye Devleti’nin bir Cumhuriyet” olduğu, Anayasanın değiştirilmeyen ve değiştirilmesi teklif edilmeyen maddelerinden biridir.


2- MİLLİYETÇİLİK

Atatürk’e göre millet; geçmişte bir arada yaşamış, şimdi de bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip çıkan, aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan insan topluluğudur.

Milliyetçilik ise; milleti sevmek, milleti yüceltme amacını benimsemek ve o yolda yürümektir.


Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri

 • Milliyetçilik ilkesi birleştirici ve bütünleştiricidir.
 • Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutar.
 • İnsan ve insanlığa değer verir.
 • Barışçıdır, insancıldır, ırkçılığı reddeder.
 • Dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun kendini Türk gören herkesi Türk olarak kabul eder(Ne mutlu Türküm diyene).
 • Eşitlik prensibine dayanır.
 • Her türlü saldırganlığa ve sömürgeciliğe karşıdır.
 • Türk Milleti’nin refahını, mutluluğunu ve varlığını yükseltmeyi amaçlar.

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar

 • Milli bir Türk devletinin kurulması.
 • TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920).
 • İzmir’de İktisat Kongresi’nin toplanması (17 Şubat 1923).
 • Kapitülasyonların kaldırılması (24 Temmuz 1923).
 • Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması (1 Temmuz 1926).
 • Türk Tarih Kurumunun kurulması (12 Nisan 1931).
 • Türk Dil Kurumu’nun kurulması (12 Temmuz 1932).

Milliyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

 1. Milli birlik ve beraberliğimizi gerçekleştirmiştir.
 2. Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandırmıştır.
 3. Türk inkılâbını başarıya ulaştırmıştır.
 4. Cumhuriyet bir devlet şekli olarak kurulmuştur.
 5. Toplumu ilgilendiren bütün kurumlarda millileşmeyi sağlamıştır.
 6. Türk milletine milli şuur ve milli gurur aşılamıştır.
 7. Dil ve tarih inkılâbı ile milli kültürümüzü geliştirmiştir.
 8. Türk devletine, milletlerarası ilişkilerde saygınlık kazandırmıştır.

Not: Milli eğitim, misak-ı milli, dil, tarih, kültür ve gaye birliği, milli kültür, Türklük şuuru ve manevi değerler, Atatürk milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren unsurlardır.


3- HALKÇILIK 

Halk; bir ülkede oturan, o ülkeyi vatan bilen, kaderini o ülkenin kaderine, mutluluğunu o ülkenin mutluluğuna bağlamış olan insanların bütünüdür.

Atatürk’e göre, halk ile millet birbiri içerisinde kaynaşmış ve bir bütün oluşturmuştur. Atatürk bunu şöyle açıklamıştır: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir”.Bu söz aynı zamanda, halkçılık ilkesi ile cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri arasındaki ilişkiyi de belirtmektedir.

Halkçılık İlkesinin Özellikleri:

 • Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınmaz.
 • Kanun önünde herkes eşittir.
 • Herkes devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
 • Sınıf mücadelesini reddeder ve sosyal dayanışmayı öngörür.
 • Halkçılık, milli egemenliği esas alır. Halkın kendi kendini yönetmesini yani demokrasiyi öngörür.
 • Ekonomik alanda hem halka hem de devlete yükümlülükler getirir.

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar

 • Aşar Vergisinin kaldırılması (17 Şubat 1925)
 • Kılık-Kıyafet Kanunu (25 Kasım 1925)
 • Medeni Kanun’un kabulü (17 Şubat 1926)
 • Kadınlara siyasal hakların verilmesi (1934)
 • Soyadı Kanunu’nun Kabulü (21 Haziran 1934)

    Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar:

 1. Halkçılıkla milli egemenlik tam olarak gerçekleşmiş ve demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunmuştur.
 2. Toplumda barış ortamının kurulması sağlanmıştır.
 3. Bu ilke ile Türk toplumu yönetime katılma, kanunlar önünde eşit olma ve devletin imkânlarından eşit faydalanma imkânına kavuşmuştur.
 4. Halkçılık, kalkınmayı hızlandırmıştır.


4- DEVLETÇİLİK 

Toplum halinde yaşayan insanların, aralarında düzeni korumak ve sürdürmek için oluşturdukları güce devlet denir.

Devletçilik, Türkiye’de Atatürk tarafından uygulamaya konulan bir ekonomi siyasetidir. Devletçilik; ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmada devlete düşen görevleri belirlemek için Atatürk’ün koyduğu temel ilkelerden biridir.

Bu ilkenin amacı, Türk toplumunu çağdaş uygarlık ve refah düzeyine yükseltmektir.


Devletçilik İlkesinin Özellikleri:

 • Güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmeyi amaçlar.
 • Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk milletinin ve devletinin durumundan dolayı zorunluluktan dolayı ekonomide devletçilik ilkesi uygulanmıştır.
 • Halkçılık ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
 • Devletçilik, planlı ekonomiyi gerekli hale getirmiştir.
 • Devletçilik, özel teşebbüs hürriyeti ve serbest piyasa ekonomisine karşı değildir.
 • Küçük sermayenin yetersiz bulunduğu yerlerde, devlet eliyle yatırım yapmak bu ilkenin gereğidir.

  Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

 1. Bu ilke sayesinde Türkiye ilk defa planlı ekonomiye geçmiştir.
 2. Türkiye, birçok sanayi işletmesine kavuşmuştur.
 3. Ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıklar ortadan kaldırılmıştır.
 4. Özel sermaye sahiplerinin ekonomik hayata katılmaları sağlanmıştır.
 5. İşletmelerimiz ve demir yollarımız, yabancıların elinden satın alınarak millileştirilmiştir.

5- LÂİKLİK 

Lâiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Ancak kişinin de dini inancına ve vicdan hürriyetine karışılmamasıdır.


Lâiklik İlkesinin Özellikleri:

 • Din ile devlet işleri birbirinden ayrılır.
 • Devlet yönetimi ve toplumun ihtiyaçları din kurallarına değil, akıl ve bilime dayanır.
 • Kişilerin din, vicdan ve ibadet özgürlükleri vardır.
 • Herkes din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
 • Devlettin egemenlik gücü ilahi kaynaklara değil, millet iradesine dayanır.
 • Kesinlikle taviz verilmeyen ilkedir.
 • Devlet, belli bir dine üstünlük tanıyıp, onun kurallarını bütün vatandaşlara benimsetmeye ve uygulatmaya çalışmaz, devletin dini yoktur ve devlet dinler karşısında nötrdür.

Lâiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar:

 • Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922).
 • Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924).
 • Şer’iyye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması ( 3 Mart 1924).
 • Tevhid-i Tedrisat (Eğitim ve Öğretim Birliği)Kanunu’nun kabulü(3 Mart 1924).
 • Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925).
 • Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi (17 Şubat 1926).
 • Anayasa’dan “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması (10 Nisan 1928).
 • Arap Alfabesi’nin terk edilerek Latin Alfabesinin kabul edilmesi(1 Kasım 1928).
 • Dinsel kıyafetlerin ibadethaneler dışında giyilmesinin yasaklanması(3 Aralık 1934).
 • Lâiklik ilkesinin anayasaya girmesi (5 Şubat 1937).

Lâiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar:

 1. Din ve mezhep farklılıkları ortadan kaldırılarak toplumsal alanda kaynaşma sağlanmıştır.
 2. Yabancı devletlerin azınlıkları bahane ederek içişlerimize karışmaları engellenmiştir.
 3. Din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştır.
 4. Akla, bilime, gerçeğe özgürlüğe dayanan bir toplum ve devlet sistemi kurulmuştur.
 5. Hukuk birliği sağlanarak, yargı önünde tüm vatandaşların eşitliği sağlanmıştır.
 6. Toplum hayatında dine, insana saygı ve hoşgörü gelmiştir.
 7. Laiklik ilkesi ile Türkiye’nin çağdaşlaşması hızlanmıştır.

 6- İNKILÂPÇILIK 

İnkılâp; Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseler koymaktır.


İnkılâpçılık İlkesinin Özellikleri:

 • İnkılâp anlayışı, eskiyi, kötüyü kaldırıp, yerine yeniyi, iyiyi ve güzeli koymaktır.
 • Sürekli olarak çağdaşlaşmayı amaçlar.
 • Diğer ilkelerin de canlı kalmasını ve devamını sağlayan ilkedir.
 •  Kendi kendini yenileme özelliği ile dinamik bir yapıya sahiptir.

   İnkılâpçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar          

 1. Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açmıştır.
 2. Kişisel egemenliğe son vererek millet egemenliğini gerçekleştirmiştir.
 3. Yeni Türk Devleti’ni çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturmuştur.


BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

 •      Milli Egemenlik İlkesi                    – Cumhuriyetçilik.
 •      Milli Bağımsızlık İlesi                    – Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik.
 •      Milli Birlik ve Beraberlik               – Milliyetçilik.
 •      Çağdaşlaşma ve Batılılaşma           – İnkılâpçılık.
 •      Akılcılık ve Bilimsellik                   – Cumhuriyetçilik, Laiklik.
 •      Yurtta sulh, cihanda sulh              – Milliyetçilik.
 •      İnsan ve İnsanlık Sevgisi              – Milliyetçilik, Halkçılık.

Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Atatürkçülük Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/ataturkculuk-konu-anlatimi.html/feed 0 10387
Beylikten Devlete Konu Anlatımı https://cikmissoruvecevaplar.com/beylikten-devlete-konu-anlatimi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/beylikten-devlete-konu-anlatimi.html#respond Mon, 23 Oct 2017 13:06:16 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/beylikten-devlete-konu-anlatimi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Beylikten Devlete Konu Anlatımı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler Beylikten Devlete Konu Anlatımı – ÜniversiteGO 1-) XIV. Yüzyıl

Beylikten Devlete Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Beylikten Devlete Konu Anlatımı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler


Beylikten Devlete Konu Anlatımı – ÜniversiteGO

1-) XIV. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Balkanlar =>
a-  Türkiye Selçuklu Devleti: Kösedağ Savaşı’ndan sonra (1243) Türkiye Selçukluları sosyal, siyasal, ekonomik yönden Moğolların (İlhanlıların) egemenliğine girdiler. Türkmen Beyleri Anadolu’nun batısına yönelip beylikler kurdular ve Anadolu’da Türk siyasi birlik bozuldu.

b- Balkanlar ve Avrupa: XIV. yüzyıl başlarında siyasi birliklerini kuramayan Avrupa devletleri, feodalite (derebeylik) sistemi ile yönetilmekteydi. En güçlü devlet Kutsal Roma-Germen İmparatorluğuydu. Balkanlarda dini ve siyasi birlik yoktu. Çok sayıda mezhep ve etnik grup mevcuttu. Katolik ve Ortodoks Hristiyan mez­hepleri arasında çatışmalar yaşanmaktaydı. Özellikle Katolik Macarlar, Balkanları ele geçirerek Ortodoks Devletleri, mezhep değiş­tirmeye zorluyordu. İngiltere ve Fransa önemli iki devletti.
c- İlhanlı Devleti: Cengiz Han’ın torunu Hülagü tarafından İran’da kurulmuştu. Abbasilere son verdiler.
d- Bizans İmparatorluğu: Taht kav­gaları nedeniyle Bizans imparatorluğunu askeri, siyasi, ekono­mik anlamda zor duruma düşürmüştü. Bizans, eski gücünde değildi.
e- Memluk Devleti: Baharat yolunun ve Abbasi Halifesinin Memluklerde olması bu devleti güçlendirdi.
2-) Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi =>
Osmanlı Devletini Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyu kurmuştur. Moğolların Orta Asya’yı istilası üzerine Anadolu’ya büyük Türk göçü başladı. Kayılar, Söğüt ve Domaniç bölgesine yerleşti. (Damgaları ok ve yay)

Osmanlı Devleti’nin büyüme nedenleri:

a) Anadolu’da esnaf teşkilatı olan Ahilerin desteği­ni yanına aldı.
b)Anadolu’ya gaza yapmak için gelen Gaziyanırum adı verilen Türkmen topluluklarını etrafında topladı.
c) Bizans Tekfurlarının halka baskı yapması gayrimüslimlerin Osmanlı hoşgörüsüne sığınması
d)Türklere karşı değil Hristiyanlara karşı gaza ve cihat politikası uygulaması.
e)Coğrafi konumu ve merkeziyetçi yapısı da etkili olmuştur.
f) Tımar ve İskan Politikası ile Sancak ve Devşirme Sistemi etkili olmuştur.

Osman Bey Dönemi

Ertuğrul Gazinin ölümü üzerine Kayı Boyunun başına geçti. İlk olarak Karacahisar’ı alarak burayı beyliğin merkezi yaptı. Ardından Ahi Liderlerinden Şeyh Edebali’nin kızı ile evlendi. Türkmenler üzerinde söz sahibi olan Ahi Teşkilatı Osmanlı’nın kurulmasında önemli rol oynadı. İlk Osmanlı padişahı yani kurucusudur. İlk Osmanlı Parası’nı bastırdı.
★ İlk Fethiler:  Osman Bey, Yarhisar ve Bilecik’i fethettikten sonra beyliğin merkezini Bilecik’e taşıdı. (1298) Osman Bey 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti ve Yundhisar ile Yenişehir topraklarını fethedip İzmit’e yaklaştı. Osman Bey Türk töresinde olan “Fetheden fethettiği yerin sahibidir” anlayışına dayanarak aldığı yerleri oğullarına, kardeşlerine ve silah arkadaşlarına dirlik olarak verdi. Osman Bey 1302 yılında Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar savaşını yaptı ve İzmit’in yolu açıldı. 

Orhan Bey Dönemi: Osman Bey’in asıl amacı Bursa’yı almaktı ama ömrü yetmedi kuşatmayı oğlu devam etti ve Orhan Bey 1326 yılında Bursa’yı alıp burayı başkent yaptı. Bizans’ın Marmara’nın güneyindeki etkinliği kırıldı. İpek Sanayisi Osmanlı’ya geçti.

★ Maltepe (Palekenon) Savaşı; Osmanlıların İznik’i kuşatması üzerine Bizans İmparatoru orduyu gönderdi. Bunun üzerine Orhan Bey Kuşatmayı kaldırıp Bizans üzerine yürüdü ve Maltepe’de (Palekenon) yapılan savaşı Osmanlı kazandı.
★ İznik (1331) ve İzmit’in (1337) Fethi ile Osmanlının sınırları genişledi. Bizans’a yapılacak seferlere askeri üs yapıldı.
★ Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlılara Katılması: Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliği oldu. Böylece Anadolu Türk Siyasi biriliğinin sağlanmas yolunda ilk adım atılmış oldu. Osmanlılarda denizcilik faaliyeti başladı ve Osmanlıların Rumeli’ye geçişi kolaylaştı.
♥ Orhan Bey Kimdir? Orhan Bey Bizans İmparatoru kızı ile evlenmiştir. Osmanlı Devleti’ni Osman Bey kurmuştu ama onu teşkilatlandıran ve devlet haline getiren Orhan Bey idi. Teşkilatçı ve askeri dehası olan biriydi. Dönemin ünlü seyyahlarından İbni Batuta, onu; “Türkmen hükümdarlarının en ulusu” diye nitelendirmişti 
3-) Balkanlardaki Fetihler =>
Çimpe Kalesinin Alınması (1353): İmparator ol­mak isteyen Saray Bakanı Kantakuzenos Osmanlı’dan yardım istedi. Sırp ve Bulgarlara karşı tekrar yardım isteyince bu yardımların karşılığında Bizans, Rumeli’deki Çimpe Kale­sini Osmanlılara verdi. 

1. Murat Dönemi: I. Murat, Balkanlarda ilerleyişi hızlandırmak içinEdirne’yi almalıydı. Sazlıdere Savaşıile Edirne’yi fethetti. Edirne başkent oldu. Böylece Balkanlarda ilerleyiş kolaylaştı. Artık Osmanlı’yı Balkanlardan atmak için Haçlı birlikleri kurulacaktı. Filibe ve Gümülcine’nin alınmasından sonra da artık Bizans’ın kara bağlantısı kesilmiş tam ortada kalmıştı.

★ Sırp Sındığı Savaşı (I. Çirmen) : Edirne’nin alınması üzerine Papa V. Urban’ın teşvikiyle Avrupa’da Haçlı birliği kuruldu. Savaşı Osmanlılar kazandı. Türklerin Balkanlar’da genişleme ve ilerlemesi hız kazandı.
★ II.Çirmen Savaşı (1371): Sırpsındığı Savaşı’nın intikamını almak isteyen Sırplar Osmanlı’ya savaş açtılar. Çirmen mevkiinde yapılan savaşta Sırplar yenildi. Yeni fethedilen topraklara Türkmenler yerleştirildi.
★ I. Kosova Savaşı (1389): Lala Şahin Paşa Ploşnik’te, Sırp ve Bosnalı kuvvetlere yenilince Balkan Devletleri yeni bir Haçlı ordusu hazırladı. Kosova’da yapılan savaşta Osmanlı ordusu kısa sü­rede haçlı ordusunu bozguna uğrattı. Osmanlıların ilk büyük zaferidir. I. Murat savaş alanını gezerken bir Sırplı asker tarafından hançerlenerek şehit edildi. Osmanlılar ilk kez bu savaşta top kullandı. İlk defa Anadolu Beylikleri Osmanlı Devleti’ne yardım gönderdi.
♥ I. Murat Kimdir? Az ve öz konuşurdu. Alimlere ve ilim adamlarına çok nazikti. Disiplinli sözüne sadıktı. Osmanlı Devlet yöneticileri içerisinde ilk defa “Sultan” unvanını kullanmıştır. Tarihçi Gibbons “Padişahlığı boyunca Hristiyanlara Papalıktan daha iyi muamele etmiştir” diyerek onun engin hoşgörüsünü vurgulamıştır. Balkanlardaki fetihlerle Osmanlı temellerini attı.

Yıldırım Beyazid Dönemi

★ İstanbul’un Kuşatılması: Bizans’ın Avrupa’yı kışkırtması ve Karamanoğulları ile ittifak yapması üzerine İstanbul kuşatıldı. Haçlı ordusunun Bizans’a yardım amacıyla Niğbolu kalesini kuşatması üzerine İstanbul kuşatması kaldırıldı. Ardından Niğbolu zaferinden sonra tekrar kuşattı ve Bizans’a gelebilecek yardımları kesmek için Anadolu Hisarını (Güzelcehisar) yaptırdı. Toplamda 4 kez kuşatılmıştı ancak son kuşatma da Timur tehlikesinden dolayı kuşatma kaldırılmasına rağmen Bizans ile istenilen bir antlaşma imzalanmıştı. Bu antlaşmaya göre; 
* İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak ve cami yapılacaktı.
* Türklerin davalarına bakması için bir kadı tayin edilecekti.
* Bizans her yıl vergi verecekti.
★ Niğbolu Savaşı (1396): Bulgaristan’ın büyük bir kısımı Osmanlı topraklarına katılması ve Bizans’ın kuşatılması üzerine Papa’nın gayretleriyle bir Haçlı Ordusu kuruldu. Macar Kralı Sigismund komutasındaki Haçlı ordusu Niğbolu Kalesini kuşattı ve Yıldırım haberi alır almaz İstanbul kuşatmasını kaldırdı ve Niğbolu’da Haçlıları bozguna uğrattı. Niğbolu zaferi sonucunda;
 • Halife savaşı kazandığı için Yıldırım Beyazıd’a “Sultan–ı İklim-i Rum” unvanını verdi. (Anadolu’nun Sultanı)
 • Osmanlıların İslam dünyasındaki prestiji arttı.
 • Macarlar etkisiz duruma geldi.
 • Eflak ve Boğdan Osmanlı üstünlüğünü tanıdı ve Bulgaristan Krallığına tamamen son verildi.
 • Balkanlarda güvenliği sağlayan Yıldırım Beyazıd Türk birliğini sağlamak için Anadolu’ya yöneldi.

İskan Politikası

İskan Politikası ile Osmanlı fethettiği Balkan topraklarına dervişlerin önderliğinde Anadolu’dan getirttiği bir kısım Türkmenleri yerleştirmiştir. Böylece;
* Fethedilen bölgelere Türklerin yerleştirilerek o bölgenin askeri ve sosyal yönden güven­liği sağlandı.
* Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi sağlandı.
* Boş araziler değerlendirilip tarım yapıldı. Bölge halkına daha rahat bir yaşam sunularak bölge halkının bağlılıkları sağlandı.   
* Fethedilen yerler Türkleştirildi.
İskân Siyasetinde Dikkat Edilen Hususlar;
* Göçmen ailelerin bütün ihtiyaçları devlet tarafın­dan karşılanarak yerleşme faaliyetleri kolaylaştı­rılmıştır. 
* Göçmen ailelere vergi affı getirilerek göç teşvik edilmiştir.
* Askeri bakımdan stratejik öneme sahip bölge ve şehirlerin Türkleştirilmesine öncelik verilmiştir.
* Öncelikle konar-göçer Türkmenler yerleştirilerek onların yerleşik hayata geç­mesi sağlanmıştır.
* Göç alınan bölgelerde daha çok anlaşmazlık içe­risinde olan ailelerden biri göçe tabi tutulur ve anlaşmazlıklar giderilirdi.
* Huzur ve güvenliğin devamı için göçmenlerin ge­çerli bir neden olmadan eski yerlerine dönmeleri­ne izin verilmemiştir.

4-) Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri =>

Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey döneminde başladı. Bu amaçla ilk olarak Karesi Beyliği alındı. I.Murat döneminde ise barışçıl bir politika izlendi. I. Murat oğlu Yıldırım Beyazıd ile Germiyanoğulları Beyinin kızını evlendirdi. Bu evlilik ile Kütahya, Simav, Tavşanlı çeyiz olarak Osmanlılara geçti. I. Murat Hamitoğullarından da para karşılığı Akşehir, Beyşehir, Yalvaç ve Isparta’yı aldı. Yıldırım Beyazıd döneminde de Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Meneteşeoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Hamitoğulları, Eretna Beyliği Osmanlı topraklarına katıldı. 
Ankara Savaşı (1402) ve Fetret Devri: Timur ile Beyazıd arasında mektuplaşmalar yaşandı. Ağır hakaretlere varan mektuplaşma olayı Sivas’ın yağmalanması ile devam etti. Aslında Doğu seferine çıkacak olan Timur’un arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesi nedeniyle Osmanlı devletine saldırdı. İki ordu Ankara’nın Çubuk Ovasında karşılaştı. Osmanlı savaşı kaybetti. Beyazıd esir düştü. Bu savaş sonucunda;
 • Anadolu Türk birliği bozuldu ve Osmanlı’ya daha önce katılmış beylikler yeniden kuruldu (Karesi Beyliği hariç).
 • İstanbul’un alınması gecikti, Bizans’ın ömrü uzadı.
 • Osmanlı fetihlerinin uzun süre duraklamasına sebep oldu.
 • Timur bir süre Anadolu’ya hakim oldu.
 • Osmanlı siyasi tarihinde Fetret Dönemi başladı.
 • Balkanlardaki Türk ilerleyişi kısa bir süreliğine durdu.
 • Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.
Yıldırım’ın esir düşüp ölmesinden sonra oğulları arasında taht kavgaları başladı. Timur, Yıldırım Beyazıd’ın son verdiği Anadolu Beyliklerini tekrardan kurduttu ve Anadolu Türk siyasi birliği tekrardan bozuldu. Timur, Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’da ken­disine karşı askeri ve siyasi bir tehlikenin meydana gelmemesi için Osmanlı Devleti’ni Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında paylaştırmıştır. 1402’den 1413 yılına kadar süren ve taht müca­deleleriyle geçen bu döneme Fetret Devri denir. Mehmet Çelebi devleti tekrardan toparladı. Bu nedenle I. Mehmet, Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılır. Bu süreçte Anadolu’da çok fazla toprak kaybı yaşanmışken Balkanlarda toprak kaybı yaşanmamıştır. Bunun en önemli nedenleri ise Balkanlarda güçlü bir siyasi otoritenin olmayışı, Osmanlı’nın burada uyguladığı hoşgörü politikası ve iskan politikasının sonuçlarıdır.

I. Mehmet Çelebi Dönemi

Mehmet Çelebi Anadolu’da Türk Siyasi Birliğini yeniden sağlamak düşüncesindeydi. Birçok şehri tekrardan ele geçirdi. Bu dönemde Şeyh Bedrettin Anadolu’da meydana gelen karışıklıklardan faydalanarak kendi düşüncesini yaymaya başladı. Şeyh Bedrettin’in düşünceleri Osmanlı İslam anlayışına tersti. Şeyh Bedrettin isyanı bastırıldı ve idam edildi. Şeyh Bedreddin isyanı Osmanlı Devleti’nde ilk dini ve sosyal içerikli isyandır. Bu dönemde yaşanan bir diğer iç olay da kardeşi Mustafa Çelebi İsyanıdır. Bu isyanı bastırdıktan sonra kardeşi Mustafa Çelebi Bizans’a sığınmıştır. Mehmet Çelebi öldükten sonra II. Murat döneminde tekrar isyan edecektir. Mehmet Çelebi, Balkanlara yöneldi burada da Eflak ve Bosna’da Osmanlı egemenliğini kurdu. Osmanlı ticaret gemilerine saldıran Venedik donanması ile savaşıldı. Bu savaştan başarılı olunamadıysa da Osmanlı bu savaşlarda tecrübe kazandı.

II. Murat Dönemi

★ Edirne-Segedin Antlaşması (1444): Karamanoğullarının isyanını bastıran II. Murat tekrar Sırplarına üstüne yürüdü. Ardından Osmanlı akıncıları Balkanlarda yenilince Avrupalılar Haçlı ordusu oluşturdu. Bunun üzerine II. Murat barış istedi. 1444’te Edirne-Segedin Antlaşması imzalandı. Buna göre;
* Sırp Krallığı yeniden kurulacaktı ve Sırplar, Osmanlı’ya vergi verecekti.
* Eflak, Osmanlılara vergi vermek kaydıyla Macaristan’ın kontrolüne bırakılacaktı.
* Antlaşma 10 yıl geçerli olacaktı. 
* Tuna Nehri sınır olacaktı.
* İki taraf antlaşmaya uyacaklarına dair kutsal kitaplarına yemin edeceklerdi. 
★ Varna Savaşı (1444): Küçük yaşta II. Mehmet’in tahta geçmesi üzerine, Macar Kralı Ladislas önderliğinde bir Haçlı ordusu oluşturuldu. Edirne-Segedini bozarak Haçlı ordusu kuran Avrupalılar, Osmanlıya yenildi. Savaşın sonunda;
* Hıristiyan Haçlı dünyasının Bizans’ı kurtarma giri­şimlerinin sonuncusu olmuştur.
* Osmanlı Devleti bu savaşla kötü gidişe son vermiştir.
★ II. Kosova Savaşı (1448): Rumeli’deki ilerleyişini sürdürürken Arnavutluk’ta İskender Bey isyan etti. Bu isyanla uğraşırken Avrupalılar Varna’nın intikamını almak için tekrardan Haçlı ordusu kurdu ve Haçlılar yine bozguna uğradı. Böylece;
* II. Murat, Mora ve Yunanistan’da Türk egemenliğini yeniden kurdu.
* Sırp kralı tekrar Osmanlı himayesine girdi. Bu savaştan sonra Türkler taarruza, Haçlılar savunmaya çekilmiştir.
* Türklerin Balkanlardan atılamayacağı kesinleşti.


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Beylikten Devlete Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/beylikten-devlete-konu-anlatimi.html/feed 0 10385
Dünya Gücü Osmanlı Devleti Konu Anlatımı https://cikmissoruvecevaplar.com/dunya-gucu-osmanli-devleti-konu-anlatimi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/dunya-gucu-osmanli-devleti-konu-anlatimi.html#respond Mon, 23 Oct 2017 12:05:09 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/dunya-gucu-osmanli-devleti-konu-anlatimi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Konu Anlatımı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ (1451 – 1481) İSTANBUL’UN

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Konu Anlatımı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler


FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ

(1451 – 1481)

İSTANBUL’UN FETHİ (29 Mayıs 1453)

Sebepleri :
– İstanbul’un jeopolitik konumu
– Hz. Peygamber’in müjdesine kavuşmak
– Bizans’ın Anadolu beyliklerini ve şehzadeleri kışkırtması Haçlı seferlerine davetiye çıkarması
– Karadeniz ticaret yollarını ele geçirmek
– Anadolu ile Rumeli toprakları arasındaki bütünlüğü sağlamak
– Osmanlı ordusunun Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmak
Yapılan Hazırlıklar:
– Rumelihisarı (Boğazkesen) yaptırıldı
– Surları yıkabilecek toplar döktürüldü
– 200.000 kişilik bir ordu oluşturuldu.
– 400 parçalık bir donanma inşa edildi.
– Karamanoğulları üzerine bir sefer düzenlenerek gelebilecek bir tehlike önlendi.
– Mora’ya bir ordu gönderilerek oluşabilecek tehditler önlendi.
* Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 1453 Nisan’ında kuşatma başlamış, 29 Mayıs 1453’de İstanbul fethedilmiştir.
Sonuçları:
– Ortaçağ kapanmış yeniçağ başlamıştır.
– 1058 yıldır hüküm süren Bizans yıkılmıştır.
– Osmanlı Devleti yükselme dönemine girmiştir.
– Osmanlı Devleti bir imparatorluk haline gelmiştir.
– Fener Rum Patrikhanesi ve Ortodoks halk Osmanlılar’ın himayesine alınmıştır.
– İstanbul başkent yapılmıştır.
– İstanbul dini, ticari, kültürel ve ilim merkezi haline getirilmiştir.
– İstanbul’dan kaçıp İtalya’ya giden bilim adamları Rönesans’a sebep olmuşlardır.
– Karadeniz ticaret yolları Osmanlılar’ın eline geçmiştir.
– Coğrafi Keşifler’e sebep olmuştur.
– Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bütünlük sağlanmıştır.
– Osmanlılar’ın İslam dünyasındaki itibarı artmıştır.
– Osmanlı – Venedik ilişkilerinin bozulmasına yol açmıştır.

ANADOLU’DAKİ FAALİYETLER :

– 1459’da Cenevizliler’den Amasra alınmıştır.
– 1460’da Candaroğulları’ndan Sinop alınmıştır.
– 1461’de Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmiştir.
– 1466’da Karamanoğulları’ndan Konya ve Karaman alınmıştır.
– 1473’de Akkoyunlular’la Otlukbeli Savaşı yapılmıştır.
Otlukbeli Savaşı (1473) :
Sebepleri:
– Fatih’in Trabzon’u ele geçirmesi
– Karamanoğulları beylerinin Uzun Hasan’a sığınması
– Uzun Hasan’ın kendisini Timur gibi görmesi
– Her iki hükümdarın da Anadolu’ya hakim olmak istemesi
– İki hükümdarda da cihan hakimiyeti düşüncesi olması
– Akkoyunlular’ın Tokat’ı yağmalamaları
Savaşta teknik üstünlüğe sahip olan Osmanlılar galip gelmiş, Akkoyunlular yıkılış sürecine girmişler ve Osmanlı için bir tehlike olmaktan çıkmışlardır. Doğu Anadolu toprakları Osmanlı nüfuzu altına girmiştir.
Not: Fatih’in Anadolu’daki faaliyetlerinin temel sebebi Anadolu Türk birliğini sağlamak istemesidir.

RUMELİ’DEKİ FAALİYETLER:

Sırbistan (1459), Mora 81460), Eflak 81462), Bosna – Hersek (1463-1465), Kili ve Akkerman hariç Boğdan (1476) ve Arnavutluk (1479) alınarak Balkanlar’ın fethi sağlanmıştır.
DENİZLERDEKİ FAALİYETLER:
* Ege adalarının fethi: Limni, Eğriboz, Taşoz, Semadirek, İmroz, Midilli gibi adalar fethedildi.
* Yunan adalarının fethi: Kefalonya, Ayamavra, Zanta adaları fethedildi.
* Kırımın fethi(1475): Kırım’ın fethiyle Karadeniz ticaret yolları denetim altına alınmış, bu durum Coğrafi keşifler’e sebep olmuştur. Ayrıca Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
* Rodos’un kuşatılması (1480): Alınamamıştır.
* Otranto’nun fethi (1480): İtalya’nın Otranto kalesi fethedilmişse de Fatih’in ölmesiyle başlayan taht kavgaları yüzünden gerekli yardım yapılamadığı için tekrar kaybedilmiştir.

OSMANLI VENEDİK SAVAŞLARI (1463 – 1479)

Fatih’in gerçekleştirdiği faaliyetler Venedik’in ticaretine zarar vermiş özellikle denizlerdeki ve Balkanlar’daki fetihler 16 yıl süren savaşlara sebep olmuştur. Karada genellikle Osmanlılar, deniz de ise genellikle Venedikliler üstün gelmiştir. (1479)’da yapılan İmtiyazlar Antlaşması’
na göre ;
– Her iki taraf aldıkları yerleri geri verecek
– Kroya ve İşkodra kaleleri Osmanlılar’da kalacak
– Arnavutluk, Mora, Dalmaçya kıyılarının bir kısmı Venedikliler’e bırakılacak
– Venedikliler yıllık vergi ve savaş tazminatı ödeyecektir.
Buna karşılık ;
– Venedikliler İstanbul’da balyoz (elçi) bulundurabilecekler.
– Venedikliler Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecekler
– Osmanlı ülkesinde yaşayan Venedikliler’in davalarına kendi hakimleri bakacak.
– Venedik bayrağı taşıyan gemilere saldırılmayacaktır.
Not: İlk imtiyazlar Fatih tarafından ticareti geliştirmek ve Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla Venediklilere verildi.
DİĞER GELİŞMELER :
– Osmanlı yükseliş dönemine girmiş ve bir imparatorluk haline gelmiştir.
– Mevcut kanunlar toplanıp geliştirilerek Kanunname-i Ali Osman (Fatih Kanunnamesi) çıkarılmıştır.
– Buna göre devletin bekası için kardeş katline izin verilmiştir.
– Böylece devlet, merkeziyetçi bir yapıya kavuşmuştur.
– Divana padişah yerine sadrazamlar başkanlık yapmaya başlamıştır.
– Fatih Camii ve onun yanına Sahn-ı Seman medreseleri inşa edilmiştir.
– Klasik Osmanlı mimari üslubu ortaya çıkmıştır.
– Cülus bahşişinin dağıtılması gelenek halini almıştır.
– Şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesi adet haline geldi.
– İlk altın para bastırılmıştır.

II. BAYEZİT DÖNEMİ (1481 – 1512)

* Cem Sultan Olayı :
Cem Sultan II. Bayezit’a karşı Memlükler’in de kışkırtmasıyla birkaç kez taht mücadelesine girişmişse de mağlup olarak Rodos şovalyelerine sığınmış ve onlar tarafından papaya götürülmüştür.
Not: Böylece olay uluslararası bir sorun haline gelmiştir.
Cem Sultan olayı yüzünden ;
– Batı’daki seferler duraklamış,
– Endülüs Emevileri’ne gerekli yardım yapılamamış,
– Safevi tehlikesi önlenememiş,
– II. Bayezit döneminin sönük geçmesine sebep olmuş,
– Papa ve Avrupa tarafından baskı unsuru olarak kullanılmıştır.

* Karamanoğulları’nın Yıkılması (1483): Karamanoğulları’na 1483 yılında II. Bayezit tarafından kesin olarak son verilmiştir.
* Boğdan’ın Fethinin Tamamlanması (1484): Kili ve Akkerman alınarak Boğdan’ın fethi tamamlanmıştır. Böylece Kırım ile kara bağlantısı sağlanmış ve Lehistan ile ilişkiler başlamıştır.
* Osmanlı 
– Memlük İlişkileri (1485 – 1491)

Sebepleri :
– Fatih zamanından beri devam eden Hicaz su yolları sorunu
– Cem Sultanı kışkırtmaları
– Ramazan ve Dulkadiroğulları beylikleri üzerinde hakimiyet mücadelesi
– Karamanoğulları’nı desteklemeleri
– Hindistan’dan gönderilen hediyelere Memlükler’in el koymaları,
Savaşlardan kesin bir sonuç alınamamış, Ramazanoğulları Beyliği toprakları vakıf toprağı olduğu için Memlüklü nüfuzuna bırakılmıştır.
* Osmanlı – Venedik Savaşları (1499 – 1502): Venedikliler’in Osmanlılar’ın durgunluk devresinden faydalanmak istemesi üzerine başlayan savaşlarda Osmanlı galip gelerek Modon, Koron, İnebahtı ve Navarin alınmıştır.
* Osmanlı – İran İlişkiler: Şah İsmail 1502’de Akkoyunlu Devleti’ni yıkarak Şii – Safevi Devleti’ni kurmuştu. Anadolu’ya gönderdiği adamlar ile isyanlar çıkartmıştır. Bunlardan Şahkulu’nun isyanı uzun süre bastırılamamıştır. II. Bayezit’in yetersizliği ortaya çıkmış, bu da taht değişikliğine zemin hazırlamıştır.
* Şehzade Selim’in İsyanı: Trabzon sancak beyi Yavuz, Rumeli’de sancak beyliği istemişse de verilmemiş ve isyan etmiştir. Başarılı olamamış, fakat bu savaşta ordunun hayranlığını kazanmıştır. Ordunun baskısı üzerine II. Bayezit Yavuz’u tahta geçirmek mecburiyetinde kalmıştır.

OSMANLIDA YÖNETİM

1) Merkezi Yönetim

Saray
Fatih Dönemi’nde yaptırılan Topkapı Sarayı XV ve XIX. yüzyıllar arası Osmanlı Devleti’nin yönetim merkezi olmuştur. Üç bölüm oluşur.
1) Birun: Sarayın dış bölümü
 2) Enderun: Sarayın iç bölümü
 3) Harem: Hükümdar ve ailesinin bulunduğu bölüm
 Divanıhümayun
 ★ Divan, Osmanlı merkez teşkilatının en önemli organı olup ilk kez Orhan Gazi Devri’nde kurulmuştur.
 ★ Divan’da ülke meseleleri görüşülür ve karara bağlanırdı. Farklı inançtan herkese açık olan Divan’da son sözü söyleme yetkisi padişaha aittir.
 Sadrazam (Veziriazam)
 ★ Padişahın yardımcısı ve mutlak vekili olup padi­şahın mührünü taşırdı.
 Kazasker
 ★ Askeri sınıfa ait şer’i ve örfi davalara bakardı.
 Defterdar
 ★ Devletin her türlü mali işlerinden sorumlu olan kişidir.
 Kaptanıderya
 ★ Donanmanın başkomutanı idi.
 Şeyhülislam (Müftü)
 ★ Divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına karar verirdi.
 Yeniçeri Ağası
 ★ Divanda yeniçeriler ile ilgili bir karar alınacağı zaman görüşüne başvurmak üzere toplantıya çağrılırdı.
 Reisülküttap
 7. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yabancı devlet­lerle ilişkileri artınca Reisülküttap dış işleri görevine getirilmiştir.

 OSMANLILARDA ASKERİ TEŞKİLAT

 Lağımcılar: Kale kuşatmalarında tünel kazarak kale duvarlarını yıkan sınıf.
 Humbaracılar: El bombası ve top mermisi yapan ve kullanan askeri sınıf.
 Bostancılar: Saray ve köşklerin korunmasında görevli askerler.
 Sağ ve Sol Ulufeciler: Savaş sırasında saltanat sancaklarını koruyan askerler.
 Sağ ve Sol Garipler: Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi koruyan askerler.
 Yörükler: Konargöçerlerden oluşan yardımcı birlikler.
 Deliler: Sınır boylarında koruma görevi yapan askerler.
 Sakalar: Ordunun su ihtiyacını karşılayan grup.
 Yardımcı Kuvvetler: Osmanlı Devleti’ne bağlı beylik ve devletlerden ihtiyaç duyulduğunda alınan kuvvetler

 OSMANLI‘DA EĞİTİM

 Mesleki Eğitim
 Saray Eğitimi
 Askeri Eğitim
 Medrese Eğitimi
 Dini Kurumlardaki Eğitim

 II. KONU AVRUPA‘DAKİ GELİŞMELER

 1) Coğrafi Keşiflerin Nedenleri
 15. ve 16. yüzyıllarda AvrupalIlar tarafından okyanusların, kıtaların ve yeni ticaret yollarının bulunmasına Coğrafi Keşifler denir.
★ AvrupalIların pusulayı kullanması ve coğrafya bil­gisindeki ilerleme,
★ Gemicilik alanındaki gelişmeler ve cesur gemici­lerin yetişmesi,
★ İpek ve Baharat Yollarının Türklerin elinde olması,
★ Hristiyanlık dininin yayılmak istenmesi,
★ Dünya’yı tanıma merakı,
 Coğrafi Keşiflerin Sonuçları
★ Ticaret yollarının yönü değişti. Akdeniz limanları önemini kaybederken Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı. Lizbon, Bordo, Anvers, Roterdam, Londra limanları gibi.
★ İpek, Baharat yolu önemini kaybetti.
★ Kilise Avrupa’daki eski itibarını kaybetti.
★ Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı.
★ Yeni keşfedilen yerlerde Hristiyanlık yayılmaya başlandı.
★ Amerika’da yerli halk azaldı. Köle ticareti başladı.
★ Keşfedilen yeni yerlerdeki değerli madenler ve bitkiler (kahve, patates, domates, tütün, pamuk, şekerpancarı gibi) Avrupa’ya yayıldı.

RÖNESANS 

★ 15. ve 16. yüzyıllarda önce İtalya’da başlayıp da­ha sonra Avrupa ülkelerine yayılan sanat, edebi­yat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmele­rin hepsine birden Rönesans adı verilmektedir. Sözlük anlamı “Yeniden Doğuş” anlamına gelen bu gelişme Yunan ve Roma uygarlıklarının araş­tırılması ile gerçekleşmiştir.

Rönesansın İtalya‘da Başlamasının Nedenleri

★ İtalya’nın önemli bir ticaret ve kültür merkezi ol­ması,
★ Roma’nın, Hıristiyanların dini merkezi olması,
★ İtalya’nın ticaret merkezi olması yönüyle ekono­mik durumunun iyi olması,
★ İstanbul’un fethinden sonra İtalya’ya giden bilgin­lerin Latince eserleri çeviri yapma yönünde çalış­maları
Rönesans Hareketinin Sonuçları
★ Skolastik düşünce yıkıldı.
★ Bilim ve teknolojide yeni gelişmeler oldu.
★ Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimari önemli bir düzeyde gelişme gösterdi.
★ Kilise zayıfladı, Reform Hareketleri’ne zemin ha­zırlandı.
★ Eğitim ve öğretime önem verildi. Endüstrinin ge­lişmesinde altyapı oluştu.
★ Dini konular açıkça tartışılmaya başladı.
★ Avrupa’da deney ve gözleme dayalı pozitif dü­şünce ön plana çıktı.

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ (1512 – 1520)

* Şehzadeler Sorunu: Yavuz kardeşlerini ve yeğenlerini ortadan kaldırarak rakipsiz olarak tahtta kaldıktan sonra asıl amacı olan Safevi tehlikesini önlemek için sefere çıkmıştır.
* Çaldıran Savaşı (1514): Şah İsmail’in Anadolu’da Şiiliği yayması ve isyanlar çıkartması karşısında İran üzerine bir sefer düzenleyen Yavuz, Çaldıran’da teknik üstünlüğünün de etkisiyle büyük bir zafer kazanmıştır.
Sonuçları :
– Şah İsmail ailesini ve hazinesini bırakarak canını zor kurtarmıştır.
– Belli bir süre için Safevi tehdidi ve Şii tehlikesi önlenmiştir.
– 1515 Turandağ Savaşı’yla Dulkadiroğulları’na son verilmiştir.
Not-1: Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.
Not-2: Memlükler’le sınır komşusu olunmuştur.

* Osmanlı – Memlük Savaşları (1516 – 1517)

Sebepleri :
– Memlükler’in Safeviler ile işbirliği yapması
– Ramazanoğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi
– Yavuz’un İslam dünyasında birliği sağlamak istemesi
– Baharat yolunu ele geçirmek istemesi
Sonuçları :
– 1516 Mercidabık Savaşı’nda Kansu Gavri mağlup edilerek Suriye, Filistin ve Kudüs, 1517 Ridaniye Savaşı’nda Tomanbay mağlup edilerek Mısır ve savaşılmadan Hicaz ele geçirilmiştir.
– Memlüklüler yıkılmıştır.
– Halifelik Osmanlılar’a geçmiştir.
– Osmanlı devlet yönetiminde dini özellik önem kazanmış, teokratik bir yapıya kavuşmuştur.
– Çok büyük ganimetler elde edilmiş ve hazine altınla dolmuştur.
– Baharat yolu Osmanlı eline geçmiştir.
– Kutsal emanetler Osmanlı koruyuculuğuna geçmiştir.
– İslam dünyasında birlik sağlanmıştır.
– Venedikliler, Kıbrıs için Memlükler’e ödediği vergiyi Osmanlı’ya ödemeye başlamışlardır.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520 – 1566)

İÇ İSYANLAR :
* Canberdi Gazali İsyanı (1521) Şam – siyasi
* Ahmet Paşa İsyanı (1524) Mısır – şahsi
* Baba Zünnun İsyanı (1526) Yozgat – ekonomik
* Kalenderoğlu İsyanı (1527) Karaman – dini
BATI SEFERLERİ :
* Belgrat’ın Fethi (1521) : Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılar’a açılmıştır.
* Mohaç Meydan Muharebesi (1526) : Macar kralı Layoş’un Şarlken ve Ferdinand’a güvenerek Osmanlı aleyhine çalışması üzerine sefere çıkan Kanuni, Mohaç’ta Macaristan ordusunu imha etmiştir. Erdel beyi Yanoş, Macar kralı yapılmış, Macaristan Osmanlı’ya bağlanmış, bu durum Osmanlı-Avusturya ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur.
* I. Viyana Kuşatması (1529) : Ferdinand’ın Yanoş’un krallığını kabul etmeyerek saldırması üzerine Kanuni yeni bir sefere çıkmıştır. Ferdinand karşısına çıkmayınca Viyana’yı kuşatmış, fakat ordunun hazırlıksız olması ve mevsimin geçmesi nedeniyle başarılı olunamamıştır.
* Almanya Seferi (1532) : Ferdinand’ın tekrar Macaristan’a saldırması üzerine meseleye köklü çözüm bulmak amacıyla Kanuni, Şarlken üzerine sefere çıkmıştır. Karşısına hiçbir ordu çıkmamıştır. Ferdinand’ın barış teklifini İran sorunu yüzünden kabul etmiştir. 1533 İstanbul Antlaşmasına göre;
¨ Ferdinand, Yanoş’un Macar krallığını kabul edecek.
¨ Avusturya kralı protokolde Osmanlı sadrazamına eşit sayılacak
¨ Barış süresi Avusturya’ya bırakılacak
¨ Avusturya yıllık vergi ve tazminat ödeyecek.
Not: Avusturya ile yapılan ilk antlaşmadır. Osmanlılar Avusturya’ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
* Macaristan’ın Osmanlı Topraklarına Katılması (1541): Ferdinand, Yanoş’un oğlu Sigismund’un Macar krallığını kabul etmeyerek saldırınca sefere çıkan Kanuni Macaristan’ı 3 parçaya bölmüştür. Asıl Macaristan Budin eyaleti olarak Osmanlı’ya katılmış, Erdel, Sigismund’a, Macaristan’ın küçük bir bölümü de vergi karşılığında Avusturya’
ya bırakılmıştır.
* Zigetvar Seferi (1566): Ferdinand’ın yerine geçen oğlu Maximilyen’in saldırıso üzerine Kanuni 13. Ve son seferine çıkmıştır. Kale fethedilmeden bir gün önce ölmüş, kalenin fethini gerçekleştiren Sokullu Mehmet Paşa sefere devam etmeyerek geri dönmüştür.

KAPİTÜLASYONLAR

Kanuni, Şarlken’in Avrupa’da tek güç olmasını engellemek amacıyla bir taraftan Reform hareketlerini desteklerken diğer taraftan yaptığı seferlerle Fransa Kralı Fransuva’yı kurtarmış ve tahta Şarlken karşısında güçlü tutabilmek için ekonomik ayrıcalıklar verilmiştir. 1535 Kapitülasyon Antlaşması’na göre ;

– Fransızlar Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecekler
– Fransız tüccarlardan düşük gümrük vergisi alınacak
– Osmanlı ülkesinde yaşayan Fransızlar’ın kendi aralarındaki davalara Fransız hakimler bakacak
– Osmanlı ile olan sorunlarda ise davalara Osmanlı mahkemeleri bakacak, fakat tercüman bulundurabilecekler
– Aynı haklardan Osmanlı Devleti de yaralanabilecek
– Bu antlaşma iki hükümdar hayatta kaldığı sürece devam edecektir.
Not : 1740 yılında I. Mahmut zamanında kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.

OSMANLI – İRAN İLİŞKİLERİ (1534 – 1555)
Kanuni’nin Avrupadaki meşguliyetinden faydalanmak isteyen İranlılar sınırda karışıklıklar çıkarınca Kanuni İran üzerine 3 sefer düzenlemiştir. Son seferinde kışı Amasya’da geçirerek ertesi yıl İran’ı ortadan kaldırmayı düşünmüşse de gönderilen elçilerle bir antlaşma yapılmıştır.

1555 Amasya Antlaşmasına göre; Bağdat, Nahçivan, Erivan ve çevresi Osmanlı’ya katılmıştır.
Not: İran ile yapılan ilk resmi antlaşmadır.

HİNT DENİZ SEFERLERİ (1538 – 1553) :
Hint müslümanlarının yardım isteği, bölgedeki Portekiz üstünlüğüne son vermek, Kızıldeniz’de yeniden üstün konuma gelebilmek için 4 sefer düzenlenmiştir. 1638 – Hadım Süleyman Paşa, 1551 – Piri Reis, 1552 – Murat Reis, 1553 – Seydi Ali Reis seferleri gerçekleştiren kaptanlardır.

Sefere gereken önemin verilmemesi, Osmanlı kaptanların tecrübesizliği, donanmanın okyanuslara dayanıklı olmaması ve Hint müslümanlarından gerekli desteğin alınamaması üzerine seferlerde istenilen başarı sağlanamamıştır. Yemen, Aden, Arap yarımadası, Maskat çevresi hakimiyet altına alınmış, Kızıldeniz’deki Portekiz üstünlüğüne son verilmiş, Kızıldeniz, Basra Körfezi Osmanlı denetimine girmiştir.
DENİZLERDEKİ GELİŞMELER
* Rodos’un Fethi (1522) : Konumu çok önemli olan bu adanın fethiyle Ege Denizi’nin güvenliği büyük ölçüde sağlanmıştır.
* Cezayir’in Alınması (1533) : Barbaros’un Kaptan-ı Derya olması ile savaşılmadan Osmanlı topraklarına katılmıştır.
* Preveze Deniz Zaferi (1538) : Şarlken’in oluşturduğu Andrea Dorya komutasındaki haçlı donanması mağlup edilmiş, Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
* Nis Seferi (1543) : Fransa’ya yardım amacıyla mücadele edilmiştir.
* Trablusgarb’ın fethi (1551) : Şarlken’in kontrolündeki Sen Jan Şovalyeler’inden Turgut Reis tarafından alınmıştır.
* Cerbe Savaşı (1559) : Turgut Reis’in Andrea Dorya ile yaptığı büyük bir deniz savaşıdır. Böylece İspanyollar’ın elindeki Cerbe adası alınmıştır.
* Malta Kuşatması (1565) : Akdeniz’de korsanlık yapan Sen Jan Şovalyeleri’nin elindeki ada kuşatılmışsa da Turgut Reis’in şehit düşmesi üzerine kuşatma kaldırılmıştır.
SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ (1564- 1579)
* Sakız Adası’nın Fethi (1568): Cenevizlilerden Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından alınmıştır.
Not: Ege’deki Türk hakimiyeti pekişmiştir.
* Yemen’in Fethi (1568 – 1570): Koca Sinan Paşa yeniden almıştır.
* Kıbrıs’ın Fethi (1571): Venedikliler’den Kıbrıs’ın alınmasıyla Doğu Akdeniz tamamen Osmanlı egemenliğine girmiş, İnebahtı Savaşı’na sebep olmuştur.
* İnebahtı Savaşı (1571): Venedik öncülüğündeki haçlı donanmasıyla yapılan savaşta Osmanlı donanması imha edilmiş, fakat altı ay içinde yeni bir donanma inşa edilmiştir.
* Tunus’un Fethi (1574): Osmanlı’nın İnebahtı bozgunundan sonra Akdeniz’de üstünlüğünü devam ettirdiğinin anlaşıldığı savaştır. İspanyollar’dan alınmıştır.
* Lehistan’ın Osmanlı Himayesine Girmesi (1575): Erdel Prensi’ni kral seçtiren Sokullu, böylece Lehistan’ı himaye altına almıştır.
* Vadi’üs – Seyl Savaşı: Fas Osmanlı himayesine girmiş, Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanmış, Portekizliler denizlerdeki üstünlüklerini İngilizlere kaptırmışlardır.
KANAL PROJELERİ
Don – Volga Kanalını Açma Projesi:
– Rusların Karadeniz’e inmelerini, Kırım’a saldırmalarını önlemek
– Kafkas hanlıklarını hakimiyet altına almak
– Orta Asya Türkleri’yle doğrudan irtibata geçmek
– İpek yolunu canlandırmak
– İran’ı kontrol altında tutmak amacıyla gerçekleştirilmek istenmişse de tamamlanamamıştır.
Not: Ayrıca bu dönemde gündeme gelen Süveyş ve Marmara kanal projeleri de gerçekleştirilememiştir.

Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/dunya-gucu-osmanli-devleti-konu-anlatimi.html/feed 0 10383
Acil Durum ve Afet Psikolojisi-Ünite 8-14 ÖZET https://cikmissoruvecevaplar.com/acil-durum-ve-afet-psikolojisi-unite-8-14-ozet.html https://cikmissoruvecevaplar.com/acil-durum-ve-afet-psikolojisi-unite-8-14-ozet.html#respond Mon, 23 Oct 2017 11:57:30 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/acil-durum-ve-afet-psikolojisi-unite-8-14-ozet.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Acil Durum ve Afet Psikolojisi-Ünite 8-14 ÖZET Mrb arkadaşlar yeni özetlerle karşınızdayız Bu konumuzda sizlere acil durum ve afet psikolojisi

Acil Durum ve Afet Psikolojisi-Ünite 8-14 ÖZET yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Acil Durum ve Afet Psikolojisi-Ünite 8-14 ÖZETAcil Durum ve Afet Psikolojisi-Ünite 8-14 ÖZET

Mrb arkadaşlar yeni özetlerle karşınızdayız

Bu konumuzda sizlere acil durum ve afet psikolojisi dersinin 8 ve 14 cü ünitelerinin kısa özetini paylaşacağım.

acil durum ve afet psikolojisiyle ilgili diğer dersleri ve üniteleride sitemizde bulabilirsiniz veya bulamadığınız dersle ilgili yorum kısmından belirtip isteyebilirsiniz.

Acil Durum ve afet psikolojisi dersiniLink için üye olun

Diğer derslele ilgili paylaşımlarımızı facebook sayfamızdanda takip edebilirsiniz


Acil Durum ve Afet Psikolojisi-Ünite 8-14 ÖZET

Acil Durum ve Afet Psikolojisi-Ünite 8-14 ÖZET yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/acil-durum-ve-afet-psikolojisi-unite-8-14-ozet.html/feed 0 10382
Karışımlar Konu Anlatımı https://cikmissoruvecevaplar.com/karisimlar-konu-anlatimi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/karisimlar-konu-anlatimi.html#respond Mon, 23 Oct 2017 11:03:59 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/karisimlar-konu-anlatimi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Karışımlar Konu Anlatımı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler   İki veya daha fazla saf maddenin kendi özelliklerini

Karışımlar Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Karışımlar Konu Anlatımı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler


 

İki veya daha fazla saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden istenilen oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen maddelerdir. Bu maddeler saf değildir.

Saf Olmayan Maddelerin Özellikleri

 • Farklı tür taneciklerden oluşur.
 • Homojen veya heterojen olabilir.
 • Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
 • Özkütleleri sabit değildir.
 • Bileşenlerinin belli bir birleşme oranı yoktur.
 • Fiziksel yollarla kendisinden daha basit maddelere ayrılabilir.
 • Kaynarken ve erirken sıcaklıkları sabit kalmaz.
 • Belirli formülleri yoktur.

Homojen Karışımlar (Çözeltiler)

Özelliği her yerinde aynı olan karışımlardır. Tek görünümlüdür. Çözeltilerde, maddeler birbiri içinde çözünür. Çözücü ve çözünen olarak en az iki bileşeni vardır.

Çözelti = Çözücü + Çözünen
Şekerli su = Su + Şeker

Çözeltiler katı, sıvı veya gaz halde olabilir.

Sıvı çözeltiler: Alkollü su, kolonya, gazoz
Katı çözeltiler: Alaşımlar
Alaşım: Metal – metal çözeltilerdir. (Tunç, lehim, çelik, bronz)
Gaz çözeltiler: Hava, doğal gaz

Not:Tüm gazlar kendi aralarında homojen karışım oluşturur.

Örnek:
Aşağıdaki ifadelerden hangisi hem sıvı bileşikler hem de çözeltiler için her zaman doğrudur?

A) Tek cins moleküllerden oluşmuşlardır.
B) Fiziksel yolla bileşenlere ayrılır.
C) Homojen yapıdadırlar.
D) Donma noktaları sabittir.
E) Elektriği iletirler.

Çözüm:
Bileşikler tek, çözeltiler farklı cins moleküller içerir. (A yanlış)
Bileşikler kimyasal çözeltiler fiziksel yollarla ayrıştırılır. (B yanlış)
Bileşikler ve çözeltiler homojen (tek görünümlü) maddelerdir. (C doğru)
Bileşiklerin donma noktası sabit çözeltilerinki ise sabit değildir. (D yanlış)
Elektrik iletkenliği iyonlar aracılığıyla olur. Bazı bileşikler sıvı halde veya suda çözündüğünde elektriği iletir,bazıları nın çözeltisi ise elektriği iletmez. (E yanlış)
Yanıt C

2. Heterojen Karışımlar

Özelliği her yerinde aynı olmayan karışımlardır. Birden fazla görünümlüdür.

Örneğin, Kumlu su, zeytiyağlı su…
a. Süspansiyon

Katı – sıvı heterojen karışımlardır.
Örneğin, Kan, kumlu su, naftalinli su…

b. Emülsiyon

Sıvı – sıvı heterojen karışımlardır.
Örneğin, Zeytinyağlı su, süt, mazotlu su…

c. Aerosol

Katı – gaz veya sıvı – gaz heterojen karışımlardır.
Örneğin, Sis, deodorant.

d. Adi Karışım

Katı – katı heterojen karışımlardır.
Örneğin, Kükürt tozu – demir tozu, kum – çakıl…

Örnek:
Aşağıdakilerin hangisi, bir heterojen madde örneğidir?

A) Sis kümesi B) Kar tanesi C) Buz parçası D) Yağmur damlası E) Çiğ tanesi

Çözüm:Her tarafında aynı özelliği göstermeyen karışım heterojendir.Soruda verilen kar, buz, yağmur ve çiğ birer homojen madde örneğidir. Yalnız sis ile havanın oluşturduğu karışım heterojen bir karışımdır. Bazı yerleri daha yoğun bazı yerleri daha az yoğun olabilir.
Yanıt A

Örnek:
Metallerin genel özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Kendilerine özgü parlaklıkları vardır.
B) Ezilme ve çekmeye karşı dayanıklıdırlar.
C) Isı ve elektriği iletirler.
D) Elektron vermeye yatkındırlar.
E) Moleküllü yapıya sahiptirler.

Çözüm:Metallerin özellikleri incelendiğinde moleküllü yapıya sahip olmadıkları görülür. Serbest halde iken metal atomları tek atomlu halde (monoatomik yapı) bulunurlar.
Yanıt E

Örnek:
Co ve CO maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her ikisi de bileşiktir.
B) Her ikisi de elementtir.
C) Co bir element, CO ise bileşiktir.
D) Co bir bileşik, CO ise elementtir.
E) Co ve CO birbirinin izotopudur.

Çözüm:Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir.Bir element sembolü tek harften veya iki harften oluşabilir. İki harften oluşuyorsa ilk harf büyük ikinci harf küçük yazılır. Eğer her iki harf de büyükse iki farklı element sembolize ediliyordur. Yani bir bileşik formülü olur. Co element, CO bileşik olmalıdır.
Yanıt C

Örnek:
I. Arı madde
II. Karışım
III. Çözelti

Yukarıda verilenlerden hangileri bir cins atom veya molekülden (birimden) oluşmuştur?

A) Yalnız I    B)Yalnız II    C)Yalnız III    D) II ve III    E) I, II ve III

Çözüm:
Elementler ve bileşikler saf maddedir. Elementler tek atomlu (Fe, Al …gibi) veya iki atomlu molekül yapıdadır. (O2, N2, Cl2 … gibi)

Bileşikler ise en az iki farklı atomdan oluşan molekül yapılıdır.

(H2O, CO2, H2SO4 gibi)
Çözelti bir karışımdır. Karışmlar farklı tür atom veya moleküllerden oluşur (NaCl + H2O)
Yanıt A

Örnek:

l. Gazoz = homojen madde
ll. Odun talaşı – kolonya = heterojen madde
lll. CCl4–su = emülsiyon
lV. Toprak–magnezyum karışımı = süspansiyon

Yukarıda belirtilen sınışandırmalardan hangileri doğrudur?

A) l ve ll      B)l ve lll      C) ll ve lV     D) l, ll ve lll     E) l, lll ve lV

Çözüm:
Gazoz, CO2 gazı ve şekerin suda çözünmesiyle oluşur ve homojendir. Talaş, kolonyada çözünmez ve heterojen karışımdır. Karbontetraklorür (CCI4) suda çözünmez. Bu nedenle emülsiyon oluşturur. Toprak ve magnezyum katı olduğu için adi karışım oluşturur.
Yanıt D


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Karışımlar Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/karisimlar-konu-anlatimi.html/feed 0 10380
Erdoğan’dan YKS ile ilgili flaş talimat! https://cikmissoruvecevaplar.com/erdogandan-yks-ile-ilgili-flas-talimat.html https://cikmissoruvecevaplar.com/erdogandan-yks-ile-ilgili-flas-talimat.html#respond Mon, 23 Oct 2017 10:03:20 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/erdogandan-yks-ile-ilgili-flas-talimat.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Erdoğan’dan YKS ile ilgili flaş talimat! Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Mustafa Akyüz – Teşekkürler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki yıl

Erdoğan’dan YKS ile ilgili flaş talimat! yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Erdoğan’dan YKS ile ilgili flaş talimat!


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Mustafa Akyüz – Teşekkürler


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki yıl ilk kez uygulanacak olan ve milyonlarca öğrencinin hayatını belirleyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) mercek

The post Erdoğan’dan YKS ile ilgili flaş talimat! appeared first on ÜniversiteGO.


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Erdoğan’dan YKS ile ilgili flaş talimat! yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/erdogandan-yks-ile-ilgili-flas-talimat.html/feed 0 10378
2018 YKS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-turkce-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-turkce-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html#respond Mon, 23 Oct 2017 09:44:14 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-turkce-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) Bu yazımızda 2018 YKS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

2018 YKS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)


2018 YKS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Bu yazımızda 2018 YKS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

Yakın zamanda sınav sisteminde yapılan değişiklik ile beraber YGS Türkçe Konuları yerine YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı Türkçe Konuları baz alınacaktır. YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın yaptığı açıklamaya göre konu dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmayacağı belirlendi. Buna göre 2018 YKS Sınavında önceki yıllarda sorulan Türkçe konuları baz alınacaktır.

 • Cümle Anlamı
 • Sözcük Anlamı
 • Paragraf
 • Dil Bilgisi (Karma)
 • Noktalama İşaretleri
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozukluğu
2018 YKS Türkçe Soru Dağılımları
Konu Adı Soru Sayısı
Sözcük Anlamı 3
Cümle Anlamı 7
Paragraf 22
Anlatım Bozukluğu 2
Yazım Kuralları 1
Noktalama İşaretleri 1
Dil Bilgisi 3
Ses Olayları 1

2018 YKS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-turkce-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html/feed 0 10377
2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-matematik-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-matematik-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html#respond Mon, 23 Oct 2017 08:43:12 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-matematik-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) Bu yazımızda 2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)


2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Bu yazımızda 2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

Yakın zamanda sınav sisteminde yapılan değişiklik ile beraber LYS Matematik Konuları yerine YKS Matematik yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı Matematik Konuları baz alınacaktır. YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın yaptığı açıklamaya göre konu dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmayacağı belirlendi. Buna göre 2018 YKS Sınavında önceki yıllarda sorulan LYS Matematik konuları baz alınacaktır. Geometri için sayfayı aşağı indirin 🙂

YKS Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Denklem Çözme
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • İstatistik
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Parabol
 • Polinomlar
 • Mantık
 • Modüler Aritmetik
 • Eşitsizlikler
 • Logaritma
 • Diziler
 • Seriler
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev
 • İntegral

YKS Geometri Konuları

 • Üçgen
  • Doğruda ve Üçgende Açılar
  • Dik Üçgen
  • Özel Üçgen
  • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
  • Açı Kenar Bağıntıları
  • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
  • Üçgende Açıortay
  • Üçgende Kenarortay
  • Üçgende Alan
 • Analitik Geometri
 • Özel Dörtgenler
  • Çokgenler ve Düzgün Çokgenler
  • Paralelkenar
  • Deldoit
  • Eşkenar Dörtgen
  • Kare
  • Dikdörtgen
  • Yamuk
 • Çemberde Açı
 • Çemberde Uzunluk
 • Dairede Alan
 • Katı Cisimler
  • Prizmalar
  • Piramitler
  • Küre
 • Noktanın Analitik İncelenmesi
 • Vektörler
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
 • Uzay Geometri
 • Dönüşümlerle Geometri
 • Trigonometri
 • Çemberin Analitiği
 • Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
 • Parabol
 • Elips
 • Hiperbol

2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-matematik-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html/feed 0 10376
2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html#respond Mon, 23 Oct 2017 07:42:15 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) Merhaba Esra,İlk sorunun cevabı eğer 40 türkçe sorusu içerisinde yüksek bir net yaparsanız

2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)


Merhaba Esra,
İlk sorunun cevabı eğer 40 türkçe sorusu içerisinde yüksek bir net yaparsanız barajı geçersiniz. Ama size önerim bu kadar zaman varken matematiğe başlamanız olacaktır. Çünkü 3-4 ayda çok ciddi netlere ulaşabilirsiniz. Sadece video izleyip, soru çözmeniz yine yeterli olacaktır.
İkinci soruna gelecek olursak: Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık testlerinin tamamı ve bunların toplam süreleri verilecek. İsteyen bu uzun süre içerisinde sadece kendi testleri ile uğraşır, isteyende farklı alanların sorularını çözer

2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html/feed 0 10375
2018 TYT Kaç Dakika Sürecek ? https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-tyt-kac-dakika-surecek.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-tyt-kac-dakika-surecek.html#respond Mon, 23 Oct 2017 06:58:22 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-tyt-kac-dakika-surecek.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 TYT Kaç Dakika Sürecek ? Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Mustafa Akyüz – Teşekkürler 2018 TYT Sınav Süresi Birinci Oturumda

2018 TYT Kaç Dakika Sürecek ? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 TYT Kaç Dakika Sürecek ?


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Mustafa Akyüz – Teşekkürler


2018 TYT Sınav Süresi

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 40 Temel Matematik olmak üzere toplam 80 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 90 dakikadır

2018 TYT 23 Haziran saat 10:00 da başlayacak olup 90 dakika sürecektir. Sınav 11:30 da bitecektir.

 

2018 TYT Kaç Dakika Sürecek ?
tyt kaç saat

Toplam 80 sorunun olduğu TYT de soru başına 1.125 dakika düşmektedir. Daha önceki sistemde (YGS) soru başına 1 dakika düşmekteydi. Adaylar için TYT de soru başına verilen süre miktarı arttırmış oldu

 


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

2018 TYT Kaç Dakika Sürecek ? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-tyt-kac-dakika-surecek.html/feed 0 10373
2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-edebiyat-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-edebiyat-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html#respond Mon, 23 Oct 2017 06:41:11 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-edebiyat-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) Bu yazımızda 2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.2018

2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)


2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Bu yazımızda 2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.
2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS Edebiyat Konuları belli oldu! YKS Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 testinde toplam 40 soru sorulacaktır. 2018 YKS Edebiyat Konu Dağılımları aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
 • Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 • İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 • Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 • Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 • Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-edebiyat-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html/feed 0 10372
2018 YKS Kaç Dakika Sürecek ? https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-kac-dakika-surecek.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-kac-dakika-surecek.html#respond Mon, 23 Oct 2017 05:57:52 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-kac-dakika-surecek.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Kaç Dakika Sürecek ? Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Mustafa Akyüz – Teşekkürler 2018 TYT-YKS Oturumları Sınav Süreleri Birinci

2018 YKS Kaç Dakika Sürecek ? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Kaç Dakika Sürecek ?


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Mustafa Akyüz – Teşekkürler


2018 TYT-YKS Oturumları Sınav Süreleri

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 40 Temel Matematik olmak üzere toplam 80 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 90 dakikadır

2018 TYT 23 Haziran saat 10:00 da başlayacak olup 90 dakika sürecektir. Sınav 11:30 da bitecektir.

2018 YKS Kaç Dakika Sürecek ?
tyt kaç saat

Toplam 80 sorunun olduğu TYT de soru başına 1.125 dakika düşmektedir. Daha önceki sistemde (YGS) soru başına 1 dakika düşmekteydi. Adaylar için TYT de soru başına verilen süre miktarı arttırmış oldu

İkinci Oturumda adaylara;

Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40,

 • Türk Dili ve Edebiyatı 24
 • Tarih -1 10
 • Coğrafya-1 6

Sosyal Bilimler-2 Testinde 40,

 • Tarih-2 11
 • Coğrafya-2 11
 • Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6

Matematik Testinde 40

Fen Bilimleri Testinde 40

 • Fizik 14
 • Kimya 13
 • Biyoloji 13

olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır

➡ Adayın Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinden birinin oluşması
için ilgili iki testten 80 soru cevaplandırması gerekmektedir.
➡  Adayın, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için dört
testin tüm sorularını yani 160 soru cevaplandırması gerekmektedir.
➡  Adayın, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120
soru cevaplandırması gerekmektedir.
➡ Adayın, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120
soru cevaplandırması gerekmektedir

 

♣ Örneğin aday Sayısaldan tercih verecek. 40 soru Matematik ve 40 soru  Fen Bilimleri toplam 80 soru çözecek Bu aday TM puanımda hesaplansın isterse toplam süre zarfında 40 soru Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 bölümünü de çözecek. Aynı aday TS puanı da hesaplan isterse aynı süre aralığında 40 soru Sosyal Bilimler-2 testini de çözecek

2018 YKS Oturumu tek kitapçık olup 160 soru sorulacak. YKS Oturumunun toplam süresi 180 dakika olarak belirlendi

2018 YKS 23 Haziran saat 14:00 da başlayacak olup 180 dakika sürecektir. Sınav 17:00 da bitecektir.

2018 YKS Kaç Dakika Sürecek ?
yks kaç dk

Toplam 160 sorunun olduğu YKS de sadece kendi alanını çözecek adaylar için soru başına 2,25 dakika düşmektedir. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 – 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, Yükseköğretim Kurumları Sınavında soru başına 1,125 – 2,25 dakika arasında değişen süreler verilmiş olup bu süreler, geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki sürelerin gerisinde kalmamakta, hatta önüne geçmektedir.


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

2018 YKS Kaç Dakika Sürecek ? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-kac-dakika-surecek.html/feed 0 10368
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 3.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti https://cikmissoruvecevaplar.com/yonetimde-guncel-yaklasimlar-3-unite-ders-notu-ve-unite-ozeti.html https://cikmissoruvecevaplar.com/yonetimde-guncel-yaklasimlar-3-unite-ders-notu-ve-unite-ozeti.html#respond Mon, 23 Oct 2017 05:42:26 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/yonetimde-guncel-yaklasimlar-3-unite-ders-notu-ve-unite-ozeti.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 3.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti Sanayi devriminin en önemli sonuçlarının kırsal alanlardan kentsel alanlara büyük göç

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 3.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 3.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti


Sanayi devriminin en önemli sonuçlarının kırsal alanlardan kentsel alanlara büyük göç olması, büyükşehirlerin oluşmasıdır.

Birey düzeyinde öğrenmesiyle ilgili ilk ve en çok bilinen kuram, Rus bilim adamı İvan Pavlov’ dur.

İş üstünde eğitim: deneyimsiz bir çalışma iş esnasında deneyimli bir çalışana yada bir hami tarafından eğitilmesi anlamına gelmektedir.

Sosyal Öğrenme: Bireylerin sosyal etkileşim neticesinde gözlem ve doğrudan deneyim yoluyla gerçekleştirdikleri öğrenme şeklidir.

Bui ve Baruch örgütlerin içersindeki en temel öğrenme birimleri:
1- Ekibin bağlılığı
2- Liderlik
3- Amaç belirleme
4- Eğitim ve geliştirme
5- Örgüt kültürü

Dodgson’a göre; örgütsel öğrenme üst yönetim tarafından özellikle planlandığı için yürüyen ya da bilinçli olarak tasarlanan bir süreç değil, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan doğal bir şekilde kendiliğinden gelişen bir eylemdir.

Argyris ve Schön göre: örgütsel öğrenmenin hatalardan deneyim kazanılmasıyla ilişkilidir.

Hedberg: Örgüt içerisinde yeni yaklaşım ve anlayışların belirlenmesi

Huber: çalışanların davranışlarından değişime sebep olacak bilginin örgüt içine aktarımıyla bağlantılıdır.

Guns ve Anundsen: örgütsel öğrenmenin çalışanların günlük öğrenme faaliyetlerinin bir bütünü olduğunu Hodgkinson: Örgütte çalışanların karşılıklı öğrenmelerini sağlayacak yaklaşımların geliştirilmesi sonucunda Huber Örgüt düzeyinde öğrenmenin 4 aşamadan oluşan süreçte ilişkilendirmiş:

1- Bilginin kazanılması
2- Bilginin dağıtılması
3- Bilginin yorumlanması
4- Örgütsel hafıza

Al-Jawazneh örgütlerin öğrenen örgüt haline dönüşebilmesi için:
1 –ortaklaşa öğrenmeyi sağlayacak bir sistemin kurulması
2 –çalışanların ortak bir vizyon doğrultusunda güçlendirilmesi
3 –örgütün çevre ile bağlantısının kurulması
4- örgütsel öğrenmenin stratejik liderlikle desteklenmesi

Vizyon: bir işletme için gelecekte ulaşılmak istenen durumu özetleyen bir ifadedir.


Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 3.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 3.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/yonetimde-guncel-yaklasimlar-3-unite-ders-notu-ve-unite-ozeti.html/feed 0 10366
2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-cografya-1-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-cografya-1-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html#respond Mon, 23 Oct 2017 05:40:09 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-cografya-1-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) Bu yazımızda 2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)


2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Bu yazımızda 2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS Coğrafya-1 Konuları belli oldu! YKS Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 testinde toplam 40 soru sorulacaktır. 2018 YKS Coğrafya-1 Konu Dağılımları aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Mekansal Sentez Türkiye
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Ekonomik Faaliyetler


Diğer derslerin 2018 YKS Konu Dağılımları için tıklayın…


2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-cografya-1-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html/feed 0 10365
2017 DGS Konuları https://cikmissoruvecevaplar.com/2017-dgs-konulari.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2017-dgs-konulari.html#respond Mon, 23 Oct 2017 05:39:05 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2017-dgs-konulari.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2017 DGS Konuları 2017-dgs-konulari DGS Nedir? DGS her yıl ÖSYM tarafından yapılan, Meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans

2017 DGS Konuları yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2017 DGS Konuları


2017 DGS Konuları
2017-dgs-konulari

DGS Nedir?

DGS her yıl ÖSYM tarafından yapılan, Meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans bölümlerinden mezun olan adayların örgün yani devamlı eğitime geçmek için girdikleri merkezi bir sınav sistemidir.

DGS sınavında Sayısal eve Sözel olmak üzerek toplam iki bölüm vardır. Sayısal Bölüm genellikle Matematik ağırlıklı olup toplam 60 sorudan oluşmaktadır. Sözel Bölüm ise genellikle paragraf ve kısmi olarak Dil Bilgisi konularından oluşur ve aynı şekilde 60 sorudan oluşur.


Ön lisans programlarından mezun olan ve son sınıfta olup da staj dışında ki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan her aday girebilir. Ayrıca sınava girme konusunda herhangi bir sınır yoktur. İstenilen özelliklere sahip adaylar diledikleri kadar sınava girebilir.

Peki 2017 yılında yapılacak olan DGS sınavında hangi konular yer alacak? İşte sorunuzun cevabı

-Ayrıca siz değerli adaylarımız için 2017 DGS Konu dağılımlarını PDF dosyası halinde de hazırladık.

Sayısal Bölüm Konuları

 1. Sayılar
 1. Rasyonel Sayılar
 1. Bölme ve Bölünebilme
 1. EBOB – EKOK
 1. Üslü Sayılar
 1. Köklü İfadeler
 1. Basit Eşitsizlikler
 1. Oran – Orantı
 1. Köklü İfadeler
 1. Problemler
 1. Yol – Hız – Zaman
 1. İşçi – Havuz
 1. Çarpanlara Ayırma
 1. Kümeler
 1. Bağıntı ve Fonksiyonlar
 1. İşlemler
 1. Modüler Aritmetik
 1. Özdeşlikler
 1. Kombinasyon, Permütasyon, Olasılık

 

Sözel Bölüm Konuları

 1. Paragraf Yapısı
 1. Paragrafta Anlam
 1. Paragrafta Mantı
 1. Cümle Çeşitleri
 1. Cümlede Anlam
 1. Sözcükte Anlam
 1. Sözcük Türleri
 1. Anlatım Bozukluğu
 1. Sözel Mantık

 

PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

2017 DGS KONULARI 2017 DGS KONU DAĞILIMLARI 2017 DGS KONU VE SORU DAĞILIMLARI 2017 ÖSYM

 


2017 DGS Konuları

2017 DGS Konuları yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2017-dgs-konulari.html/feed 0 10364
2018 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-tarih-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-tarih-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html#respond Sun, 22 Oct 2017 15:37:51 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-tarih-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) Bu yazımızda 2018 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

2018 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)


2018 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Bu yazımızda 2018 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS Tarih Konuları belli oldu! YKS Sosyal Bilimler testinde toplam 40 soru sorulacaktır. 2018 YKS Tarih Konu Dağılımları aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk’ün Ölümü
 • Yüzyılın Başlarında Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum Yapısı
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • Türklerde Eğitim
 • Türklerde Sanat

2018 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-tarih-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html/feed 0 10354
Problemler Konu Anlatımı https://cikmissoruvecevaplar.com/problemler-konu-anlatimi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/problemler-konu-anlatimi.html#respond Sun, 22 Oct 2017 15:35:44 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/problemler-konu-anlatimi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Problemler Konu Anlatımı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler Problemler Konu Anlatımı A. PROBLEM ÇÖZME STRATEJİSİ Bir soruyu

Problemler Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Problemler Konu Anlatımı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler


Problemler Konu Anlatımı A. PROBLEM ÇÖZME STRATEJİSİ Bir soruyu çözmek için verilen zamanın % 75 ini soruyu anlamaya, % 17

The post Problemler Konu Anlatımı appeared first on ÜniversiteGO.


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Problemler Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/problemler-konu-anlatimi.html/feed 0 10352
2018 YKS Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımları https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-cografya-2-konulari-ve-soru-dagilimlari.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-cografya-2-konulari-ve-soru-dagilimlari.html#respond Sun, 22 Oct 2017 14:37:14 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-cografya-2-konulari-ve-soru-dagilimlari.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımları Bu yazımızda 2018 YKS Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımları yer almaktadır.

2018 YKS Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımları yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımları


2018 YKS Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımları

Bu yazımızda 2018 YKS Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımları yer almaktadır.

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS Coğrafya-2 Konuları belli oldu! YKS Sosyal Bilimler testinde toplam 40 soru sorulacaktır. 2018 YKS Coğrafya-2 Konu Dağılımları aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Mekansal Sentez Türkiye
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Ekonomik Faaliyetler

2018 YKS Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımları

2018 YKS Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımları yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-cografya-2-konulari-ve-soru-dagilimlari.html/feed 0 10351
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı https://cikmissoruvecevaplar.com/rasyonel-sayilar-konu-anlatimi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/rasyonel-sayilar-konu-anlatimi.html#respond Sun, 22 Oct 2017 14:35:05 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/rasyonel-sayilar-konu-anlatimi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler A. TANIM a ve b tam sayı, b

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler


A. TANIM

a ve b tam sayı, b ¹ 0 olmak üzere, Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı şeklinde ifade edilen sayılara rasyonel sayı denir.

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

• Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

• Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

B. KESİR

Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya bir kaçını göstermeye yarıyan sayılara kesir denir.

C. KESİR ÇEŞİTLERİ

1. Basit Kesir

İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

Aşağıdaki sayı doğrusunda koyu ve kalın çizgi ile gösterilen noktalara karşılık gelen sayılar basit kesirdir.

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı pozitif basit kesir ise,Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

2. Bileşik Kesir

İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olmayan (büyük veya eşit olan) kesirlere bileşik kesir denir.

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

Aşağıdaki sayı doğrusunda koyu ve kalın çizgi ile gösterilen noktalara karşılık gelen sayılar bileşik kesirdir.

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

3. Tam Sayılı Kesir

Herhangi bir sayma sayısı ile birlikte yazılabilen kesirlere tam sayılı kesir denir.

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı birer tam sayılı kesirdir.

Her bileşik kesir bir tam sayılı kesir biçiminde yazılabilir.

• Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

• Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

D. RASYONEL SAYILARDA İŞLEMLER

1. Genişletme ve Sadeleştirme

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı kesrinin pay ve paydası sıfırdan farklı bir k tam sayısıyla, çarpıldığında veya bölündüğünde kesrin değeri değişmez. Bu işleme kesrin genişletilmesi veya sadeleştirilmesi denir.

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

2. Denk Kesirler

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı kesrinin genişletilmesi veya sadeleştirilmesiyle Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı ye eşit pek çok kesir elde edilebilir. Bu kesirler Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı ye denktir denir. Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı kesri, Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı kesrine denk ise, Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı biçiminde yazılır, “a bölü b kesri c bölü d kesrine denktir” diye okunur.

Her denk kesir aynı zamanda eşittir. Buna göre,Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

3. Toplama – Çıkarma İşlemi

Toplama ve çıkarma işleminde payda eşitlenecek biçimde kesirler genişletilir ya da sadeleştirilir. Oluşan kesirlerin payları toplanır (ya da çıkarılır) ortak payda alınır.

• Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

• Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

4. Çarpma – Bölme İşlemi

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

• Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı• Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

5. İşlem Önceliği

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma işlemlerinden bir kaçının birlikte bulunduğu rasyonel sayılarda işlemler, aşağıdaki sıraya göre yapılır.

1) Parantezler ve kesir çizgisi işleme yön verir.

2) Üslü işlemler varsa sonuçlandırılır.

3) Çarpma – bölme yapılır.

4) Toplama – çıkarma yapılır.

Toplama ile çıkarma işlemi kendi arasında öncelik taşımaz. Aynı şekilde çarpma ile bölme işlemi de kendi arasında öncelik taşımaz. Özelikle çarpma ile bölme de öncelik söz konusu ise bu parantezle belirlenmiştir.

E. ONDALIK KESİR

1. Ondalık Kesir

Bir rasyonel sayının payını paydasına böldüğümüzde bu rasyonel sayının ondalık açılımını buluruz. Bu ondalık açılıma ondalık kesir denir.

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

Burada a ya tam kısım, bcd ye de ondalıklı kısım denir.

2. Devirli (Periyodik) Ondalık Kesir

Bir ondalık kesirde ondalıklı kısım belli bir kurala göre tekrarlanıyorsa bu sayıya devirli ondalık kesir denir.

• Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

• Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

• Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

3. Ondalık Kesirlerde İşlemler

a. Toplama – Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama – çıkarma işleminde olduğu gibi toplama – çıkarma işlemi yapılır. Sonuç, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır.

b. Çarpma: Ondalık kesirlerin çarpımı yapılırken, virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Sonuç, çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar, sağdan sola doğru virgülle ayrılır.

c. Bölme: Ondalık kesirlerin bölme işlemi yapılırken, bölen virgülden kurtulacak biçimde 10 un kuvveti ile çarpılır. Bölünen de aynı 10 un kuvveti ile çarpılarak bölme işlemi yapılır.

4. Devirli Ondalık Kesirlerin Rasyonel Sayıya Dönüştürülmesi

Bir devirli ondalık açılımı Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı şeklinde yazarken;

Virgül ve devreden dikkate alınmadan; okunan sayıdan, devretmeyen sayıyı çıkararak paya yazılır.

Paydaya ise virgülden sonraki devreden basamak sayısı kadar 9 ve sağına devretmeyen basamak sayısı kadar sıfır yazılır.

a, b, c, d, e birer rakam olmak üzere,

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

F. RASYONEL SAYILARDA SIRALAMA

Pozitif kesirlerde sıralama yapılırken aşağıdaki yollardan biri kullanılır.

1. Yol

Paydaları eşit olan (eşitlenen) kesirlerden payı en büyük olan diğerlerinden daha büyüktür.

2. Yol

Payları eşit olan (eşitlenen) kesirlerden paydası en küçük olan diğerlerinden daha büyüktür.

3. Yol

Payı ile paydası arasındaki farkı eşit olan, pozitif basit kesirlerde, payı en büyük olan diğerlerinden daha büyüktür.

Payı ile paydası arasındaki farkı eşit olan, bileşik kesirlerde, payı en büyük olan diğerlerinden daha küçüktür.

Yukarıda verilen yöntemler pozitif kesirlerde geçerlidir. Negatif kesirlerde ise durum tersinedir.

a ve n doğal sayı olsun.n sabit iken a büyüdükçe Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı basit kesrinin değeri artar.
a ve n doğal sayı olsun.n sabit iken a büyüdükçe Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı bileşik kesrinin değeri azalır.

G. İKİ RASYONEL SAYI ARASINDAKİ SAYILAR

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı arasında sayılamıyacak çoklukta rasyonel sayı vardır. Bunlardan bazılarını bulmak için b ile d nin e.k.o.k. u bulunur. Verilen kesirlerin paydaları bulunan e.k.o.k. da eşitlenir. İstenen koşuldaki sayıyı bulmak için kesirler genişletilebilir.

Ü Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı kesirlerinin ortasındaki bir sayı ise,

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/rasyonel-sayilar-konu-anlatimi.html/feed 0 10349
2018 YKS Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM) https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-felsefe-grubu-konulari-ve-soru-dagilimi-osym.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-felsefe-grubu-konulari-ve-soru-dagilimi-osym.html#respond Sun, 22 Oct 2017 13:36:03 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-felsefe-grubu-konulari-ve-soru-dagilimi-osym.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM) Bu yazımızda 2018 YKS Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

2018 YKS Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)


2018 YKS Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Bu yazımızda 2018 YKS Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM) yer almaktadır.

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS Felsefe Grubu Konuları belli oldu! YKS Sosyal Bilimler testinde toplam 40 soru sorulacaktır. 2018 YKS Felsefe Grubu Konuları aşağıdaki gibi olacaktır.

Mantık Konuları

 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Sembolik Mantık 

Psikoloji Konuları

 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme Bellek Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji Konuları

 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Toplum ve Kültür
 • Toplumsal Kurumlar

Önemli Not: YGS Felsefenin kalkması ile akıllara YKS Felsefe Grubu testinde Felsefe konuları sorulacak mı? sorusu geldi. Uzmanların görüşüne göre YKS Felsefe Grubunda Felsefe konuları az da yer olsa yer alacaktır.


2018 YKS Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

2018 YKS Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-felsefe-grubu-konulari-ve-soru-dagilimi-osym.html/feed 0 10348
2017 DGS Ne Zaman? https://cikmissoruvecevaplar.com/2017-dgs-ne-zaman.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2017-dgs-ne-zaman.html#respond Sun, 22 Oct 2017 13:35:03 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2017-dgs-ne-zaman.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2017 DGS Ne Zaman? 2017 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavının tarihi belirlendi! ÖSYM‘nin yaptığı açıklamaya göre 24.05.2017 – 01.06.2017

2017 DGS Ne Zaman? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2017 DGS Ne Zaman?


2017 DGS Ne Zaman?

2017 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavının tarihi belirlendi! ÖSYM‘nin yaptığı açıklamaya göre 24.05.2017 – 01.06.2017 tarihleri arasında başvurular yapılacak ve 23.07.2017 tarihinde ise sınav yapılacak. DGS sınavının sonuçları ise 29.08.2017 tarihinde ÖSYM‘nin resmi sitesinden adaylara duyurulacaktır. 2017 DGS Geri Sayım;

Bu sayfayı sağ üst bölümde ki seçenekler menüsünden “Ana Ekrana Ekle” seçeneğini tuşlayarak cep telefonunuzun ana ekranına ekleyebilirsiniz!


2017 DGS Ne Zaman?

2017 DGS Ne Zaman? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2017-dgs-ne-zaman.html/feed 0 10347
Yaz Aylarında Gemi Turlarıyla Gidilebilecek En Güzel Yerler https://cikmissoruvecevaplar.com/yaz-aylarinda-gemi-turlariyla-gidilebilecek-en-guzel-yerler.html https://cikmissoruvecevaplar.com/yaz-aylarinda-gemi-turlariyla-gidilebilecek-en-guzel-yerler.html#respond Sun, 22 Oct 2017 13:33:01 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/yaz-aylarinda-gemi-turlariyla-gidilebilecek-en-guzel-yerler.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Yaz Aylarında Gemi Turlarıyla Gidilebilecek En Güzel Yerler Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Mustafa Akyüz – Teşekkürler Kış aylarından erken rezervasyon

Yaz Aylarında Gemi Turlarıyla Gidilebilecek En Güzel Yerler yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Yaz Aylarında Gemi Turlarıyla Gidilebilecek En Güzel Yerler


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Mustafa Akyüz – Teşekkürler


Kış aylarından erken rezervasyon fırsatlarını kullanarak tatil planı yapmak veya havaların ısınmasıyla kendinize tatil için yer bulmak kaçınılmazdır. Dinlendirici bir tatilin yanı sıra yeni yerler keşfetmek isteyenler için oldukça cazip olan yurtdışı turları, gün geçtikçe daha da popüler oluyor. Yaz tatilinde bu seçeneği en iyi ve verimli şekilde sunan gemi turları, hem yolculuk esnasında hem de diğer zamanlarda eğlenceli zaman vaat ediyor. Bu nedenle yaz aylarında gemi turlarıyla gidilebilecek en güzel yerler hakkında birkaç tavsiye vermek istiyoruz.

Gemi turuna çıkarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri seçeceğiniz tur firmasının kaliteli hizmet veriyor oluşudur. Tatilinizde kötü bir deneyim yaşamamak adına iyi bir araştırma yapmanız gerekebilir. Harika bir tatil için Prontotour’un gemi turlarını tercih edebilirsiniz.

Yaz Aylarında Gemi Turlarıyla Gidilebilecek En Güzel Yerler

Akdeniz Gezisi

En çok tercih edilen turlardan biri olan Akdeniz gezisi, belli ülkelere yönelik düzenlenebildiği gibi Akdeniz’in tamamını kapsayan bir gezi olarak da planlanmaktadır. Dolayısıyla zaman sıkıntısı olmayan kişiler Akdeniz bölgesinin tamamını gezerek, farklı deneyimlere imza atabilirler. Avrupa merkezli bir tura da çıkabilir veya Roma, Malaga, Napoli gibi ülkeleri de tercih ettiğiniz tura bağlı olarak keşfedebilirsiniz.

Yunan Adaları

Ülkemize yakınlığından ötürü yine en sık tercih edilen turlardan biri olan Yunan Adaları, oldukça keyif verici bir gezi süresini içermektedir. Deniz, kum ve güneşin tadını en iyi şekilde çıkartmak istiyorum derseniz, doğru destinasyonlardan biridir diyebiliriz.

Uzakdoğu Turları

Uzakdoğu ülkelerine bir hayli ilgi duyan kişiler bu ilgisini gemi turuna çıkarak gidermek isterse, anlaştığı tur firmasının iyi bir planlamaya sahip olması gerektiğini bilmelidir. Bu nedenle önceden küçük bir araştırmayla doğru firma tercih edilirse, unutulmaz bir tatil geçirileceğinden hiç kuşkunuz olmasın.

Yaz Aylarında Gemi Turlarıyla Gidilebilecek En Güzel Yerler
Norveç Turu

Norveç, Kuzey Avrupa bölgesinde bulunmasından ötürü biraz soğuk bir geziyi içerse de son derece keyif verici olacağına emin olabilirsiniz. Aşırı sıcak sevmeyen kişiler için ideal bir destinasyon olan Norveç, farklı deneyimler yaşamanızı sağlayacaktır.

İtalya Turu

Gemiyle çıkmak istediğiniz İtalya turunda çok çeşitli seçenekleriniz olacaktır. Yani zaman ve bütçenize bağlı olarak sadece İtalya ülkesini gezebileceğiniz gibi bunun yanı sıra İtalya-Yunanistan-Karadağ veya İtalya-Malta-İspanya-Fransa gibi 7 günlük tur seçeneklerinizin yanında 20 ila 30 günlük bir gezi planını içeren daha fazla ülkeyi görebileceğiniz tur organizasyonları da bulunmaktadır. Bunlardan kendinize uyan birini seçerek keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

Yurtdışı gemi turları ile birden fazla ülke görebileceğinizi unutmayın. İster yakın destinasyon olan Yunan Adalarını tercih edin, isterseniz de rüyaları süsleyen Uzakdoğu’yu. Gemi turunuzda tercih ettiğiniz kabinde gezi süresince konaklayacak ve yapılan parti ve çeşitli eğlencelerde keyifli zaman geçirebileceksiniz. Gemi turları avantajları için yaz ayları gelmeden fırsatlardan yararlanmanızı, yüksek indirim oranlarını kaçırmamanızı öneriyoruz. Bunun için Prontotour’un tatil fırsatları sayfasını inceleyin.


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Yaz Aylarında Gemi Turlarıyla Gidilebilecek En Güzel Yerler yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/yaz-aylarinda-gemi-turlariyla-gidilebilecek-en-guzel-yerler.html/feed 0 10345
Üniversiteye girişte yeni sistem yarın açıklanacak https://cikmissoruvecevaplar.com/universiteye-giriste-yeni-sistem-yarin-aciklanacak.html https://cikmissoruvecevaplar.com/universiteye-giriste-yeni-sistem-yarin-aciklanacak.html#respond Sun, 22 Oct 2017 13:31:52 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/universiteye-giriste-yeni-sistem-yarin-aciklanacak.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Üniversiteye girişte yeni sistem yarın açıklanacak Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler Yükseköğretim Kurulu Başkanı

Üniversiteye girişte yeni sistem yarın açıklanacak yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Üniversiteye girişte yeni sistem yarın açıklanacak


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler
Üniversiteye girişte yeni sistem yarın açıklanacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeleri yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.

YÖK Başkanı Saraç’ın, 26 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış töreninde konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalara dair düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacağı toplantı yarın saat 11.00’de yapılacak

SİSTEMİN İP UÇLARINI VERMİŞTİ…Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteyi giriş sisteminin değişmesi gerektiğini dile getirmişti. YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç da Akadamik Yıl Açılış töreninde yeni sistemin ip uçlarını vermişti. Saraç, üniversiteye girişte yeni sınav sistemi ile ilgili olarak, “Giriş sistemi şu an 2 aşamalı. İlki mart diğeri haziran ayında ve toplam 5 gün. Bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Sınavı 1 haftada gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bir değişiklik de puan türünde olacak. 18 puan türünü de azaltmayı planlıyoruz. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türü olacak. Türkçe ve Matematik, bu sınavın merkezinde olacak. Milyonlarca öğrenci ve aileye belirtmek isterim ki asla tedirgin olmasınlar, sorular aynen eskisi gibi milli eğitim müfredatından olacak ” diye konuşmuştu.


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Üniversiteye girişte yeni sistem yarın açıklanacak yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/universiteye-giriste-yeni-sistem-yarin-aciklanacak.html/feed 0 10344
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 4.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti https://cikmissoruvecevaplar.com/yonetimde-guncel-yaklasimlar-4-unite-ders-notu-ve-unite-ozeti.html https://cikmissoruvecevaplar.com/yonetimde-guncel-yaklasimlar-4-unite-ders-notu-ve-unite-ozeti.html#respond Sun, 22 Oct 2017 13:17:41 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/yonetimde-guncel-yaklasimlar-4-unite-ders-notu-ve-unite-ozeti.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 4.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti Kıyaslama: İşletmeler arası karşılaştırma işletmeler tarafından oldukça yaygın bir şekilde kullanılan verimlilik

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 4.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 4.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti


Kıyaslama: İşletmeler arası karşılaştırma işletmeler tarafından oldukça yaygın bir şekilde kullanılan verimlilik ve etkililik odaklı örgütsel değişim tekniklerinden biridirModern anlamda kıyaslama tekniği ilk biçilsem örneği Xerox 1979 gerçekleştirmiştir.

Kıyaslama; hem işletme performansını değerlendirmek üzere bir nirengi noktasının belirlenmesi hemde bu noktaya erişmek için sarf edilen çabaları kapsayan bütüncül bir tekniktir.

Kıyaslama, işletmelerin öğrenen organizasyon olabilmeleri yolunda oldukça önemli üstünlükler sağlayan bir teknik olarak değerlendirilebilir.

Tarihsel Gelişimi: ilk kıyaslama girişimleri “tersine mühendislik” uygulaması şeklinde ortaya çıkmıştır. Kıyaslama 1940 lı yıllardan itibaren gelişerek değişerek bu günkü halini almıştır.

Kıyaslama SÜRECİ:
1- Planlama
2- Kurumsallaştırma
3- Veri elde edilmesi ve analiz
4- Değerlendirme
5- Uyarlama ve uygulama

Kıyaslama Sürecinde Dikkat edilmesi gereken etik konular:
1- Yasallık ilkesi
2- Değişim ilkesi
3- Gizlilik
4- Kullanım
5- Etik iletişim
6- Hazırlıklı olma
7- Sonlandırma
8- Empati ilkesi

Temel yetenek: işletmeler arası farklılığın ana kaynağı işletmenin sahip olduğu temel yetenek lerdir.

Temel Yetenek Yönetiminde Başarı Faktörü:
1- Tüm işletme çapında duyurulması
2- Örgüt yapısı temel yeteneklerle ilişkili olarak tasarlaması
3- Yatırımların temel yeteneklerle ilişkilendirilmesi
4- Sürekli geliştirilmesi

Temel yeteneğin ayırt edici özellikleri: Değerli + Kıt + Taklit edilmesi maliyeti + İkame edilmesi zor = Temel yetenek

Geleneksel anlamda en çok görülen dış kaynak kullanımı: İnşaat sektöründe görülen taşeronluk, tekstil sektöründe fason üretimidir.

Dış kaynak: işlemelerin çeşitli tedarikçilerden yaptıkları mal ve hizmet alımları şeklindedir. Japon mucizesi kökeninde stratejik dış kaynak kullanımı “Keiretsu” dur.

Dış kaynak kullanımının teorik temelleri; kaynaklara dayalı yaklaşıma, kaynak bağımlılığı ve işlem maliyeti teorilerine dayandırılabilir.

Dış kaynak kullanımında Kritik dört farklı yeteneğe sahip tirler:
1- Strateji düşünebilme yeteneği
2- Etkili müzakere yeteneği
3- İlişki yönetim yeteneği
4- Değişim yönetimi yeteneği

Dış kaynak Kullanımın Olumlu yönleri:
1- maliyet tasarrufu
2- uzmanlık bilgisinden yararlanma
3- esnek üretim
4- temel yeteneklere odaklanabilme

Dış kaynak kullanımın Olumsuz Yönleri:
1- taşıma giderlerinin artışı
2- denetim fonksiyonun etkisizleşmesi
3- kendine rakip yaratma
4- çalışanlar üzerindeki olumsuz etkiler
5- işletmenin özünü kaybetmesi

Küçülme: işletme yönetimi tarafından işletmenin etkinliğinin, verimliliğin ve rekabetçiliğin geliştirilmesi amacıyla işletmede çalışan iş gücünün sayısının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve iş süreçlerinin yeniden değerlendirilmesini içeren yönetsel faaliyetlerdir.

Dar anlamda küçülme: Çalışanların işten çıkarılması

Geniş anlamda küçülme: İşletmedeki işçilerin süreçlerin fonksiyonların ve hiyerarşik kademelerin sistematik olarak azaltılması anlamına gelmektedir.

Küçülmenin Temek Özellikleri:
1-Planlı bir yönetsel çaba olması
2-odak noktasının işletme çalışanları olması
3 – verimlilik ve etkililik sağlamak amacıyla geçekleştirilmesi
4- iş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekli kılması

Küçülme Uygulamalarına ilişkin Beklentiler:
1 -değişen maliyetlerin düşmesi
2 -iş süreçlerindeki gereksiz bürokrasinin azalması
3 -karar alma sürecinin hızlanması
4 -örgütsel iletişim kolaylaşması
5 -örgüt içi girişimcilik potansiyelinin gelişmesi
6-örgütün genel üretkenlik düzeyinin artışı

Küçülme Süreci:
1-kararın verilmesi
2 -planın hazırlanması
3 -bilgi paylaşımı
4 – küçülme planının uygulanması

Süreç Yenileme: süreklilik gerektiren bir uygulamadır. Süreç yenileme evrimsel bir değişim değil, radikal ve devrimsel bir değişim yaratmaktadır.

Birinci nesil süreç yenileme işletme içi sınırların çözülmesine neden olmuştur. İkinci nesil süreç yenileme ise işletmeler arası sınırların çözülmesini kolaylaştırmıştır.

Süreçlerin yenileme ihtiyacının temelinde müşteriler rekabet ve değişim kavramları temel özelliklerindeki dönüşümler yatmaktadır.

Süreç Yenilemenin Aşamaları:
1. Aşama = süreçlerin dökümünün yapılması
2. Aşama = süreçlerin değer yaratma durumlarının analiz edilmesi
3. Aşama = Değer yaratmayan veya beklentileri karşılayan süreçlerin yeniden tasarımı
Sonuç: Daha hızlı daha kaliteli ve daha düşük maliyetli mal ve hizmet üretimi

Yalın Örgütleri ile ilgilendiren 4 farklı yorum:
1-yalın örgüt
2 -yalınlaşma süreci
3 -yalınlaştırma teknikleri
4 -yalın düşünme şeklinde

Yalın örgütler; sadeleştirilmiş, basitleştirilmiş, çalışanları yetki ve sorumlulukları itibariyle güçlendirilmiş, insan odaklı örgütlerdir.

Yalın üretim kısaca daha az girdiyle daha çok çıktı üretilmesi anlamına gelmektedir. Da az stok daha çalışan daha az fiziksel alan kullanarak üretim yapmak yalın üretimin temel felsefesidir.

Taiichi Obno ve Eiji Toyoda günümüzde yalın üretim olarak bilinen üretim yönetim sistemini geliştiren Japon sanayicilerdir.

Yalın üretim 1950 yıllarda japonyanın içinde bulunduğu koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Toyota Üretim Sistemi (tüs) 3 bişelinin vardır:
1- sürekli gelişme
2- insana saygı
3- standartlaştırılmış işler

Yalınlaşmanın temel bileşenler tarafında yapılandırılması:
1-temel yetenekler
2 -stratejik ortaklıklar
3 -etkili stratejik dış kaynak kullanımı
4 -yeni yönetim teknikleri
5 -ortak iş yapma kültürü
6-teknolojik yenilikler

Japonya (Keiretsu)
Güney Kore (chaebol) kökenli örgütler

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 4.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti


Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 4.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 4.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/yonetimde-guncel-yaklasimlar-4-unite-ders-notu-ve-unite-ozeti.html/feed 0 10342
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? https://cikmissoruvecevaplar.com/galatasaray-fenerbahce-maci-saat-kacta-hangi-kanalda.html https://cikmissoruvecevaplar.com/galatasaray-fenerbahce-maci-saat-kacta-hangi-kanalda.html#respond Sun, 22 Oct 2017 11:59:29 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/?p=10337 Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?  Galatasaray Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Bu akşam iki ezeli rakibin kıran kırana

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? 

Galatasaray Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Bu akşam iki ezeli rakibin kıran kırana bir mücadele vereceği Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı, milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele naklen yayınlanacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, merakla beklenen mücadele hakkında detaylı bilgiler

Süper Lig heyecanı Galatasaray Fenerbahçe derbi maçıyla devam ediyor. Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe maçı yarın gerçekleşecek. Sezonun skoru merakla beklenen mücadelesini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı yarın saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig’de 22 Ekim’de Fenerbahçe’yi konuk edecek sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda son 8 derbide galip gelemedi – Ligdeki son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda Beşiktaş’a karşı elde eden Galatasaray, daha sonra çıktığı 8 derbide 5 yenilgi ve 3 beraberlik aldı – Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda çıktığı 15 derbide 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 5 kez yenildi

Süper Lig’in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak Galatasaray, son iki sezonda derbi galibiyeti elde edemedi. Süper Lig’de sezona etkili başlayan, çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda oynadığı son 8 derbide galip gelmeyi başaramadı. Galatasaray, güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son iki sezonda oynadığı lig maçlarını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

 Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı 22 ekim pazar günü oynanacak. 19:30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Cüneyt Çakır‘ın derbi karnesi

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Çakır, kariyerindeki 22. derbisine çıkacak. Yaklaşık bir yıl sonra yeniden derbiye atanan Çakır, Fenerbahçe’nin en son geçen sezonun 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 1-0 yenildiği maçı yönetti

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak maçı yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 22. derbisine çıkacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından derbi maçına atanan Çakır, kariyerinde daha önce 21 derbide görev yaptı.

Süper Lig’de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan 1976 doğumlu Çakır, 11. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Tecrübeli hakemin düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, kariyerindeki son derbisine bir başka Galatasaray-Fenerbahçe maçında çıkmıştı. Ülker Stadı’nda 20 Kasım 2016’da oynanan maçı sarı-lacivertli takım, Hollandalı futbolcu Robin van Persie’nin golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Çakır’dan 11 kırmızı kart 

Yaklaşık bir yıl sonra yeniden derbiye çıkacak Cüneyt Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 11 kez kırmızı kartına başvururken, 60 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, geride kalan 10 maçta Fenerbahçe’den 6, Galatasaray’dan ise 5 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray’dan 34, Fenerbahçe’den de 26 futbolcuya sarı kart gösterdi.

Yaklaşık 1 yıl sonra Fenerbahçe maçına atandı 

Tecrübeli hakem, Fenerbahçe’nin en son geçen sezonun 14. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı yönetti. Antalya’da 12 Aralık 2016’da yapılan maçı ev sahibi takım, Yekta Kurtuluş’un golüyle 1-0 kazanmıştı. Bu maçta sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow’un rövaşatasında filelere giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmamıştı. Çakır’ın bu kararı tartışmaya neden olmuştu. Galatasaray ise bu sezon Çakır’ın düdük çaldığı 5. hafta maçında Kasımpaşa’yı 2-0 yendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında istatistikler

İki ezeli rakip, Süper Lig tarihinde 121. defa kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar oynanan maçlarda Fenerbahçe 50, Galatasaray 33 defa kazandı, 37 maç berabere bitti. Fenerbahçe, son beş lig maçında Galatasaray’a kaybetmedi. Bu, Kasım 2008-Mart 2011 arasında yakaladığı altı maçlık seriden bu yana Fenerbahçe’nin rakibi önünde yakaladığı en uzun yenilmezlik serisi. Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanan 60 derbide ise sarı kırmızılılar 23 kez kazanırken, Fenerbahçe 15 galibiyet aldı. Galatasaray, Süper Lig’de 12 maçtır yenilmiyor. Bu, ligde halen devam eden en uzun yenilmezlik serisi olduğu gibi, Galatasaray’ın Igor Tudor döneminde elde ettiği en uzun seri.

Galatasaray en son 2007/08 sezonunun ilk sekiz haftasında yenilmemişti; o sezon altı puan farkla şampiyon olmuşlardı. Süper Lig tarihinde ilk kez üç büyüklerden biri, ilk sekiz haftanın ardından diğer iki rakibine en az sekizer puan fark atmayı başardı. Galatasaray, evinde altı maçtır kazanıyor. Bu, 2013/14 sezonundaki dokuz maçlık seriden bu yana sarı kırmızılıların ligde elde ettiği en uzun iç saha serisi. Bu sezon Süper Lig’in en az gol yiyen ve en fazla gol atan takımı olan Galatasaray, aynı zamanda ligde henüz maç kaybetmeyen tek takım. Galatasaray bu sezon ligde en fazla maçta kalesini gole kapatan takım. Fenerbahçe ise kalesini gole kapatamayan dört takımdan biri. Fenerbahçe, Süper Lig’de toplamda 14 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu, sarı lacivertli takımın lig tarihindeki en uzun gol yeme serisi.

Fenerbahçe’nin ligde attığı son dokuz golün yedisi yeni transferlerden geldi. Galatasaray’da ise geçen sezon takımda olup bu sezon gol atabilen tek oyuncu var: Tolga Ciğerci. Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon ligde ceza sahası içinden en fazla gol atan takımlar. Fenerbahçe’nin bu sezon attığı tüm goller ceza sahası içinden geldi. 17 Mart 2012’deki 2-2’lik maçtan bu yana oynanan 12 derbide de üçten fazla gol atılmadı. İki takım arasındaki son sekiz maçın altısında da karşılıklı gol atılmadı. Derbide atılan son sekiz golün beşi duran toplardan geldi.

Galatasaray’ın dört büyüklere karşı derbi maçlarda attığı son yedi golün beşi ve kalesinde gördüğü son 12 golün yedisi duran toplardan geldi. Fenerbahçe’nin dört büyüklere karşı derbi maçlarında attığı son 11 golün beşi ve son üç gol penaltılardan geldi. Fenerbahçe’nin Galatasaray deplasmanında attığı son altı golün üçü ve son iki gol 90+’da geldi.
Aatif Chahechouhe, Galatasaray’a karşı 10 lig maçında dört gol attı.

Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe’ye karşı 13 maçta dört gollük katkı yaptı. Bafetimbi Gomis bu sezon Süper Lig’de Göztepeli Adis Jahovic ile birlikte en fazla gol atan oyuncu. İki tane de asist yapan Gomis, ligin en fazla gol katkısı yapan oyuncusu. Gomis bu sezon ligde en az dört gole katkı yapan oyuncular arasında dakika başına gol katkısı oranı en iyi oyuncu. Fransız yıldız sahada kaldığı her 64 dakikada bir gol katkısı yapıyor. Bu sezon Süper Lig’de attığı gol ile gol beklentisi arasındaki en yüksek fark Bafetimbi Gomis’e ait. Badou Ndiaye bu sezon ligde en fazla faul yapan üçüncü oyuncu. Mathieu Valbuena ise ligde kendisine en fazla faul yapılan oyuncu.

Mathieu Valbuena bu sezon ligin en fazla şut pası atan ismi. Galatasaraylı Belhanda ise Serdar Gürler’in ardından, bu alanda ligin en iyi üçüncü oyuncusu. Maicon bu sezon ligin en fazla gol atan savunmacısı. Brezilyalı, aynı zamanda Caner Erkin ile birlikte ligde en fazla gol katkısı veren iki savunma oyuncusundan biri. Bu sezon ligin en fazla isabetli pas yapan oyuncuları Galatasaray’dan: Fernando & Maicon. Bu maçta bu sezon Süper Lig’de en fazla isabetli orta yapan iki oyuncu karşı karşıya gelecek: Mathieu Valbuena & Younes Belhanda.

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/galatasaray-fenerbahce-maci-saat-kacta-hangi-kanalda.html/feed 0 10337
2018 YKS Fizik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-fizik-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-fizik-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html#respond Sat, 21 Oct 2017 12:30:59 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-fizik-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Fizik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) Bu yazımızda 2018 YKS Fizik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

2018 YKS Fizik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Fizik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)


2018 YKS Fizik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Bu yazımızda 2018 YKS Fizik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS Fizik Konuları belli oldu! YKS Fen Bilimleri testinde toplam 40 soru sorulacaktır. 2018 YKS Fizik Konu Dağılımları aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • Enerji
 • Isı ve Sıcaklık
 • Elektrostatik
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalar
 • Optik
 • Kuvvet ve Hareket
 • Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive
 • Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2018 YKS Fizik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Fizik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-fizik-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html/feed 0 10336
Kahraman Maraş’ta Gezilip Görülecek Yerler ? https://cikmissoruvecevaplar.com/kahraman-marasta-gezilip-gorulecek-yerler.html https://cikmissoruvecevaplar.com/kahraman-marasta-gezilip-gorulecek-yerler.html#respond Sat, 21 Oct 2017 12:28:40 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/kahraman-marasta-gezilip-gorulecek-yerler.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Kahraman Maraş’ta Gezilip Görülecek Yerler ? Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Mustafa Akyüz – Teşekkürler Tarihi milattan öncesi yıllara uzanan Kahramanmaraş,

Kahraman Maraş’ta Gezilip Görülecek Yerler ? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Kahraman Maraş’ta Gezilip Görülecek Yerler ?


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Mustafa Akyüz – Teşekkürler


Tarihi milattan öncesi yıllara uzanan Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz bölgesinin en önemli kentlerinden biridir. Gelişen şehir yapılanması ve turizm dünyasına sağladığı

The post Kahraman Maraş’ta Gezilip Görülecek Yerler ? appeared first on ÜniversiteGO.


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Kahraman Maraş’ta Gezilip Görülecek Yerler ? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/kahraman-marasta-gezilip-gorulecek-yerler.html/feed 0 10334
İşte yeni üniversiteye giriş sistemi https://cikmissoruvecevaplar.com/iste-yeni-universiteye-giris-sistemi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/iste-yeni-universiteye-giris-sistemi.html#respond Sat, 21 Oct 2017 12:27:36 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/iste-yeni-universiteye-giris-sistemi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

İşte yeni üniversiteye giriş sistemi Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A.

İşte yeni üniversiteye giriş sistemi yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

İşte yeni üniversiteye giriş sistemi


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. YÖK Başkanı Saraç’ın, 26 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış töreninde konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalara dair düzenlemeleri kamuoyu ile paylaştığı toplantıda şu açıklamaları yaptı:

YENİ ADI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

Sınav iki oturumdan oluşacak. İlk oturum Temel Yeterlilik Testinde Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşacak. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı ortak müfredatından sorulacak. 40 Türkçe, 40 Matematik sorusu sorulacak. Aynı oranda Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puanını oluşturacak. Tüm adayların bu sınava katılması şart.

Bu test adayların yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecek. Bir önlisans programına yerleşebilmesi için Temel Yeterlilik Testi baraj puanı 150 olacak. Temel Yeterlilik Testi Puanı en az 150 olan adaylar özel yetenek puanlarıyla tercih yapabilecek. Lisans için ise 180.

BİR SONRAKİ YIL DA GEÇERLİ OLACAK

Temel Yeterlilik Testi puanı 200 ve üzeri olanların sınav puanı adaylar istedikleri taktirde bir sonraki yıl da geçerli olacak. Diyelim ki aday ikinci sene sınava girdi ve daha düşük bir puan aldı. Bu durumda bir önceki yıl puanı da geçerli olacakİkinci oturum yine bir Cumartesi öğleden sonra yapılacak. Türk Dili ve Edebiyatı- Coğrafta-1, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri testi 40’ar sorudan oluşacak. Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususu göz önüne alınarak, eğitimbilimciler ve psikologlardan alınan görüşlerle desteklenerek de belli olacak.

BARAJ ŞARTI DEVAM EDECEK

Belli programlar için başarı sıralaması şartına devam edilecek.. Aynı şekilde meslek lisesi ve engelli adaylar için uygulanan ek puan uygulamalarına da devam edilecek.

SINAVLAR TEK HAFTA SONUNDA TAMAMLANACAK:

Şu anda iki aşamalı sistem var. Sınavların biri mart diğeri haziran ayında. 5 gün sürüyor. 4 aya yayılan bu durum var. Sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitireceğiz.

PUAN TÜRLERİ AZALACAK:

18 puan türü var. Bu programların aradığı nitelikler açsından önemli işlev görüyor ama bu kadar puan türü süreci yöneltilmez kılıyor. Bazı programlar için aday havuzunu daraltıyor. Bazı puan türleri arasında akademik farklılık yok. Dil puanı hariç 3 puan türü olacak.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)

BİRİNCİ OTURUM :

 1. CUMARTESİ GÜNÜ SABAH

-TEMEL YETERLİLİK TESTİ ( TÜKÇE VE TEMEL MATEMATİK )

-SÖZEL VE SAYISAL BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

İKİNCİ OTURUM:

 1. CUMARTESİ GÜNÜ ÖĞLENDEN SONRA

-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-COĞRAFYA

-SOSYAL BİLİMLER

-MATEMATİK

-FEN BİLİMLERİ


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

İşte yeni üniversiteye giriş sistemi yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/iste-yeni-universiteye-giris-sistemi.html/feed 0 10333
2018 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-kimya-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-kimya-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html#respond Sat, 21 Oct 2017 11:29:56 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-kimya-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) Bu yazımızda 2018 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

2018 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)


2018 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Bu yazımızda 2018 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS Kimya Konuları belli oldu! YKS Fen Bilimleri testinde toplam 40 soru sorulacaktır. 2018 YKS Kimya Konu Dağılımları aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Modern Atom Teorisi
 • Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Maddenin Halleri
 • Gazlar
 • Karışımlar
 • Sıvı Çözeltiler
 • Kimya ve Enerji
 • Tepkimelerde Hız ve Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Bileşikler
 • Endüstride ve Canlılarda Enerji
 • Kimya Her Yerde
 • Hayatımızdaki Kimya

2018 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-kimya-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html/feed 0 10332
Göbek Eritme https://cikmissoruvecevaplar.com/gobek-eritme.html https://cikmissoruvecevaplar.com/gobek-eritme.html#respond Sat, 21 Oct 2017 11:27:47 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/gobek-eritme.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Göbek Eritme Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Mustafa Akyüz – Teşekkürler   Genellikle Türk milleti olarak, Türk kası adını verdiğimi göbekli

Göbek Eritme yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Göbek Eritme


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Mustafa Akyüz – Teşekkürler


 

Genellikle Türk milleti olarak, Türk kası adını verdiğimi göbekli bir yapıya sahibiz. Birçoğumuz her ne kadar göbekli yapıdan kurtulmak için uğraşsak ve bir adım atsak da gerisi gelmiyor ve hemen vazgeçerek, göbekli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evde uygulayacağınız basit egzersizlerle göbek eritme işlemi yapabilirsiniz. Ancak sadece egzersiz yapmak da yeterli olmayacaktır, aynı zamanda doğru ve dengeli beslenme, düzenli uyku da gerekir. Sporun her alanında olduğu gibi, göbek eritirken de yine insanın yaşantısına özen göstermesi ve bu doğrultuda bir plan yaparak, buna uygun hareket etmesi lazım. Siz de ince bir bele ve etkileyici bir görünüme sahip olmak için, günde yaklaşık yarım saat uygulayacağınız karın eritme egzersizlerini deneyebilirsiniz. Ancak bunları sadece birkaç gün yapıp, sonra da olmuyor deyip vazgeçmeyin. Kararlı bir şekilde yolunuza devam ederek, aksatmadan egzersizleri uygulayın. Setler halinde her gün belli bir vakitte uygulayacağınız 3 farklı egzersiz ile yarım saat içerisinde, istediğiniz bele sahip olacaksınız. Evde kendiniz uygulayabileceğiniz bu 3 basit hareketi, ilk başlarda birer set yapmanız dahi yeterli olacaktır. Daha sonra forma girdikçe set sayısını 3’e çıkarabilirsiniz. Şimdi sizlerle göbek eritmek için yapılacak olan basit egzersizleri sıralıyoruz.

Günün ilk egzersizinde, yere sırt üstü uzanıyoruz. Ardından bacaklarımızı dik bir konumda yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ellerimiz, avuç içleri yere bakacak şekilde konumlanıyor. Bu pozisyonda kalçamızı belimize doğru çekip, yerle ilişkisini kesiyoruz ve ardından geri indiriyoruz. Bir set üzerinden bu hareketi 20 tekrar şeklinde yapmanız yeterli olacaktır.
Ters Crunch diye tabir edilen hareketimiz, günün ikinci göbek eritme hareketi olacak. En çok bilinen hareketlerden olan bu egzersizi yaparken yine yere sırt üstü uzanıyoruz ve ellerimiz yere paralel bir konumda yanlarda kalıyor. Bacaklarınızı havaya kaldırıp, diz kısmında büküyoruz. Bir sandalyede oturuyormuş gibi düşünün ve bunu sırt üstü yere uzanmış bir vaziyette yapın. Ardından kalçamızı 30 derece kadar havaya kaldırıyoruz ve tekrar geri indiriyoruz. Her gün bir set, 20 tekrar halinde bu hareketi gerçekleştirmemiz yeterli olacaktır. Bu hareketi yaparken, dizleriniz göğüs kısmına değecek kıvama gelinceye kadar kendinizi zorlayabilirsiniz.

Destekli Crunch hareketi ise; günün son egzersizi olarak karşımızda. Aslında halk arasında bu hareket destek alınarak yapılan mekik çekme işlemi olarak da adlandırılmaktadır. Yine yere sırt üstü uzanıyoruz ve bacaklarımızın altına destek olacak şekilde uygun bir tabure koyuyoruz. Yatağa doğru ayaklarınızı uzatarak da bu hareketi yapabilirsiniz. Ellerimizi mekik pozisyonunda olduğu gibi başın arkasında, dirsek kısımları ise göğüs hizasında olacak şekilde birleştiriyoruz. Ardından bir öne, bir sağa ve bir sola bu hareketi uyguluyoruz. Hareketi uygularken, doğru yapıyor olduğunuzu anlamanın yolu ise; karnınızda oluşacak baskıdır. Eğer karın bölgesinde bir baskı hissediyorsanız; harekette bir yanlışlık yok demektir. Bu hareketi de yine her gün bir set ve 20 tekrar olacak şekilde uygulamalısınız.
Göbek eritme egzersizleri kadar, beslenmeye dikkat etmeniz de büyük önem arz ediyor. Günde en az 3 öğün yemeli ve ara öğünlerle de ana öğünlere destek vermelisiniz. Sık sık, ancak azar azar yemenizde fayda var. Ayrıca yediğiniz besinlerde şeker, yağ ve tuz oranının olabildiğince düşük olması gerekir. Ara öğünlerde meyve, yoğurt ve sebze tüketimine özen göstermelisiniz. Her gün 1.5-2 litre kadar su tüketmeyi de ihmal etmeyiniz. Mümkünse hiç ekmek tüketmeyin, sabah kahvaltısında illa ekmek tüketeceğim diyorsanız; kepekli ekmeği tercih edin. Lokmalarınızı küçük parçalar halinde ağzınıza atın ve iyice çiğnedikten sonra yutun. Bu şekilde yediğiniz besinler midenize oturmayacak ve depolanma olayı da ortadan kalkacaktır.
Bodytr sitesinden alıntıdır…


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Göbek Eritme yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/gobek-eritme.html/feed 0 10330
Yeni Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemi nasıl olacak? detaylı https://cikmissoruvecevaplar.com/yeni-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-sistemi-nasil-olacak-detayli.html https://cikmissoruvecevaplar.com/yeni-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-sistemi-nasil-olacak-detayli.html#respond Sat, 21 Oct 2017 11:26:42 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/yeni-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-sistemi-nasil-olacak-detayli.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Yeni Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemi nasıl olacak? detaylı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler YÖK Başkanı Prof. Dr.

Yeni Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemi nasıl olacak? detaylı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Yeni Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemi nasıl olacak? detaylı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler


YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “2018-2019 eğitim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adının Yükseköğretim Kurumları Sınavı olduğunu açıkladı.

 

2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, adaylar iki ayrı oturuma katılacaklardır. İlk oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi’ni alacaklardır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bunun örnekleri dünyada seçkin yükseköğretim sistemlerinde mevcuttur.

YÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI TAKVİMİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dil sınavı hariç Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecektir. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta sonu Pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacaktır.

BİRİNCİ OTURUMYÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkçe ve Temel Matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır.

Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.

Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. Bu ara, adayların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlayacaktır. 

BİRİNCİ OTURUMUN UYGULANMASI
40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi,  Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir.

BİRİNCİ OTURUMDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI
YÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı %50, Temel Matematik testinin ağırlığı yüzde 50’dir. 

TEMEL YETERLİLİK TESTİ PUANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
YÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir.

Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.

Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır.Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları,  istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.

İKİNCİ OTURUM
YÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. Bu kapsam da, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatıdır. İkinci oturum, Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecektir.

İKİNCİ OTURUMUN UYGULANMASI
Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacaktır.
Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususları dikkate alınarak belirlenecektir.

İKİNCİ OTURUMDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI
İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.

Tercih edilecek puan türüne göre:
– Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50’dir.
– Sayısal PuandaMatematik testinin ağırlığı %50,  Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50’dir.
– Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı %50’dir.

YERLEŞTİRME
* Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,
* Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]
* Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.
* Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi %40 olacaktır.
* SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]
* SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]
* EA:   [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]
* DİL:  [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecek.

ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLAR
Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutulmuştur. Temel Yeterlilikler Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir

OBP HESAPLAMASI
Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır.

Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecektir.

Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir.

ÖZETLE YENİ SİSTEMİMİZ
* Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem,
– Sınav puan türleri 18’den, 5’e indirilmiştir.
– Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.
* Türkçe ve Temel Matematik’in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren,
* Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye imkan veren,
* Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen,
* Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran,
* Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Yeni Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemi nasıl olacak? detaylı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/yeni-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-sistemi-nasil-olacak-detayli.html/feed 0 10329
YKS Sayısal Soru Dağılımları https://cikmissoruvecevaplar.com/yks-sayisal-soru-dagilimlari.html https://cikmissoruvecevaplar.com/yks-sayisal-soru-dagilimlari.html#respond Sat, 21 Oct 2017 10:26:44 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/yks-sayisal-soru-dagilimlari.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

YKS Sayısal Soru Dağılımları Merhaba sevgili Bilgenç takipçileri 🙂 bu yazımızda sizlere YKS Sayısal Soru Dağılımları hakkında bilgi paylaşacağız.YÖK tarafından

YKS Sayısal Soru Dağılımları yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

YKS Sayısal Soru Dağılımları


YKS Sayısal Soru Dağılımları

Merhaba sevgili Bilgenç takipçileri 🙂 bu yazımızda sizlere YKS Sayısal Soru Dağılımları hakkında bilgi paylaşacağız.
YÖK tarafından yapılan son açıklamalara göre 23 Haziranda yapılacak olan YKS sınavlarının bazı testlerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca oturum süreleri ile resmi açıklama geldi. Bakınız: 2018 YKS Oturum Süreleri

YKS Sayısal Nedir?

YKS Sayısal alanından tercih yapacak olan adaylar öncelikle 23 Haziran saat 10:00’da TYT yani Temel Yeterlilik Testine Girecekler. Bu oturumda 40 Temel Türkçe ve 40 Temek Matematik sorusu olmak üzere 80 soru sorulacak ve adaylara bu 80 soruyu cevaplamaları için toplam 90 dakika süre verilecektir. Sonuç olarak adaylara he soru için ortalama 1,125 dakika süre verilecektir. Adaylar TYT oturumundan çıktıktan sonra en az 2 saat mola verecekler. Bu molanın ardından 2. oturum yani YKS Alan Sınavlarına girecekler. Bu sınavda adaylara 40 soru Edebiyat – Sosyal Bilimler 1, 40 soru Sosyal Bilimler 2, 40 Soru Matematik ve 40 Soru Fen Bilimler olmak üzere toplam 160 soru verilecek. Adaylar 160 soruyu cevaplamak için toplam 180 dakika süreye sahip olacaklar. Bütün testleri çözmek serbest olacak. Örneğin: Sayısal öğrencisi Matematik ve Fen Bilimleri Testlerinde ki 80 soruyu çözdükten sonra diğer testlerden de soru çözebilecek ve Eşit Ağırlık veya Sözel puanının da hesaplanmasını sağlayabilecek.

YKS Sayısalda Hangi Dersler Var


Daha öncede belirttiğimiz gibi sayısal alanında Matematik ve Fen Bilimleri testleri bulunmaktadır. Bu testleri daha detaylı inceleyecek olursak:

Matematik testinde 40 soru sorulacaktır.

Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacaktır. Bu sorular:

 • Fizik: 14 soru
 • Kimya: 13 soru
 • Biyoloji: 13 soru

şeklinde olacaktır.

Peki bu derslerde Hangi Konulardan Sorumlu Olunacak?

aşağıdaki derslere tıklayarak hangi dersten hangi konu çıkacak öğrenebilirsiniz 🙂

TYT Temel Türkçe Konuları

TYT Temel Matematik Konuları

YKS Matematik Konuları

YKS Fizik Konuları

YKS Kimya Konuları

YKS Biyoloji Konuları


YKS Sayısal Soru Dağılımları

YKS Sayısal Soru Dağılımları yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/yks-sayisal-soru-dagilimlari.html/feed 0 10328
2018 DGS Konuları https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-dgs-konulari.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-dgs-konulari.html#respond Sat, 21 Oct 2017 10:25:42 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-dgs-konulari.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 DGS Konuları DGS Nedir? DGS her yıl ÖSYM tarafından yapılan, Meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans bölümlerinden

2018 DGS Konuları yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 DGS Konuları


2018 DGS Konuları

DGS Nedir?

DGS her yıl ÖSYM tarafından yapılan, Meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans bölümlerinden mezun olan adayların örgün yani devamlı eğitime geçmek için girdikleri merkezi bir sınav sistemidir.

DGS sınavında Sayısal eve Sözel olmak üzerek toplam iki bölüm vardır. Sayısal Bölüm genellikle Matematik ağırlıklı olup toplam 60 sorudan oluşmaktadır. Sözel Bölüm ise genellikle paragraf ve kısmi olarak Dil Bilgisi konularından oluşur ve aynı şekilde 60 sorudan oluşur.


Ön lisans programlarından mezun olan ve son sınıfta olup da staj dışında ki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan her aday girebilir. Ayrıca sınava girme konusunda herhangi bir sınır yoktur. İstenilen özelliklere sahip adaylar diledikleri kadar sınava girebilir.

Peki 2018 yılında yapılacak olan DGS sınavında hangi konular yer alacak? İşte sorunuzun cevabı

-Ayrıca siz değerli adaylarımız için 2018 DGS Konu dağılımlarını PDF dosyası halinde de hazırladık.

Sayısal Bölüm Konuları
 1. Sayılar
 1. Rasyonel Sayılar
 1. Bölme ve Bölünebilme
 1. EBOB – EKOK
 1. Üslü Sayılar
 1. Köklü İfadeler
 1. Basit Eşitsizlikler
 1. Oran – Orantı
 1. Köklü İfadeler
 1. Problemler
 1. Yol – Hız – Zaman
 1. İşçi – Havuz
 1. Çarpanlara Ayırma
 1. Kümeler
 1. Bağıntı ve Fonksiyonlar
 1. İşlemler
 1. Modüler Aritmetik
 1. Özdeşlikler
 1. Kombinasyon, Permütasyon, Olasılık

 

Sözel Bölüm Konuları
 1. Paragraf Yapısı
 1. Paragrafta Anlam
 1. Paragrafta Mantı
 1. Cümle Çeşitleri
 1. Cümlede Anlam
 1. Sözcükte Anlam
 1. Sözcük Türleri
 1. Anlatım Bozukluğu
 1. Sözel Mantık

2018 DGS Konuları

2018 DGS Konuları yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-dgs-konulari.html/feed 0 10327
TYT nedir? Temel Yeterlilik Sınavı sınav sistemi nasıl olacak? https://cikmissoruvecevaplar.com/tyt-nedir-temel-yeterlilik-sinavi-sinav-sistemi-nasil-olacak.html https://cikmissoruvecevaplar.com/tyt-nedir-temel-yeterlilik-sinavi-sinav-sistemi-nasil-olacak.html#respond Sat, 21 Oct 2017 10:23:25 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/tyt-nedir-temel-yeterlilik-sinavi-sinav-sistemi-nasil-olacak.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

TYT nedir? Temel Yeterlilik Sınavı sınav sistemi nasıl olacak? Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler YÖK Başkanı Prof. Dr.

TYT nedir? Temel Yeterlilik Sınavı sınav sistemi nasıl olacak? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

TYT nedir? Temel Yeterlilik Sınavı sınav sistemi nasıl olacak?


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler


YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “2018-2019 eğitim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adının Yükseköğretim Kurumları Sınavı olduğunu açıkladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı.

TYS nedir: Temel Yeterlilik Sınavı Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testinin adıdır. Ayrıca YGS yerine almış sınavda diyebiliriz.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, adaylar iki ayrı oturuma katılacaklardır. İlk oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi’ni alacaklardır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bunun örnekleri dünyada seçkin yükseköğretim sistemlerinde mevcuttur.

YÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI TAKVİMİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dil sınavı hariç Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecektir. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta sonu Pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacaktır.

BİRİNCİ OTURUMYÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkçe ve Temel Matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır.

Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.

Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. Bu ara, adayların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlayacaktır. 

BİRİNCİ OTURUMUN UYGULANMASI
40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi,  Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir.

BİRİNCİ OTURUMDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI
YÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı %50, Temel Matematik testinin ağırlığı yüzde 50’dir. 

TEMEL YETERLİLİK TESTİ PUANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
YÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir.

Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.

Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır.Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları,  istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.

İKİNCİ OTURUM
YÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. Bu kapsam da, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatıdır. İkinci oturum, Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecektir.

İKİNCİ OTURUMUN UYGULANMASI
Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacaktır.
Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususları dikkate alınarak belirlenecektir.

İKİNCİ OTURUMDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI
İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.

Tercih edilecek puan türüne göre:
– Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50’dir.
– Sayısal PuandaMatematik testinin ağırlığı %50,  Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50’dir.
– Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı %50’dir.

YERLEŞTİRME
* Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,
* Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]
* Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.
* Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi %40 olacaktır.
* SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]
* SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]
* EA:   [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]
* DİL:  [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecek.

ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLAR
Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutulmuştur. Temel Yeterlilikler Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir

OBP HESAPLAMASI
Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır.

Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecektir.

Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir.

ÖZETLE YENİ SİSTEMİMİZ
* Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem,
– Sınav puan türleri 18’den, 5’e indirilmiştir.
– Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.
* Türkçe ve Temel Matematik’in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren,
* Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye imkan veren,
* Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen,
* Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran,
* Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

TYT nedir? Temel Yeterlilik Sınavı sınav sistemi nasıl olacak? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/tyt-nedir-temel-yeterlilik-sinavi-sinav-sistemi-nasil-olacak.html/feed 0 10326
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 5. Ünite Ders Notları ve Ünite Özeti https://cikmissoruvecevaplar.com/yonetimde-guncel-yaklasimlar-5-unite-ders-notlari-ve-unite-ozeti.html https://cikmissoruvecevaplar.com/yonetimde-guncel-yaklasimlar-5-unite-ders-notlari-ve-unite-ozeti.html#respond Sat, 21 Oct 2017 10:12:01 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/yonetimde-guncel-yaklasimlar-5-unite-ders-notlari-ve-unite-ozeti.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 5. Ünite Ders Notları ve Ünite Özeti Sanal: gerçekte mevcut olmayıp insan zihninde tasarlanan demektir. Sanal organizasyon: sanal bellek

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 5. Ünite Ders Notları ve Ünite Özeti yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 5. Ünite Ders Notları ve Ünite Özeti


Sanal: gerçekte mevcut olmayıp insan zihninde tasarlanan demektir.

Sanal organizasyon: sanal bellek kavramından hareketle kullanılmaya başlanmıştır.

Yeni organizasyon yapısı literatüre “virtual organization” olarak girmiş ve Türkçeye sanal organizasyon olarak çevrilmiştir.

Sanal organizasyonları geleneksel organizasyonlardan daha güçlü kılan: esneklik-uyum-verimlilik

Şebeke organizasyonları geleneksel organizasyonlardan daha zayıf kılan yönleri: iletişim-güven-örgüt kültürü.

Şebeke Organizasyonlarında;
Etkinlik: 
amaca ulaşma derecesini, Verimlilik ise amaca en az girdiyle ulaşmayı ifade eder.

İşletmeler etkinliği ve verimliliği sağlayabilmek için maliyetleri düşürüp kaliteyi arttırma çalışmalarının yanı sıra ürün geliştirme, imalat, teslimat, dağıtım ve satış sonrası hizmet gibi tüm işletme faaliyetleri alanlarında adete zamanla yarışır hale gelmiştir.

Uzun vadeli bir iş birliği sistemi olan şebeke organizasonları: artan rekabet-müşteri odaklı-esneklik- hız sağlamak.

Şebeke organizasyonları: bir mal veya hizmet üretmek için iki ya da daha fazla işletmenin aralarında işbölümüne giderek uzun süreli işbirliğine yönelmelerinden oluşan organizasyon yapısıdır.


Şebeke Organizasyonlar: 
dinamik-dengeli-dahili

Tipik bir şebeke organizasyonu:
1- satın alma işletmesi
2- pazarlama işletmesi
3- üretim
4- muhasebe ve finans işletmesi.

1:Dahili Şebeke Organizasyonu: bir işletme bünyesindeki temel faaliyetler farklı işletmelerin konusu olmakta,ancak kaynakların tamamı yine aynı işletme bünyesinde kalmaktadır. Organizatörlük(brokerlik) –satınalma-üretim-pazarlama- dizayn bazı holdinglerde rasatlanır.

2:Dengeli şebeke organizayonu: belirli bir oranda dış kaynaklardan yararlanılır. Dahili organizasyondan farkı belirli bir mal veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynakların birbirinden tamamem bağımsız olan işletmelerin bünyesinden oluşur.. otomobil sektöründe rastlanır.

3:Dinamik Şebeke Organizasyonu: ana işletme posizyonunda bir işletme yoktur. Daha serbest hareket edebilme özgürlüğüne sahiptirler. Broker-dizayn-üretici-pazarlama-satıcı ( joint venture örnektir).

Şebeke Organizasyonların güçlü yönleri:
1-esneklik uyum
2 –verimlilik
3 – düşük maiyet yüksek kalite
4 –müşteri tatmini
5-ileri teknolojileri kullanabilme ve yenilik yapabilme
6 –fırsatları değerlendirme.

Şebeke Organizasyonlarının Zayıf yönleri:
1-etkin iletişim ve koordinasyon sağlama zorluğu
2 –güven sağlama zorluğu
3- yenilikçi ve teknoloji liderliğini kaybetme riski
4- güçlü bir örgüt kültürü oluşturma zorluğu
5 –hız ve maliyetlere olumsuz etki edebilecek durumlarla karşılaşabilme.

Statejik Ortaklıkların başlıca kuruluş nedenleri:
1-örgütsel nedenler
2 –ekonomik
3-stratejik
4 –politik nedenler

Stratejik Ortaklık Türleri:
1- lisan anlaşmaları
2- satış yetkisi verme veya acentalık
3- dış kaynaklardan yararlanma
4- üretim imtiyazı
5- endüstriyel konsorsiyum
6- ortak girişim
7- satın alma
8- birleşme

Stratejik ortaklıkların Yararları:
1- ekonomik ölçeği
2- teknoloji geliştirme
3- riski azaltma
4- rebaketi şekillendirme
5- yeni Pazar fırsatları
6- yeni korumacılık.

Statejik Ortaklıkların Sakıncaları:
1- yararlarda dengesizlik
2- yükümlülüklerde dengesizlik
3- sözleşme yapma zorluğu
4- ortaklar arasında çatışma
5- iletişim problemleri
6- misillemeler ve hükümet tepkisi.

 

 


Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 5. Ünite Ders Notları ve Ünite Özeti

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 5. Ünite Ders Notları ve Ünite Özeti yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/yonetimde-guncel-yaklasimlar-5-unite-ders-notlari-ve-unite-ozeti.html/feed 0 10324
YKS Eşit Ağırlık Soru Dağılımları https://cikmissoruvecevaplar.com/yks-esit-agirlik-soru-dagilimlari.html https://cikmissoruvecevaplar.com/yks-esit-agirlik-soru-dagilimlari.html#respond Fri, 20 Oct 2017 13:10:34 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/yks-esit-agirlik-soru-dagilimlari.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

YKS Eşit Ağırlık Soru Dağılımları Merhaba sevgili Bilgenç takipçileri 🙂 bu yazımızda sizlere YKS Eşit Ağırlık Soru Dağılımları hakkında bilgi

YKS Eşit Ağırlık Soru Dağılımları yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

YKS Eşit Ağırlık Soru Dağılımları


YKS Eşit Ağırlık Soru Dağılımları

Merhaba sevgili Bilgenç takipçileri 🙂 bu yazımızda sizlere YKS Eşit Ağırlık Soru Dağılımları hakkında bilgi paylaşacağız.
YÖK tarafından yapılan son açıklamalara göre 23 Haziranda yapılacak olan YKS sınavlarının bazı testlerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca oturum süreleri ile resmi açıklama geldi. Bakınız: 2018 YKS Oturum Süreleri

YKS Eşit Ağırlık Nedir?

YKS Eşit Ağırlık alanından tercih yapacak olan adaylar öncelikle 23 Haziran saat 10:00’da TYT yani Temel Yeterlilik Testine Girecekler. Bu oturumda 40 Temel Türkçe ve 40 Temek Matematik sorusu olmak üzere 80 soru sorulacak ve adaylara bu 80 soruyu cevaplamaları için toplam 90 dakika süre verilecektir. Sonuç olarak adaylara he soru için ortalama 1,125 dakika süre verilecektir. Adaylar TYT oturumundan çıktıktan sonra en az 2 saat mola verecekler. Bu molanın ardından 2. oturum yani YKS Alan Sınavlarına girecekler. Bu sınavda adaylara 40 soru Edebiyat – Sosyal Bilimler 1, 40 soru Sosyal Bilimler 2, 40 Soru Matematik ve 40 Soru Fen Bilimler olmak üzere toplam 160 soru verilecek. Adaylar 160 soruyu cevaplamak için toplam 180 dakika süreye sahip olacaklar. Bütün testleri çözmek serbest olacak. Örneğin: Eşit Ağırlık öğrencisi Edebiyat – Sosyal Bilimler 1 ve Matematik Testinde ki 80 soruyu çözdükten sonra diğer testlerden de soru çözebilecek ve Sayısal veya Sözel puanının da hesaplanmasını sağlayabilecek.

YKS Eşit Ağırlıkta Hangi Dersler Var


Daha öncede belirttiğimiz gibi eşit ağırlık alanında Edebiyat-Sosyal Bilimler 1 ve Matematik testleri bulunmaktadır. Bu testleri daha detaylı inceleyecek olursak:

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru sorulacaktır. Bu Sorular

 • Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru
 • Tarih-1: 10 soru
 • Coğrafya-1: 6 soru

Matematik testinde 40 soru şeklinde olacaktır.

Peki bu derslerde Hangi Konulardan Sorumlu Olunacak?

aşağıdaki derslere tıklayarak hangi dersten hangi konu çıkacak öğrenebilirsiniz 🙂

TYT Temel Türkçe Konuları

TYT Temel Matematik Konuları

YKS Edebiyat Konuları

YKS Coğrafya 1 Konuları

YKS Tarih 1 Konuları

YKS Matematik Konuları


YKS Eşit Ağırlık Soru Dağılımları

YKS Eşit Ağırlık Soru Dağılımları yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/yks-esit-agirlik-soru-dagilimlari.html/feed 0 10323
Sayı Basamakları Konu Anlatımı https://cikmissoruvecevaplar.com/sayi-basamaklari-konu-anlatimi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/sayi-basamaklari-konu-anlatimi.html#respond Fri, 20 Oct 2017 13:08:35 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/sayi-basamaklari-konu-anlatimi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Sayı Basamakları Konu Anlatımı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler A. SAYI BASAMAĞI Bir sayıyı oluşturan rakamlardan her

Sayı Basamakları Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Sayı Basamakları Konu Anlatımı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler


A. SAYI BASAMAĞI

Bir sayıyı oluşturan rakamlardan her birine bu sayının basamağı denir.

Bir doğal sayıda kaç tane rakam varsa sayı o kadar basamaklıdır.
243 üç basamaklı bir sayıdır.

B. ÇÖZÜMLEME

Doğal sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu yerdeki değerine basamak değeri denir.

Basamak değerlerinin toplamına o sayının çözümlenmiş biçimi denir.

Üç basamaklı abc sayısı aşağıda çözümlenmiştir.

Sayı Basamakları Konu Anlatımı

 • ab = 10 × a + b
 • abc = 100 × a + 10 × b + c
 • aaa = 111 × a
 • ab + ba = 11 × (a + b)
 • ab – ba = 9 × (a – b)
 • abc – cba = 99 × (a – c)
 • abcd = cd + 100 × ab = bcd + 1000 × a

C. TABAN

Bir sayı sisteminde sayının basamak değerlerini göstermek için kullanılan düzene taban denir.

T taban olmak üzere,

(abcd)T = a × T3 + b × T2 + c × T + d dir.

Burada,

 • T, 1 den büyük doğal sayıdır.
 • a, b, c, d rakamları T den küçüktür.
 • Taban belirtmeden kullandığımız sayılar 10 luk tabana göredir.
 • (abc,de)T = a × T2 + b × T + c + d × T–1 + e × T–2 dir.

1. Onluk Tabanda Verilen Sayının Herhangi Bir Tabana Çevrilmesi

Onluk tabanda verilen sayı, hangi tabana çevrilmek isteniyorsa, o tabana bölünür. Bölüm tekrar tabana bölünür. Bu işleme bölüm 0 olana kadar devam edilir.

Ardışık olarak yapılan bu bölmelerden kalanlar sondan başlayarak (ilk kalan son rakam olacak şekilde) sıralanmasıyla istenen sayı oluşturulur.

2. Herhangi Bir Tabanda Verilen Sayının 10 luk Tabana Çevrilmesi

Herhangi bir tabandan 10 luk tabana geçirilirken verilen sayı, ait olduğu tabana göre çözümlenir.

3. Herhangi Bir Tabanda Verilen Sayının Başka Bir Tabanda Yazılması

Herhangi bir tabanda verilen sayı önce 10 tabanına çevrilir. Bulunan değer istenen tabana dönüştürülür.

4. Taban Aritmetiğinde Toplama, Çıkarma, Çarpma İşlemleri

Değişik tabanlarda yapılacak işlemler 10 luk sistemdekine benzer biçimde yapılır.

T tabanında verilen sayılarda toplama ve çarpma işlemleri bilinen cebirsel işlem gibi yapılır, ancak sonuç T den büyük çıkarsa içinden T ler atılıp kalan alınır. Atılan T adedi elde olarak bir sonraki basamağa ilave edilir.

Çıkarma işlemi yapılırken 10 luk sistemdekine benzer biçimde, bir soldaki basamaktan 1 (bir) almak gerektiğinde, bu 1 in aktarıldığı basamağa katkısı tabanın sayı değeri kadardır. Fakat alındığı basa-maktaki rakam 1 azalır.


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Sayı Basamakları Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/sayi-basamaklari-konu-anlatimi.html/feed 0 10321
YKS nedir? Yükseköğretim Kurumları Sınav sistemi nasıl olacak? https://cikmissoruvecevaplar.com/yks-nedir-yuksekogretim-kurumlari-sinav-sistemi-nasil-olacak.html https://cikmissoruvecevaplar.com/yks-nedir-yuksekogretim-kurumlari-sinav-sistemi-nasil-olacak.html#respond Fri, 20 Oct 2017 13:07:28 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/yks-nedir-yuksekogretim-kurumlari-sinav-sistemi-nasil-olacak.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

YKS nedir? Yükseköğretim Kurumları Sınav sistemi nasıl olacak? Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta

YKS nedir? Yükseköğretim Kurumları Sınav sistemi nasıl olacak? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

YKS nedir? Yükseköğretim Kurumları Sınav sistemi nasıl olacak?


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler


YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “2018-2019 eğitim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adının Yükseköğretim Kurumları Sınavı olduğunu açıkladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı.

TKS nedir: Yükseköğretim Kurumları Sınavı ortaöğretim (lise) sonrası yükseköğretime (üniversite eğitimi) devam etmek isteyen öğrencilerin seçilmeleri ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilmelerini sağlayan sınavdır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, adaylar iki ayrı oturuma katılacaklardır. İlk oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi’ni alacaklardır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bunun örnekleri dünyada seçkin yükseköğretim sistemlerinde mevcuttur.

YÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI TAKVİMİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dil sınavı hariç Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecektir. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta sonu Pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacaktır.

BİRİNCİ OTURUMYÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkçe ve Temel Matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır.

Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.

Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. Bu ara, adayların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlayacaktır. 

BİRİNCİ OTURUMUN UYGULANMASI
40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi,  Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir.

BİRİNCİ OTURUMDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI
YÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı %50, Temel Matematik testinin ağırlığı yüzde 50’dir. 

TEMEL YETERLİLİK TESTİ PUANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
YÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir.

Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.

Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır.Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları,  istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.

İKİNCİ OTURUM
YÖK Başkanı yeni sistemi açıkladı... Sınavın adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. Bu kapsam da, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatıdır. İkinci oturum, Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecektir.

İKİNCİ OTURUMUN UYGULANMASI
Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacaktır.
Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususları dikkate alınarak belirlenecektir.

İKİNCİ OTURUMDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI
İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.

Tercih edilecek puan türüne göre:
– Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50’dir.
– Sayısal PuandaMatematik testinin ağırlığı %50,  Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50’dir.
– Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı %50’dir.

YERLEŞTİRME
* Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,
* Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]
* Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.
* Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi %40 olacaktır.
* SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]
* SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]
* EA:   [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]
* DİL:  [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecek.

ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLAR
Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutulmuştur. Temel Yeterlilikler Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir

OBP HESAPLAMASI
Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır.

Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecektir.

Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir.

ÖZETLE YENİ SİSTEMİMİZ
* Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem,
– Sınav puan türleri 18’den, 5’e indirilmiştir.
– Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.
* Türkçe ve Temel Matematik’in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren,
* Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye imkan veren,
* Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen,
* Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran,
* Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

YKS nedir? Yükseköğretim Kurumları Sınav sistemi nasıl olacak? yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/yks-nedir-yuksekogretim-kurumlari-sinav-sistemi-nasil-olacak.html/feed 0 10320
2018 YKS Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-biyoloji-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-biyoloji-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html#respond Fri, 20 Oct 2017 12:09:50 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-biyoloji-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) Bu yazımızda 2018 YKS Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

2018 YKS Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)


2018 YKS Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Bu yazımızda 2018 YKS Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır.

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS Biyoloji Konuları belli oldu! YKS Fen Bilimleri testinde toplam 40 soru sorulacaktır. 2018 YKS Biyoloji Konu Dağılımları aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Biyoloji Bilimi
 • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
 • Hücrenin Yapısı ve İşlevi
 • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
 • Üreme
 • İnsanda Üreme Sistemi
 • Kalıtım
 • Modern Genetik Uygulamaları
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Dünyamız
 • Canlılarda Enerji Dönüşümü
 • Solunum
 • İnsan Fizyolojisi
 • Endokrin Sistemi
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • İnsanda Sinir Sistemi
 • Dolaşım Sistemi
 • Genden Proteine
 • Hayatın Başlangıcı ve Evrim
 • Bitkisel Dokular
 • Bitki Biyolojisi
 • Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

2018 YKS Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-biyoloji-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym.html/feed 0 10319
Sayılar Konu Anlatımı https://cikmissoruvecevaplar.com/sayilar-konu-anlatimi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/sayilar-konu-anlatimi.html#respond Fri, 20 Oct 2017 12:07:42 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/sayilar-konu-anlatimi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Sayılar Konu Anlatımı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler   A. SAYI 1. Rakam Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Sayılar Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Sayılar Konu Anlatımı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler


 

A. SAYI

1. Rakam

Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

2. Sayı

Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.

abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.

Her rakam bir sayıdır. Fakat her sayı bir rakam olmayabilir.

B. SAYI KÜMELERİ

1. Sayma Sayıları

{1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanına sayma sayısı denir.

2. Doğal Sayılar

Sayılar Konu Anlatımı={0, 1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir.

3. Pozitif Doğal Sayılar

Sayılar Konu Anlatımı= {1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanına pozitif doğal sayı denir.

Pozitif doğal sayılar kümesi, sayma sayıları kümesine eşittir.

4. Tam Sayılar

Sayılar Konu Anlatımı = {… , – n , … – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, … , n , …} kümesinin her bir elemanına tam sayı denir.

Tam sayılar kümesi; negatif tam sayılar kümesi : Sayılar Konu Anlatımı, pozitif tam sayılar kümesi : Sayılar Konu Anlatımı ve sıfırı eleman kabul eden : {0} kümenin birleşim kümesidir.

Buna göre, Sayılar Konu Anlatımı dır.

5. Rasyonal Sayılar

a ve b birer tam sayı ve b ¹ 0 olmak koşuluyla Sayılar Konu Anlatımı biçiminde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir.

Sayılar Konu Anlatımı biçiminde gösterilir.

6. İrrasyonel Sayılar

Virgülden sonraki kısmı tahmin edilemeyen sayılara irrasyonel sayılar denir. İrrasyonel sayılar kümesi Sayılar Konu Anlatımı ile gösterilir.

Buna göre, Sayılar Konu Anlatımı kümesinin elemanları Sayılar Konu Anlatımı biçiminde gösterilemez.

(a, b ΠSayılar Konu Anlatımı ve b ¹ 0)

Hem rasyonel hem de irrasyonel olan bir sayı yoktur.

Sayılar Konu Anlatımı

sayıları birer irrasyonel sayıdır.

7. Reel (Gerçel) Sayılar

Rasyonel sayılar kümesiyle irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye reel (gerçel) sayılar kümesi denir.

Sayılar Konu Anlatımı biçiminde gösterilir.

8. Karmaşık (Kompleks) Sayılar

Sayılar Konu Anlatımı kümesinin her bir elemanına karmaşık sayı denir.

C. SAYI ÇEŞİTLERİ

1. Çift Sayı

Sayılar Konu Anlatımı olmak koşuluyla 2n ifadesi ile belirtilen tam sayılara çift sayı denir.

Ç = {… , –2n , … , –4, –2, 0, 2, 4, … , 2n , …}

kümesinin elemanlarının her biri çift sayıdır.

2. Tek Sayı

Sayılar Konu Anlatımı olmak koşuluyla 2n + 1 ifadesi ile belirtilen tam sayılara tek sayı denir.

T = {… , –(2n + 1), … , –3, –1, 1, 3, … , (2n + 1), …} kümesinin elemanlarının her biri tek sayıdır.

İki tek sayının toplamı ve farkı çift sayı, çarpımı tek sayıdır.T bir tek sayı olmak üzere,

 • T + T toplamı çift,
 • T – T farkı çift,
 • × T çarpımı tek

sayıdır.

İki çift sayının toplamı, farkı ve çarpımı çift sayıdır.Ç bir çift sayı olmak üzere,

 • Ç + Ç toplamı çift,
 • Ç – Ç farkı çift,
 • Ç × Ç çarpımı çift

sayıdır.

Bir tek sayı ile bir çift sayının toplamı ve farkı tek sayı çarpımı çift sayıdır.T bir tek sayı ve Ç bir çift sayı olmak üzere,

 • T + Ç toplamı tek,
 • Ç + T toplamı tek,
 • T – Ç farkı tek,
 • Ç – T farkı tek,
 • × Ç çarpımı çift

sayıdır.

Tam sayılar kümesinde, bir çarpımın sonucu çift ise, çarpanlardan en az biri çift sayıdır.
Tam sayılar kümesinde, bir çarpımın sonucu tek ise, çarpanlardan her biri tek sayıdır.
Çift sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir çift sayıdır. Buna göre, n pozitif tam sayı ve Ç bir çift sayı olmak üzere, Çn nin sonucu daima çift sayıdır.
Tek sayıların tüm doğal sayı kuvvetleri yine bir tek sayıdır. Buna göre, n bir doğal sayı ve T bir tek sayı olmak üzere, Tn nin sonucu daima tek sayıdır.
Bölme işlemi için yukarıdaki biçimde bir genelleme yapılamaz.
 • Tek sayılar ve çift sayılar tam sayılardan oluşur.
 • Hem tek hem de çift olan bir sayı yoktur.
 • Sıfır (0) çift sayıdır.

3. Pozitif Sayılar, Negatif Sayılar

Sıfırdan büyük her reel (gerçel) sayıya pozitif sayı, sıfırdan küçük her reel (gerçel) sayıya negatif sayı denir.

a < b < 0 < c < d  olmak üzere,
 • a, b negatif sayılardır.
 • c, d pozitif sayılardır.
 • İki pozitif sayının toplamı pozitiftir. (c + d > 0)
 • İki negatif sayının toplamı negatiftir. (a + b < 0)
 • Çıkarma işleminde eksilen çıkandan büyük ise sonuç (fark) pozitif, eksilen çıkandan küçük ise fark negatif olur.
Sayılar Konu Anlatımı
 • Zıt işaretli iki sayıyı toplamak için; işaretine bakılmaksızın büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve büyük sayının işareti sonuca verilir.
 • Aynı işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) pozitiftir.
 • Zıt işaretli iki sayının toplamı; negatif, pozitif veya sıfırdır.
 • Zıt işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) negatiftir.
 • Pozitif sayının bütün kuvvetleri pozitiftir.
 • Negatif sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir.

4. Asal Sayı

Kendisinden ve 1 den başka pozitif tam sayılara tam bölünmeyen 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 sayıları birer asal sayıdır.

 • En küçük asal sayı 2 dir. 2 den başka çift asal sayı yoktur.
 • Asal sayıların çarpımı asal değildir.
Asal olmayan, 1 den büyük tam sayılara bileşik sayı denir.

5. Aralarında Asal

Ortak bölenlerinin en büyüğü 1 olan tam sayılara aralarında asal sayılar denir.

a ile b aralarında asal ise, oranı en sade biçimdedir.

D. ARDIŞIK SAYILAR

Belirli bir kurala göre art arda gelen sayı dizilerine ardışık sayılar denir.

n bir tam sayı olmak üzere,

 • Ardışık dört tam sayı sırasıyla;

n, n + 1, n + 2, n + 3 tür.

 • Ardışık dört çift sayı sırasıyla;

2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6 dır.

 • Ardışık dört tek sayı sırasıyla;

2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7 dir.

 • Üçün katı olan ardışık dört tam sayı sırasıyla;

3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9 dur.

Bazı Ardışık Sayıların Toplamı

n bir sayma sayısı olmak üzere,

 • l Ardışık sayma sayılarının toplamıSayılar Konu Anlatımı
 • Ardışık pozitif çift doğal sayıların toplamı

2 + 4 + 6 + … + (2n) = n(n + 1)

 • Ardışık tek doğal sayıların toplamı

1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) = n2

 • Artış miktarı eşit olan ardışık tam sayıların toplamı

r : İlk terim

n : Son terim

x : Artış miktarı olmak üzere,

Sayılar Konu Anlatımı


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Sayılar Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/sayilar-konu-anlatimi.html/feed 0 10317
YKS’nin 10 bilinmeyeni https://cikmissoruvecevaplar.com/yksnin-10-bilinmeyeni.html https://cikmissoruvecevaplar.com/yksnin-10-bilinmeyeni.html#respond Fri, 20 Oct 2017 12:06:30 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/yksnin-10-bilinmeyeni.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

YKS’nin 10 bilinmeyeni Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) kuşkusuz en büyük yenilik Temel Yeterlilik

YKS’nin 10 bilinmeyeni yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

YKS’nin 10 bilinmeyeni


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler


Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) kuşkusuz en büyük yenilik Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) giren ve 200’ün üzerinde alan öğrencilerin dilerlerse 2 yıl bu puanı kullanabilmeleri. Yeni sistemin en avantajlıları ise bana göre Türkçe- Matematik’çi yani eşit ağırlıkçılar.

Çünkü uzun yıllardır bu iki dersi yoğun olarak alıyorlar. Sistemin açıklanmasının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a “Niye 200 puan barajını seçtiniz?” diye sorduğumda aldığım cevap şu oldu:
“Çünkü, biz sistemde adaylarda rahatlama meydana getirmek, sınav stresi ve önündeki yığılmaları azaltmak istiyoruz. Adaylar isterse iki sene boyunca bu puanı kullanarak sonraki yıllarda ilk aşamaya girmeyecekler. İkinci yıl girdi ve daha düşük bir puan alması durumunda, istediği puanla müracaat eder.” Geçmiş yıllarda 1 milyon 250 bin adayın 200 puan ve üstünde aldığını düşünürsek yığılmayı azaltma yönünde önemli bir adım atıldı denebilir.

Sistem genel olarak açıklandığı gibi daha yalın. Yani testlerin alt kırılımlarına göre puan hesaplama yok. Ancak yeni bir sistem olduğu ve soru tipleri bilinmediği için adayların gerilmesi ve kafasının karışması da doğal. İşte en çok merak edilen, adayların kafasını karıştıran sorular ve benim öğrendiğim 10 cevap şöyle:

1- İlk sınav ile ikincisi arasında ne kadar süre olacak?
2 saat olacak. YÖK, sınav öncesi uzmanlarla konuşarak adayların psikolojik olarak rahatlayacakları, zihinlerini dinlendirecekleri süreyi yaklaşık 2 saat olarak belirledi. İlk basit sınav sonrası adaylar isterse dışarı çıkıp, yemeklerini yiyecek, aileleriyle görüştükten sonra ikinci aşamaya geçecekler.

2- Sınav sabah yapılan mekânda mı devam edecek?
Evet. İlk sınavda başarılı olduğuna inanan ve 180 puanı aştığını düşünen adaylar ikinci aşama için aynı mekândaki salonlarda yerini alacaklar.

3- İkinci aşamada tek kitapçık mı, birden fazla kitapçık mı dağıtılacak?
Bütün testlerin yer aldığı kitapçık adaylara verilecek. Adaylar kendi alanıyla ilgili testlerdeki soruları yanıtlayacak. Süre kalırsa ve isterlerse diğer testleri cevaplayacak.

4- İkinci aşamada soru sayısı azaltıldı, süre artacak mı?
Süre tek alanda soru çözecek adaylar için uzayacak. Örneğin eşit ağırlık alanında sadece Türk dili ve edebiyatı-matematik ve coğrafya testini çözecek aday, her soru için en az 2 dakika ayıracakken, diğer testleri de yapacaksa bu, 1 dakikaya düşecek.5- Aday kendi testini cevapladıktan sonra salondan istediği zaman ayrılabilecek mi?
Evet. Kendi testini yapan aday başka alandaki soruları yanıtlamak istemiyorsa salondan dilediği zaman ayrılacak.

6- Eşit ağırlık alanındaki bir öğrencinin sayısaldan soru çözmesi puanını etkileyecek mi?
Hayır. Farklı alanlarda çözülen testler, başka bir alanın puanına katkı yapmayacak.

7- Temel Yeterlilik Sınavı yetenek sorularından mı oluşacak?
Hayır. Özel yetenek sınavı gibi değil. Daha önce Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndaki (YGS) soruların benzeri olacak. Yeterlilik ölçülecek. öğrencilerin asgari yeterlilikte Türkçe ve matematik bilgileri ölçülecek. Türkçe’de gramer sorularından çok, dil hakimiyetine bakılacak. Kelime hazinesi de sorgulanacak. Dili kullanma, anlama, kavrama, yorumlama ve söz dağarcığının ölçüleceği bu sınavda çok kitap okuyanlar avantajlı olacak. Matematik testinde ise integral değil, basit sayısal sorular yer alacak.

8- İkinci aşamada alanlarda yer alan testlerin soru sayısı belli değil. Örneğin din kültürü ve felsefeden kaç soru gelecek?
Testlerdeki alanlarla ilgili soru dağılımı oranları geçen yılkiler gibi olacak. Geçen sene LYS’de yapılan oranla aynı dağılım yapılacak. Ancak soru sayısı farklı olduğu için yarı yarıya azalma olacak. Yani 10 yerine 5 soru sorulacak.

9- Açık uçlu soru yer alacak mı?
Açık uçlu soru geçen yıllardaki gibi olacak. Yani anlatım değil, tek kelime, tek tarihli soru yer alacak. Sayılar da geçen yıllarki gibi olacak. Geçen yıl fizik, kimya, biyoloji testinin her birinde 1’er soru, Türk dili ve edebiyatı testinde 2 soru, coğrafya-1 testinde 1 soru, tarih testi ve coğrafya-2 testinin her birinde 1’er soru, felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru, yabancı dil testinde 3 soru sorulmuştu.

10- Bölümlerin alanları değişecek mi?
Şimdilik bir değişikliğe gidilmeyecek. Daha sonraki yıllarda üniversite ve fakültelerin de görüşü alınarak değişim yapılabilir. Yani hukuk fakültesi de ekonomi de eşit ağırlıktan öğrenci almaya devam edecek.

hürriyet eğitim


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

YKS’nin 10 bilinmeyeni yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/yksnin-10-bilinmeyeni.html/feed 0 10316
2018 Üniversite Sistemi: YKS Hakkında Her Şey https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-universite-sistemi-yks-hakkinda-her-sey.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-universite-sistemi-yks-hakkinda-her-sey.html#respond Fri, 20 Oct 2017 11:07:59 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-universite-sistemi-yks-hakkinda-her-sey.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 Üniversite Sistemi: YKS Hakkında Her Şey YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİ 2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının

2018 Üniversite Sistemi: YKS Hakkında Her Şey yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 Üniversite Sistemi: YKS Hakkında Her Şey


2018 Üniversite Sistemi: YKS Hakkında Her Şey

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİ

2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim
Kurumları Sınavı’dır.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, adaylar iki ayrı oturuma katılacaklardır. İlk oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi’ni alacaklardır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bunun örnekleri dünyada seçkin yükseköğretim sistemlerinde mevcuttur. Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Takvimi
• Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dil sınavı hariç Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi
günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecektir. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta
sonu Pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacaktır.

Birinci Oturum
• Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkçe ve
Temel Matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim
Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır.
• Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.
• Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. Bu ara, adayların temel ihtiyaçlarını
karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlayacaktır.

Birinci Oturumun Uygulanması
• 40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi,
Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel
Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir.

Birinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları
• Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi
eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı %50, Temel Matematik
testinin ağırlığı %50’dir.

Temel Yeterlilik Testi Puanının Değerlendirilmesi
• Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir

• Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın
(TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan
adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.

• Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye
hak kazanacaktır.
• Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir
sonraki yıl için de geçerli olacaktır.

İkinci Oturum
• Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. Bu kapsam da, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatıdır. İkinci oturum, Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecektir.

İkinci Oturumun Uygulanması
• Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacaktır.
• Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususları dikkate alınarak belirlenecektir.

İkinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları
• İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır. Tercih edilecek puan türüne göre:
• Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler
testinin ağırlığı %50’dir.
• Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50’dir.
• Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik
testinin ağırlığı %50’dir.
• Yerleştirme Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,
Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]
Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.
• Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi
%40 olacaktır.
SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]
SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]
EA: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]
DİL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]
Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecektir.

Özel Yetenekle Öğrenci Alan Programlar
• Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutulmuştur. Temel Yeterlilikler Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan
adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir

OBP Hesaplaması
Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır.
Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecektir.
Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir.
Özetle Yeni Sistemimiz
• Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem,
• Sınav puan türleri 18’den, 5’e indirilmiştir,
• Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma
indirilmiştir.
• Türkçe ve Temel Matematik’in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı
değerlendiren,
• Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını
tercih etmeye imkan veren,
• Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen,
• Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan
olumsuzluğu ortadan kaldıran,
• Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.


2018 Üniversite Sistemi: YKS Hakkında Her Şey

2018 Üniversite Sistemi: YKS Hakkında Her Şey yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-universite-sistemi-yks-hakkinda-her-sey.html/feed 0 10315
Üslü Sayılar Konu Anlatımı https://cikmissoruvecevaplar.com/uslu-sayilar-konu-anlatimi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/uslu-sayilar-konu-anlatimi.html#respond Fri, 20 Oct 2017 11:06:25 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/uslu-sayilar-konu-anlatimi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Üslü Sayılar Konu Anlatımı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler A. TANIM a bir gerçel (reel) sayı ve

Üslü Sayılar Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Üslü Sayılar Konu Anlatımı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler


A. TANIM

a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere,

Üslü Sayılar Konu Anlatımı

ifadesine üslü ifade denir.

× an ifadesinde k ya kat sayı, a ya taban, n ye üs denir.

B. ÜSLÜ İFADENİN ÖZELİKLERİ

 1. a ¹ 0 ise, a0 = 1 dir.
 2. 00 tanımsızdır.
 3. n ΠÜslü Sayılar Konu Anlatımı ise, 1n = 1 dir.
 4. Üslü Sayılar Konu Anlatımı
 5. (am)n = (an)m = am×n
 6. Üslü Sayılar Konu Anlatımı
 7. Üslü Sayılar Konu Anlatımı
 8. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.
 9. Negatif sayıların; çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir.
 10. n bir tam sayı ve a sıfırdan farklı bir gerçel (reel) sayı olmak üzere,a) (–a)2n = a2n ifadesi daima pozitiftir.
  b) (–a2n) = –a2n ifadesi daima negatiftir.

  c) (–a)2n + 1 = –a2n + 1 ifadesi; a pozitif ise negatif, a negatif ise pozitiftir.

 11. (n + 1) basamaklı Üslü Sayılar Konu Anlatımı sayısı a × 10n ye eşittir.
•  Üslü Sayılar Konu Anlatımı•  Üslü Sayılar Konu Anlatımı
x, n basamaklı olmak üzere,Üslü Sayılar Konu Anlatımı

C. ÜSLÜ İFADELERDE DÖRT İŞLEM

 1. × an + y × an – z × an = (x + y – z) × an
 2. am × an = am + n
 3. am × bm = (a × b)m
 4. Üslü Sayılar Konu Anlatımı
 5. Üslü Sayılar Konu Anlatımı

D. ÜSLÜ DENKLEMLER

 1. a ¹ 0, a ¹ 1, a ¹ –1 olmak üzere,

ax = ay ise x = y dir.

 1. n, 1 den farklı bir tek sayı ve xn = yn ise,

x = y dir.

 1. n, 0 dan farklı bir çift sayı ve xn = yn ise,

x = y veya x = –y dir.

 1. Üslü Sayılar Konu Anlatımı

 


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Üslü Sayılar Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/uslu-sayilar-konu-anlatimi.html/feed 0 10313
Uzmanlar YKS’yi değerlendirdi https://cikmissoruvecevaplar.com/uzmanlar-yksyi-degerlendirdi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/uzmanlar-yksyi-degerlendirdi.html#respond Fri, 20 Oct 2017 11:05:39 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/uzmanlar-yksyi-degerlendirdi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Uzmanlar YKS’yi değerlendirdi Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ünivresiteye girişte uygulanacak yeni

Uzmanlar YKS’yi değerlendirdi yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Uzmanlar YKS’yi değerlendirdi


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler


YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ünivresiteye girişte uygulanacak yeni sistemi açıkladı. Peki uzmanlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak açıklanan yeni sistemi nasıl buldu? İşte uzmanların YKS ile ilgili değerlendirmeleri:

Eğitimciler yeni üniversite sınavını nasıl değerlendirdi? YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından ayrıntıları açıklanan yeni üniversite sınav sistemini eğitimciler değerlendirdi.

Adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak açıklanan yeni sınav iki oturumlu yapılacak. Haziran ayında Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra oturumları yapılacak. Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT). Bu oturumda 40 Türkçe ve 40 temel matematik sorularından oluşan 80 soru yer alacak. Bu oturuma tüm adaylar girecek. Bu oturumda 150 ve 180 olmak üzere 2 tane baraj var. 150 puan alanlar önlisans programlarını tercih edecek. Bu oturumda 200 ve üstü alanlar ise sınav puanlarını iki yıl kullanabilecek.

Sınavın ikinci oturumu olan tüm adayların girmek zorunda olmadıkları Alan Yeterlilik Testi (AYT) 4 testten oluşacak. Her birinde 40’ar soru olacak Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testleri olacak. Adaylar isterlerse bu testlerin tümünü yanıtlayacak ya da tercihlerine göre en az iki testi yanıtlayacak.

EĞİTİMCİLER ÜNİVERSİTE SINAVINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Eğitimciler üniversite sınavını değerlendirdi. İşte eğitimcilerin görüşleri:

SORU SAYISININ AZALTILMASI SAKINCALI

Fen Bilimleri Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt: Çok belirsizlik var. Soruların dağılımı tam olarak açıklanmadı. En önemli sorun da soru sayısının YGS ve LYS’lere göre yarıya yakın azaltılması. Bu da ölçme değerlendirme açısından sakıncalı. Temel Yeterlilik Testi’nde YGS’de yer alan fen bilimleri ve sosyal bilimler testleri çıkmış oluyor. Bu dersler yok sayılıyor. Oysa örneğin sayısal öğrencisi sosyal sorularını çözerek fark yaratabiliyordu. Artık bu soruların anlamı kalmadı. Sadece iki test matematik ile Türkçe kalıyor. Artık sayısal öğrencilerinin sosyal çalışmasına gerek yok. Sürenin ne kadar olacağı önemli özellikle alan sınavları olan ikinci oturumda öğrencilere her test için ayrı mı süre verilecek bu çok önemli. Tek kitapçık ve toplam süre verilirse öğrenci süre baskısı yüzünden diğer testleri yapamaz. Alan sınavında da soruların azaltılması sakıncalı. Fen testinde öğrenciler kimya, fizik, biyolojiden 30’dar soru toplam 90 soru yanıtlardı. Şimdi sadece toplam 40 soru var.ÖZÜNDE DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞ

Final Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar
Özünde çok önemli değişiklik yapılmamış. Sınavın mantığı aynı, sadece soru sayıları azalmış. YGS’deki gibi ilk oturum yüzde 40 etki yapıyor. En güzel yanı da puanları adayların iki yıl kullanabilecek olması. Yerleştirmelerde de bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Daha kolay bir sınav daha kolay bir sistem ve yerleştirme olacak gibi duruyor.

ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONU ARTACAK

Kayı Okulları CEO’su Deniz Demirtaş

Üniversiteye giriş sınavlarında yapılan değişiklik, eski sistemin aksayan taraflarını giderme amacıyla yola çıkılmış olması bakımından önem taşıyor. Puan türlerinin ve sınav oturumlarının azaltılmış olması, öğrencilerin karmaşıklıktan uzak, daha yalın bir sistemle karşılaşması anlamına gelecek. Bu durum sınavda öğrenci başarısını ve motivasyonunu arttıracak. Böylece öğrencilerin üzerinde uzun süre devam eden sınav stresi ve baskısı hafifleyecek. Zamanlama olarak haziran ayında yani eğitim yılının sonunda veya tamamlanmasının ardından öğrencilerin sınava girecek olması da 12. sınıf eğitim müfredatının tam olarak öğrencilere aktarılması, okul motivasyonunun yıl sonuna kadar korunması açısından doğru bir karar. Yeni sistemde ortaöğretim başarı puanının yine etkili olacağı görülüyor. Bu noktada önerimiz orta öğretim başarı puanının daha adil belirlenmesi açısından MEB tarafından 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanacak merkezi, açık uçlu sınavların devreye alınması. Açık uçlu sınavlar ve bu sınavlar sonrasında yapılacak öğrenciye özel takviye çalışmaları ve ödevlendirmeler; öğrenme kalitesini tüm lise sürecinde arttıracaktır.

pervinkaplan


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Uzmanlar YKS’yi değerlendirdi yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/uzmanlar-yksyi-degerlendirdi.html/feed 0 10312
2018 YKS-TYT Oturum Süreleri https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-tyt-oturum-sureleri.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-tyt-oturum-sureleri.html#respond Fri, 20 Oct 2017 10:06:18 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-tyt-oturum-sureleri.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS-TYT Oturum Süreleri Merhaba sevgili Bilgenç takipçileri 🙂 bu yazımızda sizlere 2018 YKS-TYT Oturum Süreleri hakkında bilgi paylaşacağız. Yeni

2018 YKS-TYT Oturum Süreleri yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS-TYT Oturum Süreleri


2018 YKS-TYT Oturum Süreleri

Merhaba sevgili Bilgenç takipçileri 🙂 bu yazımızda sizlere 2018 YKS-TYT Oturum Süreleri hakkında bilgi paylaşacağız. Yeni değişen sınav sistemi ile beraber herkesin akılına acaba sınav toplam ne kadar sürecek? sorusu gelmeye başladı. Konu hakkında YÖK tarafından resmi bir açıklama getirildi

2018 TYT Ne Kadar Sürecek?

Yapılan açıklamalara göre adaylar öncelikle TYT yani Temel Yeterlilik Testine girecek. Bu oturumda 40 Temel Matematik ve 40 Temel Türkçe olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. adaylara bu 80 soruyu cevaplamaları için toplam 90 dakika süre verilecek. Yani soru başına ortalama 1,125 dk dakika düşüyor.

2018 YKS Ne Kadar Sürecek?


Öğlenden sonra yapılacak olan Alan sınavlarında:

Testler Soru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 40
Sosyal Bilimler-2 40
Matematik 40
Fen Bilimleri 40

olmak üzere toplam 160 soru sorulmaktadır. YÖK bu 160 soru için 180 dakika yani 3 saat çözüm süresi verileceğini belirtti. Sonuç olarak 2. oturum olan Alan testlerinin tamamı adaylara verilecek ve adaylar isterlerse bu 180 dakika içerisinde sadece kendi alanlarındaki testleri çözecekler veya farklı alanlarda ki testleri çözebilecekler. Eğer bu konuda da bir tablo oluşturacak olursak:

Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Ortalama Süreler
İki Test 80 Soru Üç Test 120 Soru Dört Test 160 Soru
2,25 DK 1,5 DK 1,125 DK

adaylar kendi alanlarında ki testleri yani 80 soruyu çözerlerse soru başına 2.25 dakika, kendi alanlarının dışında bir test daha yani 40 soru daha çözerlerse soru başına 1,5 dakika ve bütün soruları yani 160 soruyu da çözerlerse soru başına 1,125 dakika süre düşüyor.


2018 YKS-TYT Oturum Süreleri

2018 YKS-TYT Oturum Süreleri yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-tyt-oturum-sureleri.html/feed 0 10311
Karmaşık Sayılar Konu Anlatımı https://cikmissoruvecevaplar.com/karmasik-sayilar-konu-anlatimi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/karmasik-sayilar-konu-anlatimi.html#respond Fri, 20 Oct 2017 10:04:15 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/karmasik-sayilar-konu-anlatimi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Karmaşık Sayılar Konu Anlatımı Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal

Karmaşık Sayılar Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

Karmaşık Sayılar Konu Anlatımı


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Abdullah KILIÇ – Teşekkürler


Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. Karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler

z = α + bi

Genel olarak karmaşık sayılar için z harfi kullanılır. a ve b sayıları gerçel olup i² = -1 özelliğini sağlayan sanal birime i denir. Kimi zaman özellikle elektrik mühendisliğinde i yerine, j kullanılır.

Ayrıca matematikte bu sayıların uzayı C olarak gösterilir. Bu harfin seçilmesinin nedeni, İngilizce’de karmaşık sözcüğünün karşılığı olarak complex sözcüğünün kullanılmasıdır, nitekim bazı Türkçe kaynaklarda complex sözcüğünden devşirilen kompleks sözcüğüne de rastlanabilir. Karmaşık sayılara böyle bir adın verilmesinin nedeni ise aşağıda da göreceğimiz gibi gerçel ve sanal kısımların bir arada durmasıdır.

Bütün gerçel sayılar sanal kısımları sıfıra eşit olan birer karmaşık sayı olarak düşünülebilir. Diğer bir deyişle gerçel sayılar, karmaşık sayı düzleminde gerçel sayılar ekseni üzerinde bulunurlar.

z = α + i · 0 € R

Bir z karmaşık sayısının gerçel ve sanal parçaları sırasıyla Re(z) ve Im(z) şeklinde gösterilir. Bütün bu tanımları ve özellikleri bir örnekte gösterelim. z = 4 – 7i sayısı gerçel kısmı Re(z) = 4, sanal kısmı Im(z) = − 7 olan C uzayında bir karmaşık sayıdır. Gerçel sayılar, karmaşık sayıların alt kümesi olduğu için, R uzayındaki cebrin hepsi dolayısıyla C uzayında da tanımlıdır. Bunun dışında karmaşık sayıların başka özellikleri de vardır. Örneğin bir karmaşık sayı düzlemde bir vektör olarak temsil edilebilir.[1]

ax² + bx + c = 0 denkleminin Δ < 0 iken reel kökünün olmadığını daha önceden biliyoruz. Örneğin, x² + 1 = 0 denkleminin reel kökü yoktur. Çünkü,(x² + 1 = 0 =>x² = -1) karesi –1 olan reel sayı yoktur. Şimdi, bu türden denklemlerin çözümünü mümkün kılan ve reel sayılar kümesini de kapsayan yeni bir küme tanımlayacağız…

a ve b birer reel sayı ve i = √-1 olmak üzere, z = a + bi şeklinde ifade edilen z sayına Karmaşık (Kompleks) Sayı denir. Karmaşık sayılar kümesi C ile gösterilir.

C = {z : z = a + bi ; a, b € R ve √-1 = i}dir.

(i = √-1 => i² = -1 dir.)

z = a + bi karmaşık sayısında a ya karmaşık sayının reel (gerçel) kısmı, b ye karmaşık sayını imajiner (sanal) kısmı denir ve Re(z) = a, İm(z) = b şeklinde gösterilir.

Örnek: Z1 = 3 + 4i, Z2 = 2 – 3i, Z3 = √3 + i, Z4 = 7, Z5 = 10i sayıları birer karmaşık sayıdır.
Z1 karmaşık sayısının reel kısmı 3, imajiner kısmı 4 tür.
Z2 = 2 – 3i =>Re(Z2) = 2 ve İm(Z2) = -3,
Z3 = √3 + i =>Re(Z3) = √3 ve İm(Z3) = 1,
Z4 = 7 =>Re(Z4) = 7 ve İm(Z4) = 0,
Z5 = 10i =>Re(Z5) = 0 ve İm(Z5) = 10 dur.

Örnek: x² – 2x + 5 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım.

Çözüm: Verilen denklemde a = 1, b = -2, c = 5 tir.
Δ = b² – 4ac = (-2) ² – 4.1.5 = -16 = 16.i²

X1,2 =

-b ± √Δ = -(-2) ± √16i² = 2 ± 4i = 1 ± 2i dir.
2a

2.1

Ç = { 1 – 2i, 1 + 2i } dir.[2]

İ’nin Kuvvetleri

iº = 1, i¹ = i, i² = -1, i³ = -i, i4 = 1, i5 = i, …

Görüldüğü gibi i nin kuvvetleri ; 1, i, -1, – i, değerlerinden birine eşit olmaktadır.

Buna göre, n € N olmak üzere,

i4n = 1
i4n + 1 = i
i4n + 2 = -1
i4n + 3 = -i dir.

Örnek: ( i14 + i15 + 1 ).( i99 + i100 – 1) işleminin sonucunu bulalım.

Çözüm: i14 = (i4)3.i2 = 13.(-1) = -1
i15 = (i4)3.i3 = 13.(-i) = -i
i99 = (i4)24 .i 3 = 124.(-i) = -i
i100 = (i4)25 = 125 = 1 olduğu için,

(i24 + i15 + 1).(i99 + i100 – 1) = (-1 – i + 1).(-i + 1 – 1) = (-i) (-i) = i2 = – 1 dir.[2]

İki Karmaşık Sayının Eşitliği

Reel kısımları ve imajiner kısımları kendi aralarında eşit olan iki karmaşık sayı eşittir.

Z1 = a + bi } olsun. Z1 =Z2 ↔ (a = c ve b = d) dir.
Z2 = c + di }

Örnek: Z1 = a + 3 + 2bi + 3i
Z2 = 8 + (a + b)i
Z1 = Z2 olduğuna göre, b değerini bulalım.

Çözüm: Z1= (a + 3) + (2b + 3)i, Z2 = 8 + (a + b)i ve Z1 = Z2 olduğundan,
a + 3 = 8 => a = 5
2b + 3 = a + b => 2b + 3 = 5 + b => b = 2 dir.

Örnek: Z1 = (a + b + 3) + (a – 2)i
Z2 = 0
Z1 = Z2 olduğuna göre, a.b değerini bulalım.

Çözüm: Z1 = Z2 olduğundan,
a – 2 = 0 => a =2,
a + b + 3 = 0 => 2 + b + 3 = 0 => b = -5 tir.
O halde, a.b = 2.(-5) = -10 dur.[2]

Bir Karmaşık Sayının Eşleniği

Z = a + bi karmaşık sayı ise Z = a – bi sayısına Z karmaşık sayısının eşleniği denir.

Örnek:

1) Z1 = 4 + 3i sayısının eşleniği Z1 = 4 – 3i,

2) Z2 = √2 – √3i sayısının eşleniği Z2 = √2 + √3i,

3) Z3 = -7i sayısının eşleniği Z3 = 7i,

4) Z4 = 12 sayısının eşleniği Z4 = 12,

5) Z5 = √3 – √2 sayısının eşleniği Z5 = √3 – √2 dir.

Örnek: Z = a + bi olmak üzere, 3 . Z – 1 = 2(4 – i) olduğuna göre, a + b toplamını bulalım.

Çözüm: 3 . Z – 1 = 2(4 – i)
3 . (a – bi) – 1 = 8 – 2i
3a – 1 – 3bi = 8 – 2i
olduğundan, 3a –1 = 8 ve -3b = -2 dir.

3a – 1 = 8 => 3a = 9 => a = 3 ve
-3b = -2 => b = 2/3 tür.

O halde, a + b = 3 + 2/3 = 11/3

Not:

 1. Bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği kendisine eşittir ( (ž) = z )
 2. Reel katsayılı ikinci dereceden ax2 + bx + c = 0 denkleminin köklerinden biri Z = m + ni karmaşık sayısı ise diğeri bu kökün eşleniği olan Z = m – ni sayısıdır.[2]

Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

Karmaşık Sayılar Konu Anlatımı yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/karmasik-sayilar-konu-anlatimi.html/feed 0 10309
2018 TYT-YKS Puan ve Sıralama Hesaplama ( ÖSYM ) https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-tyt-yks-puan-ve-siralama-hesaplama-osym.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-tyt-yks-puan-ve-siralama-hesaplama-osym.html#respond Fri, 20 Oct 2017 10:03:01 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-tyt-yks-puan-ve-siralama-hesaplama-osym.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 TYT-YKS Puan ve Sıralama Hesaplama ( ÖSYM ) Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler YÖK Başkanı Prof. Dr.

2018 TYT-YKS Puan ve Sıralama Hesaplama ( ÖSYM ) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 TYT-YKS Puan ve Sıralama Hesaplama ( ÖSYM )


Bilgiyi Bizimle Paylaşan – Basarisiralamalari.com – Teşekkürler


YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “2018-2019 eğitim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adının Yükseköğretim Kurumları Sınavı olduğunu açıkladı.Öğrenciler için merak konusu puan hesaplama oldu işte sizler için puan hesaplamayı yayınlıyoruz.

2018 tyt puan hesaplama,2018 yks puan hesaplama,2018 sıralama hesaplama,yks hesaplama, tyt yks hesaplama, tyt yks puan hesaplama, üniversite sınavı puan hesaplama, yks puanı hesaplama, yks puanı nasıl hesaplanır, yks puanı nedir, yks puanı hesabı, yks puanı hesaplama, yks puanı nedir, yks nasıl hesaplanır

2018 TYT-YKS PUAN HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1.oturum sonunda oluşacak Temel Yeterlilik Testi puanı Türkçe testinin ağırlığı %50, temel matematik testinin ağırlığı %50’dir. Önlisans programlarında temel yeterlilik testi puanı (TYT puanı) esas alınmaktadır.TYT puanı nasıl hesaplanır?
Önlisans programlarında temel yeterlilik testi puanı şu şekilde hesaplanmaktadır;
[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]

YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Lisans programlarında ise sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanları esas alınmaktadır. Lisans programlarında Temel Yeterlilik Testi’nin bu 4 puan türüne etkisi %40 olacaktır.
SÖZEL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]
SAYISAL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]
EŞİT AĞIRLIK: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]
DİL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.

Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır. Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.

2.oturum
Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. Bu kapsam da, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatıdır. İkinci oturum, Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecektir.

YKS 2.oturumda soru sayıları
40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1,
40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi),
40 adet Matematik
40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacaktır.

2.oturumda testlerin ağırlığı
Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50’dir.
Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50’dir.
Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı %50’dir.


Yemek Tarifi Sayfamız : TarifDergisi.Com


Facebook Sayfamıza Abone Olmayı Unutmayın >>> Tıkla

2018 TYT-YKS Puan ve Sıralama Hesaplama ( ÖSYM ) yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-tyt-yks-puan-ve-siralama-hesaplama-osym.html/feed 0 10308
2018 YKS Ne Zaman, 2018 YKS Tarihi https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-ne-zaman-2018-yks-tarihi.html https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-ne-zaman-2018-yks-tarihi.html#respond Fri, 20 Oct 2017 09:05:38 +0000 https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-ne-zaman-2018-yks-tarihi.html Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Ne Zaman, 2018 YKS Tarihi Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tarihi belli oldu! 2018

2018 YKS Ne Zaman, 2018 YKS Tarihi yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
Çıkmış Soru Ve Cevaplar - Tamami İle Ücretsiz

2018 YKS Ne Zaman, 2018 YKS Tarihi


2018 YKS Ne Zaman, 2018 YKS Tarihi

Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tarihi belli oldu! 2018 Yılında ÖSYM Tarafından yapılacak olan YGS ve LYS sınavı kaldırıldı yerine YKS sınavı getirildi. Bu değişiklik ile beraber adaylar 2018 YKS Tarihini merak etmeye başladılar. YÖK Tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 YKS Tarihi:

23 Haziran Cumartesi 10:00

2018 YKS Geri Sayım


2018 YKS Ne Zaman, 2018 YKS Tarihi

2018 YKS Ne Zaman, 2018 YKS Tarihi yazısı ilk önce Çıkmış Soru ve Cevaplar Tarafından Yayınlandı

]]>
https://cikmissoruvecevaplar.com/2018-yks-ne-zaman-2018-yks-tarihi.html/feed 0 10303